Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Projekto vadovas

Pavadinimas anglų kalba

Project manager

Kodas

242210

Pogrupio pavadinimas

Politikos ir administravimo specialistai

Pogrupio kodas

2422

Pogrupio aprašymas

Politikos ir administravimo specialistai rengia ir analizuoja politikos kryptis, kuriomis vadovaujamasi rengiant, įgyvendinant ir keičiant valdymo ir komercines operacijas ir programas.

Atliekamos užduotys:

 • ryšių su programų administratoriais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis palaikymas ir konsultavimas, siekiant nustatyti politikos poreikius;

 • taikomos politikos ir teisės aktų peržiūra, siekiant nustatyti neatitikimus ir neaktualias nuostatas;

 • socialinių, ekonominių ir pramonės polinkių, taip pat klientų lūkesčių dėl programų ir teikiamų paslaugų tyrimas;

 • politikos pasirinkimo galimybių pateikimas ir analizė, informacinių dokumentų rengimas ir rekomendavimas keisti politikos kryptį, taip pat konsultavimas pasirinkimų, kuriems teikiama pirmenybė, klausimais;

 • poveikio, finansinių pasekmių, sąveikos su kitomis programomis ir politinio bei administracinio įgyvendinamumo politika vertinimas;

 • grėsmių ir rizikos vertinimo atlikimas ir jų valdymas;

 • operacijų ir programų peržiūra, siekiant užtikrinti, kad jos neprieštarauja organizacijos politikos kryptims.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-09

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti viešojo administravimo bakalauro, politikos mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kurti, planuoti ir prižiūrėti viešosios politikos projektus, užtikrinti, kad jie būtų įgyvendinti laiku ir kokybiškai.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • viešosios politikos projektų turinio planavimas, tikslų iškėlimas, rezultatų planavimas, pagrindinių projekto dalių nustatymas;
 • projektų įgyvendinimo grafiko sudarymas, darbų eiliškumo nustatymas, atsakomybių numatymas;
 • projektui reikalingų išteklių numatymas,
 • projektų biudžetų sudarymas, darbų sąrašo parengimas, atliekamų veiksmų ir sąmatų sudarymas;
 • projektų kokybės reikalavimų ir rodiklių nustatymas, būdų juos pasiekti užtikrinimas;
 • projekto įgyvendinimui reikalingo aprūpinimo ir kontraktų planavimas ir priežiūra;
 • reikalingų bendravimo ir bendradarbiavimo ryšių nustatymas, veiksmingos komunikacijos užtikrinimas;
 • vadovavimas kitiems už projektą atsakingiems asmenims;
 • įgyvendintų projektų ataskaitų ir kitų lydinčių dokumentų rengimas.
Potencialūs darbdaviaiValstybės ir savivaldybės institucijos ar įstaigos, politinės partijos, nevyriausybinės organizacijos, asocijuotos struktūros ir privačios įmonės, o taip pat tarptautinės įstaigos, įgyvendinančios viešojo administravimo programas ir projektus.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, fakso aparatas, kompiuterinė įranga, skirta projektų planavimui, valdymui.
Profesinės perspektyvosPolitikos ir administravimo specialistu, projekto vadovu, gali dirbti asmuo įgijęs viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį, toks asmuo turi galimybę tęsti studijas administravimo, verslo, vadybos ir kitų socialinių mokslų srities studijų programose. Įgijęs išsilavinimą ir patirties, projektų vadovas gali įkurti savo verslą, įkurti nevyriausybinę organizaciją, asociaciją arba tapti valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovu.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas kurti ir valdyti projektus, gebėjimas generuoti idėjas ir valdyti informaciją, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, iniciatyvumas, savarankiškumas, kritinis mąstymas, kūrybingumas, pilietinis aktyvumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, aukštasis universitetinis išsilavinimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų