Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Darbo vietų ir užimtumo analitikas

Pavadinimas anglų kalba

Workplace and employment analyst

Kodas

242304

Pogrupio pavadinimas

Personalo ir profesinio orientavimo specialistai

Pogrupio kodas

2423

Pogrupio aprašymas

Personalo ir profesinio orientavimo specialistai teikia profesionaliąsias su personalo politika susijusias tokias verslo paslaugas, kaip darbuotojų samda ar tobulinimas, profesijų analizė ir profesinis orientavimas.
Atliekamos užduotys:

 • konsultavimas personalo funkcijų, susijusių su darbuotojų samda, stažuotėmis, mokymais, paaukštinimu, kompensavimu, darbuotojų ir vadovybės santykių ar kitų personalo politikos sričių klausimais, taip pat šių funkcijų atlikimas;

 • įmonėje atliekamų darbų tyrimas ir analizė, taikant įvairias priemones, įskaitant pokalbius su darbuotojais, jų vadovais ir įmonės vadovybe, taip pat išsamus pareigų, darbo ar profesijų aprašymas, remiantis gauta informacija;

 • profesinės informacijos rengimas ar darbas su profesijų klasifikavimo sistemomis;

 • konsultavimas pirmiau minėtų ir kitų darbinės bei profesinės analizės klausimais tokių sričių, kaip personalo administravimas, darbo išteklių tyrimai ir planavimas, mokymai ar profesinė informacija ir profesinis orientavimas, ir šių sričių darbas;

 • asmenų konsultavimas įsidarbinimo, karjeros pasirinkimo galimybių ir tolesnio švietimo ar mokymo, kurio gali reikėti, klausimais ir jų tyrimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-17

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):analizuoti ir prognozuoti darbo vietų skaičiaus kaitą ir užimtumo pokyčius Lietuvos ir / ar Europos darbo rinkoje skelbiant duomenis visuomenei bei atitinkamoms valstybės institucijoms.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • darbo vietų skaičiaus, užimtumo, nedarbo ir su tuo susijusių kitų pokyčių duomenų darbo rinkoje analizavimas ir prognozavimas remiantis oficialiais šaltiniais (pavyzdžiui, Lietuvos statistikos departamento, Darbo biržos, Europos Sąjungos statistikos agentūrų ir kt.), valstybinių bei privačių institucijų duomenimis;
 • tam tikro laikotarpio ataskaitų, statistinės analizės, apžvalgų rengimas ir viešinimas televizijos, spaudos kanalais, internetu;
 • priemonių darbo vietoms kurti ir užimtumui didinti pasiūlymas ir rekomendacijų teikimas;
 • bendradarbiavimas su valstybinėmis ir privačiomis darbo rinkos institucijomis.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės institucijos (Darbo birža, jos filialai, Ūkio ministerija, jos padaliniai ir kt.).  
Darbo priemonėsModernios kompiuterinės ir komunikacinės technologijos, interneto prieiga, profesinė literatūra (ekonominė, tyrimų atlikimų ir kt.).
Profesinės perspektyvosSiekiant tapti darbo vietų ir užimtumo analitiku galima studijuoti socialinių mokslų studijų srities, pavyzdžiui,  ekonomikos ar kt. krypčių universitetinėse studijų programose. Studijas galima tęsti atitinkamos krypties magistrantūros studijų programose. Darbo vietų ir užimtumo analitikas, įgijęs įvairiapusišką išsilavinimą bei išlavinęs gilius analitinius gebėjimus, optimalių sprendimų paieškos įgūdžius analizuoja darbo rinkos pokyčius, susijusius su darbo vietų užimtumu.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):
 • gebėjimas analizuoti, kritiškai mąstyti, gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą,
  užsienio kalbų mokėjimas, įžvalgumas, gebėjimas aiškiai ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, etiškumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų