Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Viešojo administravimo specialistas

Pavadinimas anglų kalba

Public administration specialist

Kodas

242212

Pogrupio pavadinimas

Politikos ir administravimo specialistai

Pogrupio kodas

2422

Pogrupio aprašymas

Politikos ir administravimo specialistai rengia ir analizuoja politikos kryptis, kuriomis vadovaujamasi rengiant, įgyvendinant ir keičiant valdymo ir komercines operacijas ir programas.

Atliekamos užduotys:

 • ryšių su programų administratoriais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis palaikymas ir konsultavimas, siekiant nustatyti politikos poreikius;

 • taikomos politikos ir teisės aktų peržiūra, siekiant nustatyti neatitikimus ir neaktualias nuostatas;

 • socialinių, ekonominių ir pramonės polinkių, taip pat klientų lūkesčių dėl programų ir teikiamų paslaugų tyrimas;

 • politikos pasirinkimo galimybių pateikimas ir analizė, informacinių dokumentų rengimas ir rekomendavimas keisti politikos kryptį, taip pat konsultavimas pasirinkimų, kuriems teikiama pirmenybė, klausimais;

 • poveikio, finansinių pasekmių, sąveikos su kitomis programomis ir politinio bei administracinio įgyvendinamumo politika vertinimas;

 • grėsmių ir rizikos vertinimo atlikimas ir jų valdymas;

 • operacijų ir programų peržiūra, siekiant užtikrinti, kad jos neprieštarauja organizacijos politikos kryptims.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-10

Reikalinga kvalifikacija

viešojo administravimo bakalauro ar magistro kvalifikacinis laipsnis, įgyjamas baigus universitetines studijų programas.​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):rengti įstatymų, įstatymų lydimųjų teisės aktų projektus, taikyti teisės aktus, prižiūrėti jų įgyvendinimą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • socialinių, ekonominių, etinių, teisinių ir politinių problemų tyrimas ir analizė;
 • sprendimų, kurie padeda išspręsti aktualias visuomenines problemas, atradimas;
 • sprendimų perkėlimas į įstatymus ir juos lydinčius teisės aktus, įstatymų ir teisės aktų rengimas;
 • su įstatymais ar teisės aktais susijusių programų ir projektų planų sudarymas, jų įgyvendinimas ir vertinimas;
 • bendravimo ir bendradarbiavimo ryšių nustatymas, veiksmingos komunikacijos užtikrinimas;
 • vadovavimas kitiems darbuotojams;
 • įgyvendintų programų ir planų ataskaitų ir kitų lydinčiųjų dokumentų rengimas.
Potencialūs darbdaviaiValstybės ir savivaldybės institucijos ar įstaigos, politinės partijos, nevyriausybinės organizacijos, asocijuotos struktūros ir privačios įmonės, o taip pat tarptautinės įstaigos, įgyvendinančios viešojo administravimo programas ir projektus.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, fakso aparatas, kompiuterinė įranga, skirta viešosios politikos programų valdymui.
Profesinės perspektyvosViešojo administravimo specialistu gali dirbti asmuo, įgijęs viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį, toks asmuo turi galimybę tęsti magistro studijas, taip pat mokytis administravimo, verslo, vadybos ir kitų socialinių mokslų srities studijų programose. Įgijęs išsilavinimą ir patirties, viešojo administravimo specialistas gali įkurti savo verslą, įkurti nevyriausybinę organizaciją, asociaciją arba tapti valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovu.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):logiškas, analitinis mąstymas, gebėjimas kurti ir valdyti projektus, savarankiškumas, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, iniciatyvumas, mandagumas, kruopštumas, sąžiningumas, pilietinis aktyvumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis universitetinis išsilavinimas viešojo administravimo srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų