Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Finansininkas

Pavadinimas anglų kalba

Financier

Kodas

241305

Pogrupio pavadinimas

Finansų analitikai

Pogrupio kodas

2413

Pogrupio aprašymas

Finansų analitikai atlieka kiekybinę informacijos, darančios poveikį valstybinių ar privačių įstaigų investicijų programoms, analizę.
Atliekamos užduotys:

 • finansinės informacijos analizė, siekiant rengti verslo, pramonės ir ekonominių sąlygų prognozes, kurios naudojamos priimant investavimo sprendimus;

 • žinių plėtimas, siekiant neatsilikti nuo gamybos technologijų, verslo, finansų ir ekonomikos teorijos pokyčių;

 • duomenų, darančių poveikį tokiems investiciniams elementams, kaip kaina, pelningumas, stabilumas, investicijų rizikos ateities polinkiai ir įtaką darantys ekonominiai veiksniai, aiškinimas;

 • ekonomikos, pramonės ir verslo pokyčių stebėsena atliekant informacijos, gautos iš finansinių leidinių ir tarnybų, investavimo ir bankininkystės įmonių, valstybės institucijų, prekybos leidinių, įmonių ir asmeninių pokalbių, analizę;

 • rekomendavimas investuoti ir kada investuoti bendrovėms, investicijų įmonės darbuotojams ar investuojantiems asmenims;

 • vertybinių popierių pardavimo ir pasiūlymo visuomenei kainos nustatymas;

 • investicinių veiksmų planų rengimas pagal finansines analizes;

 • įvairių tam tikros pramonės šakos vertybinių popierių santykinės kokybės vertinimas ir lyginimas;

 • žodinių ir rašytinių ataskaitų dėl bendrų ekonomikos polinkių, atskirų bendrovių ir visos pramonės teikimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-16

Reikalinga kvalifikacija

finansininkas, įgyjama baigus koleginių studijų programas.​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):tvarkyti įmonės, įstaigos ar organizacijos finansinius išteklius ir užtikrinti kuo efektyvesnį jų panaudojimą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • įmonės veiklos tęstinumo užtikrinimas efektyviai planuojant ir valdant finansus;
 • tinkamas strateginių ir operatyvių investavimo ir skolinimosi sprendimų pasirinkimas;
 • pajamų ir išlaidų balanso prognozavimas;
 • veiklos efektyvumo analizė, finansinės rizikos vertinimas;
 • optimaliausių finansinių verslo valdymo galimybių pasirinkimas;
 • apskaitos įvairaus tipo įmonėse tvarkymas, savo ir kitų analitinio darbo organizavimas;
 • verslo, turto rinkos ir įmonės akcijų vertės nustatymas;
 • finansinių planų ir ataskaitų aukštesnės grandies vadybininkams bei savininkams parengimas.
Potencialūs darbdaviaiVerslo įmonės, bankai, valdžios institucijos, valstybinės ir savivaldybių įmonės, įstaigos ir organizacijos.
Darbo priemonėsMS Office programos; apskaitą reglamentuojantys teisės aktai; sutartys; sąskaitos; finansiniai planai; finansinės ataskaitos.
Profesinės perspektyvosAsmuo, siekiantis tobulėti, gali studijuoti kolegijose, vykdančiose studijas pagal finansų studijų programą arba universitete pagal ekonomikos krypties programas. Gali dirbti įvairiose viešojo ir privataus sektoriaus įmonėse, įstaigose ar organizacijose. Įgiję patirties, gali pretenduoti vadovauti kitiems finansininkams ar finansus koordinuojančiam padaliniui. Gali persikvalifikuoti į buhalterius ar apskaitininkus. Gali dirbti savarankiškai ar steigti savo įmonę, kuri aptarnautų kitas įmones – teiktų finansininko paslaugas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):imlumas, savarankiškumas, aktyvumas, patikimumas, pareigingumas, tvarkingumas, atsakingumas, diskretiškumas, dėmesingumas, motyvacija, kritinis mąstymas, pasitikėjimas savimi, pakantumas; gebėjimas bendrauti, gebėjimas sutelkti dėmesį, gebėjimas spręsti iškylančias problemas; gebėjimas sisteminti ir apdoroti informaciją, gebėjimas greitai mąstyti ir susiorientuoti situacijoje, lanksčiai vertinti naujas aplinkybes ir reiškinius.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės ar koleginės studijos) išsilavinimas finansų srityje.  

Vaizdinė medžiaga