Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Specialusis atašė

Pavadinimas anglų kalba

Special attaché

Kodas

242208

Pogrupio pavadinimas

Politikos ir administravimo specialistai

Pogrupio kodas

2422

Pogrupio aprašymas

Politikos ir administravimo specialistai rengia ir analizuoja politikos kryptis, kuriomis vadovaujamasi rengiant, įgyvendinant ir keičiant valdymo ir komercines operacijas ir programas.

Atliekamos užduotys:

 • ryšių su programų administratoriais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis palaikymas ir konsultavimas, siekiant nustatyti politikos poreikius;

 • taikomos politikos ir teisės aktų peržiūra, siekiant nustatyti neatitikimus ir neaktualias nuostatas;

 • socialinių, ekonominių ir pramonės polinkių, taip pat klientų lūkesčių dėl programų ir teikiamų paslaugų tyrimas;

 • politikos pasirinkimo galimybių pateikimas ir analizė, informacinių dokumentų rengimas ir rekomendavimas keisti politikos kryptį, taip pat konsultavimas pasirinkimų, kuriems teikiama pirmenybė, klausimais;

 • poveikio, finansinių pasekmių, sąveikos su kitomis programomis ir politinio bei administracinio įgyvendinamumo politika vertinimas;

 • grėsmių ir rizikos vertinimo atlikimas ir jų valdymas;

 • operacijų ir programų peržiūra, siekiant užtikrinti, kad jos neprieštarauja organizacijos politikos kryptims.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-10

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti viešojo administravimo bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):padėti įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio politiką specialioje srityje tose šalyse, kuriose yra akredituotas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • specialiosios srities Lietuvos Respublikos politikos akredituotoje šalyje kūrimas ir įgyvendinimas;
 • Lietuvos Respublikos pozicijos akredituotoje užsienio šalyje apie specialią sritį rengimas ir pristatymas;
 • konsultavimasis dėl pozicijos parengimo su atsakingais Lietuvos ir užsienio šalių pareigūnais, politikais, asociacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir t.t.;
 • dalyvavimas specialiosios srities darbo grupių posėdžiuose, seminaruose ir susitikimuose Lietuvoje ir akredituotoje šalyje;
 • atsakingų institucijų ir tų valstybių, kurioje specialusis atašė yra akredituotas, aukštų pareigūnų vizitų į Lietuvą organizavimas;
 • Lietuvos valstybės, jos piliečių, įmonių ir kitų judrinių asmenų teisių ir teisėtų interesų gynimas akredituotoje šalyje;
 • teigiamo Lietuvos įvaizdžio formavimas ir reputacijos kūrimas akredituotoje užsienio šalyje;
 • vadovavimas politikos įgyvendinimo darbo grupei, ataskaitų ir kitų lydinčių dokumentų rengimas, atsiskaitymas Lietuvos Respublikai.
Potencialūs darbdaviaiValstybės institucijos, reprezentuojančios Lietuvos Respublikos specialiosios srities politiką akredituotoje šalyje.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, fakso aparatas, kompiuterinė įranga, skirta politikos formavimui ir įgyvendinimui.
Profesinės perspektyvosSpecialiuoju atašė gali dirbti asmuo įgijęs viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Turi galimybę tęsti studijas administravimo, verslo, vadybos ir kitų socialinių mokslų srities studijų programose. Įgijęs išsilavinimą ir patirties, specialusis atašė gali tapti diplomatinės atstovybės vadovu ar ambasadoriumi.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas generuoti idėjas ir valdyti informaciją, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, iniciatyvumas, savarankiškumas, kritinis mąstymas, kūrybingumas, pilietinis aktyvumas, gebėjimas reprezentuoti savo šalį užsienio valstybėse.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis universitetinis išsilavinimas viešojo administravimo srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų