Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Organizavimo ir metodų analitikas

Pavadinimas anglų kalba

Organisation and methods analyst

Kodas

242103

Pogrupio pavadinimas

Vadybos ir organizavimo analitikai

Pogrupio kodas

2421

Pogrupio aprašymas

Vadybos ir organizavimo analitikai padeda organizacijoms siekti didesnio veiksmingumo ir spręsti organizacines problemas. Jie nagrinėja organizacines struktūras, metodus, sistemas ir procedūras.
Atliekamos užduotys:

 • pagalba nustatant tikslus, strategijas ir planus, skirtus siekti didesnio klientų pasitenkinimo, ir jų skatinimas, taip pat veiksmingas organizacijos lėšų naudojimas;

 • esamų sistemų ir struktūrų analizė ir vertinimas;

 • esamų sistemų aptarimas su darbuotojais ir visų organizacijos lygmenų sistemų stebėjimas;

 • klientų orientavimas į veiksmingą organizaciją ir būdų organizacinių problemų sprendimo būdų paieška;

 • darbinių tyrimų atlikimas ir peržiūra analizuojant taikomus ir siūlomus metodus bei tokias procedūras, kaip administracinės ir raštinės procedūros;

 • organizacijos darbo struktūrinių schemų, duomenų, ataskaitų, žinynų ir pareigybių aprašų registravimas ir analizė;

 • siūlymų peržiūrėti metodus ir procedūras, keisti darbų srautus, patikslinti pareigines funkcijas ir spręsti organizacines problemas rengimas ir rekomendavimas;

 • pagalba įgyvendinant patvirtintas rekomendacijas, tikslinant nurodymus ir procedūrų žinynus, taip pat rengiant kitus dokumentus;

 • veiklos procesų peržiūra ir konsultavimas nukrypimų nuo procedūrų ir standartų klausimais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti verslo vadybos, administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.​​​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):padėti organizacijoms pasiekti didesnį veiklos efektyvumą ir spręsti organizacines problemas, tiriant organizacines struktūras, metodus, sistemas ir procedūras.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • pagalba, kuriant organizacijos tikslus, strategijas, planus;
 • esamų sistemų ir struktūrų organizacijoje analizavimas ir vertinimas;
 • klientų nukreipimas į labiau efektyvesnę organizaciją ir problemų sprendimas;
 • organizacijos organizavimo metodų ir procedūrų analizavimas, studijų atlikimas;
 • organizacijos veiklos organizavimo, planavimo, valdymo, motyvacijos ir kontrolės teorijų ir modelių parinkimas ir įdiegimas.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės ir privačios paslaugų, gamybos įmonės, mokslo, švietimo institucijos, vyriausybinės organizacijos.
Darbo priemonėsKompiuterinė, biuro, ryšių technika, (kompiuteris, spausdintuvas, skeneris, telefonas, faksas, internetas, kompiuterinės programos ir kt.), kanceliarinės prekės, duomenų bazės, dokumentų valdymo sistemos, teisės aktai, dokumentų rengimo taisyklės, standartai, apskaitos dokumentai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti analitiku, vadybininku, specialistu, projektų vadovu. Kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, seminaruose. Siekiantis aukštesnio išsilavinimo asmuo gali studijas tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities, verslo vadybos, administravimo, analitikos studijų krypties programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis, praktinis mąstymas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, gebėjimas rinkti ir vertinti informaciją, atsakingumas, kūrybingumas, komunikabilumas, domėjimasis naujovėmis ir jų taikymo galimybėmis, iniciatyvumas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis universitetinis išsilavinimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų