Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Finansų vadybininkas

Pavadinimas anglų kalba

Financial manager

Kodas

241204

Pogrupio pavadinimas

Finansų ir investicijų konsultantai

Pogrupio kodas

2412

Pogrupio aprašymas

Finansų ir investicijų konsultantai rengia finansinius planus asmenims ir organizacijoms, taip pat jų vardu investuoja lėšas ir jas valdo.
Atliekamos užduotys:

 • klientų duomenų bazės kūrimas ir tvarkymas;

 • pokalbiai su klientais, siekiant nustatyti jų finansinę padėtį ir tikslus, rizikos ribas ir sužinoti kitą informaciją, kurios reikia finansiniams planams ir investavimo strategijoms rengti;

 • finansinių tikslų nustatymas ir strategijų jiems pasiekti rengimas ir įgyvendinimas;

 • vertybinių popierių ir obligacijų įsigijimo ir pardavimo organizavimas;

 • investicinės veiklos stebėsena, taip pat investicinių planų peržiūra ir koregavimas pagal pakitusius poreikius ir rinkos pokyčius;

 • draudimo apsaugos siūlymas klientams ir organizavimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

Nėra duomenų

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti finansininko kvalifikaciją baigus koleginių studijų programas.​​​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):valdyti įmonės ar įstaigos finansinius srautus ir kontroliuoti finansinę būklę.  
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • įmonės ar įstaigos veiklos procesų, finansinės informacijos analizė;
 • įmonės ar įstaigos finansinės veiklos planavimas, rizikų vertinimas ir kontrolė;
 • finansinių išteklių ir investicinės politikos formavimas ir įgyvendinimas;
 • verslo planų, investicinių ir biudžeto projektų rengimas;
 • įmonės ar įstaigos finansinių lėšų investavimas į materialųjį ar nematerialųjį turtą siekiant apsaugoti nuo nuvertėjimo ir padidinti pelną;
 • vidaus audito atlikimas, įmonės veiklos kontrolės sistemos diegimas;
 • informacijos apie įmonės ar įstaigos finansinę būklę teikimas vadovams, akcininkams, priežiūros institucijoms ar vartotojams;
 • bendravimas su bankais, draudimo kompanijomis, kitomis finansų institucijomis, tiekėjais, pirkėjais ir t.t.
 • finansinių ataskaitų rengimas, vadovaujantis normatyvine teisine baze.  
Potencialūs darbdaviaiSmulkios, vidutinės ir didelės verslo įmonės, Lietuvos ir užsienio verslo įmonės, kurių veikla siejasi su gamyba, paslaugomis ar finansais, taip pat valstybinės įstaigos ir organizacijos, kurioms reikia rūpintis finansų valdymu ir vadyba.
Darbo priemonėsTelefonas, fakso aparatas, kompiuteris, programinė įranga, skirta atlikti finansų operacijas, analizuoti įmonės veiklos procesus ir finansinę informaciją.
Profesinės perspektyvosĮgijus finansininko kvalifikaciją, galima dirbti buhalterio darbą, įgijęs patirties toks asmuo gali dirbti didelės įmonės ar įstaigos finansų padalinio vadovu. Studijas galima tęsti finansų studijų programoje, siekti finansų magistro ir daktaro laipsnio. Įgiję kvalifikaciją ir patirties asmenys gali pradėti savo verslą, įkurti savo finansų ir investicijų konsultavimo įmonę.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis, matematinis ir kritinis mąstymas, gebėjimas kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją, iniciatyvumas, tikslumas, dėmesingumas, mokėjimas susikaupti, savarankiškumas, atsakomybė, atsparumas stresui, puikūs bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.  
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis išsilavinimas finansų valdymo srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų