Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Verslo konsultantas

Pavadinimas anglų kalba

Business consultant

Kodas

242104

Pogrupio pavadinimas

Vadybos ir organizavimo analitikai

Pogrupio kodas

2421

Pogrupio aprašymas

Vadybos ir organizavimo analitikai padeda organizacijoms siekti didesnio veiksmingumo ir spręsti organizacines problemas. Jie nagrinėja organizacines struktūras, metodus, sistemas ir procedūras.
Atliekamos užduotys:

 • pagalba nustatant tikslus, strategijas ir planus, skirtus siekti didesnio klientų pasitenkinimo, ir jų skatinimas, taip pat veiksmingas organizacijos lėšų naudojimas;

 • esamų sistemų ir struktūrų analizė ir vertinimas;

 • esamų sistemų aptarimas su darbuotojais ir visų organizacijos lygmenų sistemų stebėjimas;

 • klientų orientavimas į veiksmingą organizaciją ir būdų organizacinių problemų sprendimo būdų paieška;

 • darbinių tyrimų atlikimas ir peržiūra analizuojant taikomus ir siūlomus metodus bei tokias procedūras, kaip administracinės ir raštinės procedūros;

 • organizacijos darbo struktūrinių schemų, duomenų, ataskaitų, žinynų ir pareigybių aprašų registravimas ir analizė;

 • siūlymų peržiūrėti metodus ir procedūras, keisti darbų srautus, patikslinti pareigines funkcijas ir spręsti organizacines problemas rengimas ir rekomendavimas;

 • pagalba įgyvendinant patvirtintas rekomendacijas, tikslinant nurodymus ir procedūrų žinynus, taip pat rengiant kitus dokumentus;

 • veiklos procesų peržiūra ir konsultavimas nukrypimų nuo procedūrų ir standartų klausimais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-13

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):konsultuoti įmones ir jų vadovus veiklos tobulinimo klausimais.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • klientų esamos situacijos nustatymas, poreikių identifikavimas, konsultavimo tikslų iškėlimas;
 • įmonių naudojamos informacijos, procesų analizė -  finansinių ataskaitų, konkurencinės aplinkos tyrimas, informacijos surinkimas;
 • naujų verslo modelių, strategijų, verslo procesų kūrimas;
 • rekomendacijų, padedančių tobulinti įmonės veiklą, rengimas ir pristatymas įmonės vadovams bei darbuotojams;
 • stebėjimas ir kontroliavimas, kaip laikomasi rekomendacijų;
 • veiklos procesų peržiūra ir konsultavimas nukrypimų nuo procedūrų ir standartų klausimais;
 • įmonės naudojamų įrankių, procesų kūrimas ir formulavimas, pritaikymas įmonės poreikiams;
 • klientų paieška, rekomendacijų surinkimas, klientų duomenų bazės informacijos pildymas.
Potencialūs darbdaviaiDirba individualiai, teikia konsultavimo paslaugas įvairių sričių privačioms ir valstybinėms įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms. Kai kuriais atvejais gali dirbti konsultavimo įmonėse, verslo organizacijose ir asociacijose, agentūrose.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, automobilis, kanceliarijos priemonės, klientų duomenų bazė, taikomosios programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), apskaitos programos (Rivilė, SAP, Axapta ir kt.), statistinių duomenų bazės, rinkos tyrimai, specializuota literatūra.
Profesinės perspektyvosGali dirbti verslo konsultantu. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. Siekiantis aukštesniojo išsilavinimo asmuo, įgijęs magistro diplomą, gali tęsti studijas pagal doktorantūros programas. Sukaupęs darbo patirties bei įgijęs papildomų kvalifikacijų asmuo gali skaityti pranešimus konferencijose, rašyti mokslinius straipsnius.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis, sisteminis ir kritinis mąstymas, iniciatyvumas, gebėjimas spręsti problemas ir dirbti grupėje, gebėjimas bendradarbiauti, kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius, kūrybingumas, gebėjimas spręsti problemas, prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių situacijų, savarankiškumas.   
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų