Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokslo darbuotojas {finansų mokslas}

Pavadinimas anglų kalba

Researcher (finance)

Kodas

241205

Pogrupio pavadinimas

Finansų ir investicijų konsultantai

Pogrupio kodas

2412

Pogrupio aprašymas

Finansų ir investicijų konsultantai rengia finansinius planus asmenims ir organizacijoms, taip pat jų vardu investuoja lėšas ir jas valdo.
Atliekamos užduotys:

 • klientų duomenų bazės kūrimas ir tvarkymas;

 • pokalbiai su klientais, siekiant nustatyti jų finansinę padėtį ir tikslus, rizikos ribas ir sužinoti kitą informaciją, kurios reikia finansiniams planams ir investavimo strategijoms rengti;

 • finansinių tikslų nustatymas ir strategijų jiems pasiekti rengimas ir įgyvendinimas;

 • vertybinių popierių ir obligacijų įsigijimo ir pardavimo organizavimas;

 • investicinės veiklos stebėsena, taip pat investicinių planų peržiūra ir koregavimas pagal pakitusius poreikius ir rinkos pokyčius;

 • draudimo apsaugos siūlymas klientams ir organizavimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, tačiau mokslo ir studijų institucijų dokumentuose gali būti apibrėžiama kiekvienai pareigybei skirtingai.​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):plėtoti pažinimą, konceptualizuoti, kurti naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas, vadovauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams finansų srityje.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • finansų, ekonomikos, pramonės ir verslo pokyčių stebėsena atliekant informacijos, gautos iš finansinių leidinių ir tarnybų, investavimo ir bankininkystės įmonių, valstybės institucijų, prekybos leidinių, įmonių ir asmeninių pokalbių, analizę;
 • mokslinių straipsnių skelbimas Lietuvoje ir užsienyje pripažintuose finansų mokslo leidiniuose;
 • finansų srities mokslinių monografijų rengimas ir išleidimas;
 • savarankiškas fundamentalių ir / arba taikomųjų mokslinių tyrimų planavimas ir vykdymas;
 • mokslo daktarų rengimas bei mokslinių ir taikomųjų tyrimų projektų koordinavimas;
 • naujų finansų srities teorinių ir metodinių darbų skelbimas;
 • finansų mokslo populiarinimo veikla ir naujausių žinių skleidimas;
 • finansų mokslo strateginių sprendimų priėmimas ir veikla svarbi šalies ūkio, kultūros ir visuomenės raidai.
Potencialūs darbdaviaiMokslo ir studijų institucijos (universitetai), mokslinių tyrimų institucijos.
Darbo priemonėsKompiuteris, specializuotos programos (pvz., tyrimų duomenims apdoroti SPSS), dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosGali pradėti dirbti mokslininku stažuotoju, įgijus patirties, kompetencijų ir laimėjus konkursą gali eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo, vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas. Kvalifikacija tobulinama, kompetentingumas išlaikomas sistemingai tobulinantis, nuolat mokantis, stažuojantis ir bendradarbiaujant su kitais mokslininkais, bendruomene.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis, analitinis ir matematinis mąstymas, tikslumas, taktiškumas, kantrumas, nuoseklumas, iniciatyvumas, kūrybingumas,  objektyvumas, atsakingumas, gebėjimas argumentuotai spręsti problemas,  gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, gebėjimas sąžiningai konkuruoti ir laikytis tyrėjo etikos principų.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis. Kvalifikacinius pareigybių, išskyrus mokslininkų stažuotojų pareigybes, reikalavimus ir konkursų šioms pareigoms, išskyrus konkursus mokslininkų stažuotojų pareigoms eiti, organizavimo tvarką nustato mokslo ir studijų institucijos bei apibrėžia Mokslo ir studijų įstatymas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų