Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Personalo specialistas [vadybininkas]

Pavadinimas anglų kalba

Personnel specialist (manager)

Kodas

242305

Pogrupio pavadinimas

Personalo ir profesinio orientavimo specialistai

Pogrupio kodas

2423

Pogrupio aprašymas

Personalo ir profesinio orientavimo specialistai teikia profesionaliąsias su personalo politika susijusias tokias verslo paslaugas, kaip darbuotojų samda ar tobulinimas, profesijų analizė ir profesinis orientavimas.
Atliekamos užduotys:

 • konsultavimas personalo funkcijų, susijusių su darbuotojų samda, stažuotėmis, mokymais, paaukštinimu, kompensavimu, darbuotojų ir vadovybės santykių ar kitų personalo politikos sričių klausimais, taip pat šių funkcijų atlikimas;

 • įmonėje atliekamų darbų tyrimas ir analizė, taikant įvairias priemones, įskaitant pokalbius su darbuotojais, jų vadovais ir įmonės vadovybe, taip pat išsamus pareigų, darbo ar profesijų aprašymas, remiantis gauta informacija;

 • profesinės informacijos rengimas ar darbas su profesijų klasifikavimo sistemomis;

 • konsultavimas pirmiau minėtų ir kitų darbinės bei profesinės analizės klausimais tokių sričių, kaip personalo administravimas, darbo išteklių tyrimai ir planavimas, mokymai ar profesinė informacija ir profesinis orientavimas, ir šių sričių darbas;

 • asmenų konsultavimas įsidarbinimo, karjeros pasirinkimo galimybių ir tolesnio švietimo ar mokymo, kurio gali reikėti, klausimais ir jų tyrimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-17

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):užtikrinti ir valdyti personalo planavimo, atrankos, adaptavimo, vertinimo, judėjimo ir kompensavimo procesus įmonėse, įstaigose remiantis naujausiais teisės aktais.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • naujų darbuotojų priėmimo į darbą ir atrankos eiti tam tikras pareigas proceso organizavimas ir vykdymas;
 • darbuotojų asmens bylų pildymas, informacijos apie jų darbo santykių pradžią ir pabaigą, perkėlimą į kitus darbus, skyrius, pareigas, skatinimo bei drausminių nuobaudų skyrimo, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, įvairių personalo įsakymų ir kt. dokumentų kaupimas ir / ar rengimas remiantis naujausiais teisės aktais;
 • reikiamos dokumentacijos, susijusios su personalo socialiniu draudimu, tvarkymas;
 • darbuotojų atostogų grafikų projektų sudarymas, atostogų įforminimas;
 • pažymų ir kitų dokumentų darbuotojų asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti rengimas;
 • dalyvavimas kuriant vidaus norminius teisės aktus (įsakymų projektus, pareigybių aprašymus ir kt.) ir  darbuotojų su jais supažindinimas;
 • skundų nagrinėjimas ir atsakymų rengimas;
 • darbuotojų darbo laiko kontrolės vykdymas;
 • informacijos, gautos veiklos vertinimo, darbuotojų nuomonės tyrimų ir kitų tyrimų metu, apibendrinimas, analizės atlikimas, darbuotojų su ja supažindinimas.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės ir privačios įmonės, įstaigos, organizacijos.
Darbo priemonėsModernios kompiuterinės ir komunikacinės technologijos, interneto prieiga, elektroninės dokumentų tvarkymo ir apskaitos programos ("Kontora", "DocLogix" ir kt.), dokumentų registrai.
Profesinės perspektyvosSiekiant tapti personalo specialistu (vadybininku) galima studijuoti socialinių mokslų studijų srities, pavyzdžiui,  teisės ar kt. krypčių universitetinėse studijų programose. Studijas galima tęsti atitinkamos krypties magistrantūros studijų programose.  Personalo specialistai (vadybininkai) dirba  su įmonių, įstaigų personalu organizuodami pagal poreikį naujų darbuotojų paiešką, atranką, tvarkydami   dirbančiųjų dokumentus, užtikrindami darbo kontrolę.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):iniciatyvumas, tolerantiškumas, gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, gebėjimas valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti; nekonfliktiškumas, gebėjimas dirbti komandoje, užsienio kalbų mokėjimas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų