Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokslo darbuotojas {apskaita}

Pavadinimas anglų kalba

Researcher (Accounting)

Kodas

241107

Pogrupio pavadinimas

Buhalteriai

Pogrupio kodas

2411

Pogrupio aprašymas

Buhalteriai planuoja, organizuoja ir administruoja asmenų ir įmonių apskaitos sistemas. Kai kurie šio pogrupio profesijų atstovai nagrinėja ir analizuoja asmenų ir įmonių apskaitos bei finansinius duomenis, užtikrina jų tikslumą ir atitiktį nustatytiems apskaitos standartams ir procedūroms.
Atliekamos užduotys:

 • konsultavimas biudžeto, apskaitos kontrolės ir kitų apskaitos politikos krypčių ir sistemų, jų planavimo ir įdiegimo klausimais;

 • finansinės atskaitomybės, teiktinos vadovybei, akcininkams ir įstatymų nustatytoms ar kitoms institucijoms, rengimas ir tvirtinimas;

 • mokesčių deklaracijų rengimas, konsultavimas mokesčių dydžio klausimais ir mokesčių inspekcijos darbuotojų ginčytinų reikalavimų mokėti mokesčius, užginčijimas;

 • pelno prognozių ir biudžeto rengimas ar ataskaitų teikimas;

 • finansinių tyrimų, esant įtarimų dėl sukčiavimo, nemokumo ir bankroto, atlikimas;

 • apskaitos ir buhalterinių duomenų auditas;

 • tyrimų atlikimas ir vadovybės konsultavimas produktyvumo, gaminių sandėliavimo, pardavimo, naujų gaminių ir pan. finansiniais klausimais;

 • sistemos, skirtos gaminių ir paslaugų savikainai nustatyti, sukūrimas ir kontrolė.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-06

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama​​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):savarankiškai atlikti su apskaita susijusius mokslinius tyrimus ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus bei spręsti apskaitos mokslo problemas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • apskaitos tyrimų planavimas, organizavimas ir vykdymas, rezultatų skelbimas;
 • vadovavimas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (apskaitos, finansų) plėtros projektams;
 • ugdomosios, šviečiamosios ir mokslo sklaidos vykdymas;
 • mokslinių konsultacijų ir kitų paslaugų teikimas apskaitos klausimais pagal sutartis su LR ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės ir nevalstybinės mokslinių tyrimų įstaigos: valstybės mokslo institutas, universiteto mokslo institutas, valstybės mokslo įstaiga; švietimo ir ugdymo įstaigos.
Darbo priemonėsKompiuterinė ir programinė įranga (SPSS ir kt.), informacinės technologijos, kanceliarinės priemonės, skaičiuoklis.
Profesinės perspektyvosMokslo darbuotojas (apskaita) kaip tyrėjas, turintis mokslo laipsnį, valstybinėse ir nevalstybinėse mokslinių tyrimų įstaigose, parengęs įstaigos kvalifikacijų apraše nurodytą straipsnių kiekį, monografijas, vadovėlius aukštajai mokyklai (priklausomai nuo norimų užimti pareigų), galės eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo ar mokslininko stažuotojo, mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo, vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas. Aukštosiose mokyklose galės eiti asistento, lektoriaus, docento, o vėliau profesoriaus pareigas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):puikus matematinis ir IT raštingumas, loginis, analitinis mąstymas; iniciatyvumas, savarankiškumas, kūrybingumas, objektyvumas, atsakingumas, problemų sprendimas; nuolatinis domėjimasis profesinėmis naujovėmis; gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, sąžiningai konkuruoti; gebėjimas įvertinti riziką, vadovautis tyrėjo (apskaita) etikos principais.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų