Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Finansų planuotojas

Pavadinimas anglų kalba

Financial planner

Kodas

241203

Pogrupio pavadinimas

Finansų ir investicijų konsultantai

Pogrupio kodas

2412

Pogrupio aprašymas

Finansų ir investicijų konsultantai rengia finansinius planus asmenims ir organizacijoms, taip pat jų vardu investuoja lėšas ir jas valdo.
Atliekamos užduotys:

 • klientų duomenų bazės kūrimas ir tvarkymas;

 • pokalbiai su klientais, siekiant nustatyti jų finansinę padėtį ir tikslus, rizikos ribas ir sužinoti kitą informaciją, kurios reikia finansiniams planams ir investavimo strategijoms rengti;

 • finansinių tikslų nustatymas ir strategijų jiems pasiekti rengimas ir įgyvendinimas;

 • vertybinių popierių ir obligacijų įsigijimo ir pardavimo organizavimas;

 • investicinės veiklos stebėsena, taip pat investicinių planų peržiūra ir koregavimas pagal pakitusius poreikius ir rinkos pokyčius;

 • draudimo apsaugos siūlymas klientams ir organizavimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-08

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti finansininko kvalifikaciją baigus kolegines studijų programas​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):planuoti organizacijos arba asmens finansus, atlikti finansines operacijas ir prisiimti atsakomybę už jų rezultatus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • klientų – privačių asmenų arba įmonių – konsultavimas finansų planavimo klausimais;
 • klientų ekonominės, finansinės ir socialinės aplinkos tyrimas ir analizė;
 • finansinių tikslų (taupymo, kaupimo) nustatymas ir aptarimas su klientu;
 • finansų valdymo plano parengimas ir jo įgyvendinimo priežiūra;
 • pasiūlymų ir rekomendacijų, kaip valdyti savo finansinius srautus, klientams teikimas;
 • sprendimų, reikalingų finansiniams tikslams pasiekti, priėmimas ir derinimas su klientu;
 • finansinių operacijų (akcijų, obligacijų, investicinių fondų, draudimo įsigijimo) atlikimas;
 • santykių su klientais valdymas, iškylančių konfliktinių situacijų sprendimas;   
 • ataskaitų apie pasiektus rezultatus klientui pateikimas;
 • vadovavimas kitiems darbuotojams.
Potencialūs darbdaviaiViešojo sektoriaus įstaigos ir įmonės, Lietuvos bei užsienio verslo įmonės, finansinės institucijos, finansinio tarpininkavimo įstaigos – bankai, draudimo bendrovės, nekilnojamojo turto agentūros, konsultavimo, vertybinių popierių biržos, finansų maklerio įmonės.
Darbo priemonėsTelefonas, fakso aparatas, kompiuteris, programinė įranga, skirta aptarnauti klientus, atlikti finansų operacijas, analizuoti finansų rinkas. 
Profesinės perspektyvosĮgijus finansininko kvalifikaciją, galima tęsti mokymąsi finansų studijų programoje, siekti finansų magistro ir daktaro laipsnio arba studijuoti artimų socialinių mokslų studijų sričių magistro programose, galima įgyti apskaitos, ekonomikos, rinkodaros ar žmogiškųjų išteklių magistro bei daktaro laipsnius. Įgiję kvalifikaciją ir patirties asmenys gali pradėti savo verslą, įkurti savo finansų ir investicijų konsultavimo įmonę.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis, matematinis ir kritinis mąstymas, gebėjimas kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją, tikslumas, dėmesingumas, mokėjimas susikaupti, savarankiškumas, atsakomybė, atsparumas stresui, puikūs bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.  
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis išsilavinimas finansų valdymo srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų