Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Karjeros konsultantas

Pavadinimas anglų kalba

Career consultant

Kodas

242301

Pogrupio pavadinimas

Personalo ir profesinio orientavimo specialistai

Pogrupio kodas

2423

Pogrupio aprašymas

Personalo ir profesinio orientavimo specialistai teikia profesionaliąsias su personalo politika susijusias tokias verslo paslaugas, kaip darbuotojų samda ar tobulinimas, profesijų analizė ir profesinis orientavimas.
Atliekamos užduotys:

  • konsultavimas personalo funkcijų, susijusių su darbuotojų samda, stažuotėmis, mokymais, paaukštinimu, kompensavimu, darbuotojų ir vadovybės santykių ar kitų personalo politikos sričių klausimais, taip pat šių funkcijų atlikimas;

  • įmonėje atliekamų darbų tyrimas ir analizė, taikant įvairias priemones, įskaitant pokalbius su darbuotojais, jų vadovais ir įmonės vadovybe, taip pat išsamus pareigų, darbo ar profesijų aprašymas, remiantis gauta informacija;

  • profesinės informacijos rengimas ar darbas su profesijų klasifikavimo sistemomis;

  • konsultavimas pirmiau minėtų ir kitų darbinės bei profesinės analizės klausimais tokių sričių, kaip personalo administravimas, darbo išteklių tyrimai ir planavimas, mokymai ar profesinė informacija ir profesinis orientavimas, ir šių sričių darbas;

  • asmenų konsultavimas įsidarbinimo, karjeros pasirinkimo galimybių ir tolesnio švietimo ar mokymo, kurio gali reikėti, klausimais ir jų tyrimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-17

Reikalinga kvalifikacija

Socialinis pedagogas, kvalifikacija įgyjama baigus universitetines studijų programas.​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):konsultuoti įvairaus amžiaus, skirtingo išsilavinimo ir socialinės padėties žmones dėl profesijos pasirinkimo, profesinės karjeros, tolesnio mokymosi, persikvalifikavimo ir pan.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • asmenų konsultavimas ir informavimas apie profesinio pasirengimo galimybes, nustatant jų polinkius ir gebėjimus dirbti tam tikrą darbą;
  • asmens profesinio pasirengimo galimybių,  išsilavinimo, pasirengimo atlikti tam tikrą darbą, turimos darbo patirties, asmenybės psichologinių savybių, interesų ir fizinių duomenų įvertinimas;
  • asmenų konsultavimas ir informavimas dėl reikiamo išsilavinimo ar specialiojo profesinio pasirengimo tam tikrai profesijai, profesijų perspektyvų ir poreikių, užmokesčio lygio, profesinės karjeros galimybių, darbo sąlygų ir pan. atsižvelgiant į  nuolat kintantį švietimo ir darbo rinkos kontekstą;
  • nuolatinis  informacijos kaupimas apie įvairias studijų programas, darbe naudojamų profesijų informacinių leidinių, įvairių profesijų darbuotojų poreikį regionuose ir pan.;
  • bendradarbiavimas su kitais asmenų įdarbinimo ar darbo rinkos stebėsenos specialistais.  
Potencialūs darbdaviaiĮdarbinimo biurai, bendrojo ugdymo mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos, neformaliojo švietimo mokyklos, pedagoginės psichologinės tarnybos, švietimo pagalbos tarnybos, darbo biržos, privačios agentūros.
Darbo priemonėsModernios kompiuterinės ir komunikacinės technologijos, interneto prieiga, profesijų informaciniai leidiniai ir biuleteniai.
Profesinės perspektyvosSiekiant tapti karjeros konsultantu galima studijuoti socialinių mokslų studijų srities (dažnai psichologijos krypties) universitetines studijų programas. Studijas galima tęsti atitinkamos krypties magistrantūros studijų programose arba rinktis Karjeros projektavimo magistrantūros programą, kurią baigus galima dirbti įvairiose švietimo įstaigose, jų valdymo institucijose, darbo rinkos institucijose, darbo biržose, profesinio ir karjeros konsultavimo centruose, įmonių, firmų, kompanijų ir kitų organizacijų personalo mokymo ir karjeros konsultavimo tarnybose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas analizuoti, kritiškai mąstyti, tolerantiškumas, atsakingumas, gebėjimas bendrauti.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštais (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų