Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Finansų analitikas

Pavadinimas anglų kalba

Financial analyst

Kodas

241304

Pogrupio pavadinimas

Finansų analitikai

Pogrupio kodas

2413

Pogrupio aprašymas

Finansų analitikai atlieka kiekybinę informacijos, darančios poveikį valstybinių ar privačių įstaigų investicijų programoms, analizę.
Atliekamos užduotys:

 • finansinės informacijos analizė, siekiant rengti verslo, pramonės ir ekonominių sąlygų prognozes, kurios naudojamos priimant investavimo sprendimus;

 • žinių plėtimas, siekiant neatsilikti nuo gamybos technologijų, verslo, finansų ir ekonomikos teorijos pokyčių;

 • duomenų, darančių poveikį tokiems investiciniams elementams, kaip kaina, pelningumas, stabilumas, investicijų rizikos ateities polinkiai ir įtaką darantys ekonominiai veiksniai, aiškinimas;

 • ekonomikos, pramonės ir verslo pokyčių stebėsena atliekant informacijos, gautos iš finansinių leidinių ir tarnybų, investavimo ir bankininkystės įmonių, valstybės institucijų, prekybos leidinių, įmonių ir asmeninių pokalbių, analizę;

 • rekomendavimas investuoti ir kada investuoti bendrovėms, investicijų įmonės darbuotojams ar investuojantiems asmenims;

 • vertybinių popierių pardavimo ir pasiūlymo visuomenei kainos nustatymas;

 • investicinių veiksmų planų rengimas pagal finansines analizes;

 • įvairių tam tikros pramonės šakos vertybinių popierių santykinės kokybės vertinimas ir lyginimas;

 • žodinių ir rašytinių ataskaitų dėl bendrų ekonomikos polinkių, atskirų bendrovių ir visos pramonės teikimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-16

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti finansininko kvalifikaciją baigus koleginių studijų programas​.​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):tirti ir vertinti finansų rinkos elementus, veiksnius bei įvairius finansinius instrumentus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • vertybinių popierių, valiutų (finansų) rinkų tyrimas, vertinimas bei patarimų teikimas;
 • rekomendacijų teikimas priimant verslo, organizacijos veiklos, pavyzdžiui, įmonei plečiantis ar imantis naujos veiklos, ar  politinius sprendimus;
 • įvykių analizės, statistikos, prognozių pateikimas valdantiems įmonę vadovams;
 • įmonės sandorių, įmonės veiklos finansinių rodiklių (pelno ir nuostolių prielaidų) nagrinėjimas;
 • kitų įstaigų, valdžios institucijų pateikiamų finansinių veiklos ataskaitų bei pranešimų nagrinėjimas;
 • gaunamų duomenų sisteminimas ir pateikimas suprantama forma kolegoms ir vadovams;
 • finansų politikos krypčių formavimas.
Potencialūs darbdaviaiBankai, kredito, draudimo, lizingo bendrovės; biržos įstaigos; maklerių įmonės; kitos įstaigos, veikiančios tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus srityse.
Darbo priemonėsVisos masinės informacijos priemonės – internetas, spauda, televizija, radijas; MS Office programos;  SQL; finansiniai planai ir ataskaitos.
Profesinės perspektyvosAsmuo, siekiantis tobulėti, gali studijuoti  kolegijose ar universitetuose pagal programas, susijusias su finansais. Būtina nuolat kelti profesinę kvalifikaciją. Gali dirbti įvairiose įmonėse, įstaigose ar organizacijose; gali dirbti savarankiškai. Gali dirbti specializuotose finansų analitikų įmonėse; įgijęs patirties, gali vadovauti kitiems darbuotojams.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):savarankiškumas, aktyvumas, patikimumas, pareigingumas, tvarkingumas, racionalumas, atsakingumas, tikslumas, analitinis ir kritinis mąstymas, pasitikėjimas savimi; gebėjimas bendrauti, gebėjimas sutelkti dėmesį, spręsti iškylančias problemas; gebėjimas sisteminti ir apdoroti informaciją, gebėjimas susiorientuoti situacijoje, lanksčiai vertinti naujas aplinkybes ir reiškinius; įžvalgumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis finansų ar matematikos srities išsilavinimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų