Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programų koordinatorius

Pavadinimas anglų kalba

Program coordinator

Kodas

242211

Pogrupio pavadinimas

Politikos ir administravimo specialistai

Pogrupio kodas

2422

Pogrupio aprašymas

Politikos ir administravimo specialistai rengia ir analizuoja politikos kryptis, kuriomis vadovaujamasi rengiant, įgyvendinant ir keičiant valdymo bei komercines operacijas ir programas.

Atliekamos užduotys:

 • ryšių su programų administratoriais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis palaikymas ir konsultavimas, siekiant nustatyti politikos poreikius;

 • taikomos politikos ir teisės aktų peržiūra, siekiant nustatyti neatitikimus ir neaktualias nuostatas;

 • socialinių, ekonominių ir pramonės polinkių, taip pat klientų lūkesčių dėl programų ir teikiamų paslaugų tyrimas;

 • politikos pasirinkimo galimybių pateikimas ir analizė, informacinių dokumentų rengimas ir rekomendavimas keisti politikos kryptį, taip pat konsultavimas pasirinkimų, kuriems teikiama pirmenybė, klausimais;

 • poveikio, finansinių pasekmių, sąveikos su kitomis programomis ir politinio bei administracinio įgyvendinamumo politika vertinimas;

 • grėsmių ir rizikos vertinimo atlikimas ir jų valdymas;

 • operacijų ir programų peržiūra, siekiant užtikrinti, kad jos neprieštarauja organizacijos politikos kryptims.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-09

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti viešojo administravimo bakalauro, politikos mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.​​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kurti ir įgyvendinti viešosios politikos programas, užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos laiku ir kokybiškai.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • socialinės, ekonominės, etninės, teisinės ir kitų politikos krypčių, vykdomų programų, gyventojų lūkesčių dėl programų ir teikiamų paslaugų tyrimas;
 • viešosios politikos programų turinio planavimas, tikslų iškėlimas, rezultatų planavimas;
 • programų įgyvendinimo grafiko sudarymas, darbų eiliškumo nustatymas, atsakomybių numatymas;
 • programų kokybės reikalavimų ir rodiklių nustatymas, būdų juos pasiekti užtikrinimas;
 • programų įgyvendinimo nuostatų ir proceso priežiūra;
 • programos sėkmei reikalingos komunikacijos užtikrinimas, tarpininkavimas tarp programos kūrėjų, įgyvendintojų ir politikų;
 • vadovavimas programos įgyvendinimo darbo grupei;
 • įgyvendintų programų ataskaitų ir kitų lydinčių dokumentų rengimas, programų audito atlikimas.
Potencialūs darbdaviaiValstybės ir savivaldybės institucijos ar įstaigos, politinės partijos, nevyriausybinės organizacijos, asocijuotos struktūros ir privačios įmonės, taip pat – tarptautinės organizacijos, įgyvendinančios viešojo administravimo programas.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, fakso aparatas, kompiuterinė įranga, skirta programų planavimui, koordinavimui.
Profesinės perspektyvosViešosios politikos programų koordinatoriumi gali dirbti asmuo įgijęs viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį, toks asmuo turi galimybę tęsti studijas administravimo, verslo, vadybos ir kitų socialinių mokslų srities studijų programose. Įgijęs išsilavinimą ir patirties, projektų vadovas gali įkurti savo verslą, įkurti nevyriausybinę organizaciją, asociaciją arba tapti valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovu.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas kurti ir valdyti projektus, gebėjimas generuoti idėjas ir valdyti informaciją, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, iniciatyvumas, savarankiškumas, kritinis mąstymas, kūrybingumas, pilietinis aktyvumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis) išsilavinimas viešojo administravimo srityje.  

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų