Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Finansų kontrolierius

Pavadinimas anglų kalba

Financial Controller

Kodas

241105

Pogrupio pavadinimas

Buhalteriai

Pogrupio kodas

2411

Pogrupio aprašymas

Buhalteriai planuoja, organizuoja ir administruoja asmenų ir įmonių apskaitos sistemas. Kai kurie šio pogrupio profesijų atstovai nagrinėja ir analizuoja asmenų ir įmonių apskaitos bei finansinius duomenis, užtikrina jų tikslumą ir atitiktį nustatytiems apskaitos standartams ir procedūroms.
Atliekamos užduotys:

 • konsultavimas biudžeto, apskaitos kontrolės ir kitų apskaitos politikos krypčių ir sistemų, jų planavimo ir įdiegimo klausimais;

 • finansinės atskaitomybės, teiktinos vadovybei, akcininkams ir įstatymų nustatytoms ar kitoms institucijoms, rengimas ir tvirtinimas;

 • mokesčių deklaracijų rengimas, konsultavimas mokesčių dydžio klausimais ir mokesčių inspekcijos darbuotojų ginčytinų reikalavimų mokėti mokesčius, užginčijimas;

 • pelno prognozių ir biudžeto rengimas ar ataskaitų teikimas;

 • finansinių tyrimų, esant įtarimų dėl sukčiavimo, nemokumo ir bankroto, atlikimas;

 • apskaitos ir buhalterinių duomenų auditas;

 • tyrimų atlikimas ir vadovybės konsultavimas produktyvumo, gaminių sandėliavimo, pardavimo, naujų gaminių ir pan. finansiniais klausimais;

 • sistemos, skirtos gaminių ir paslaugų savikainai nustatyti, sukūrimas ir kontrolė.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-06

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti finansininko kvalifikaciją baigus kolegines studijas, taip pat papildomai įgyti, tobulinti kompetenciją ar kompetencijas, įstaigose turinčiose teisę vykdyti mokymo veiklą. ​​​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):valdyti finansinius procesus ir vykdyti jų kokybės kontrolę.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • finansų sistemos procesų stebėjimas ir vertinimas;
 • finansinės veiklos analizė;
 • finansinių sprendimų priėmimas;
 • finansinių procesų valdymas;
 • finansinių procesų valdymo kokybės kontrolė.
Potencialūs darbdaviaiGalės dirbti finansų kontrolieriumi įmonių, organizacijų, finansų institucijų, viešųjų finansų padaliniuose, mokesčių inspekcijoje ir kitose srityse; kurti nuosavą finansinių paslaugų įmonę.
Darbo priemonėsKompiuterinė ir apskaitos bei audito programinė įranga, ryšio priemonės (telefonas, faksas), seifas, kanceliarinės priemonės (pieštukai, šratinukai, liniuotės ir kt.), skaičiuoklis, apskaitos ir audito informacinės technologijos.
Profesinės perspektyvosGali dirbti finansų kontrolieriumi, gali tęsti studijas gilinamojo pobūdžio socialinių mokslų srities verslo ir vadybos krypčių grupės magistrantūros studijų programose, o vėliau ir doktorantūroje.  Taip pat gali įgyti daugiau žinių ir gebėjimų specialiuose kursuose. Įgijęs patirties gali vadovauti skyriui arba įmonei, jei turi reikiamas vadovavimui asmenines savybes.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):puikus matematinis ir IT raštingumas, loginis, matematinis, analitinis mąstymas, iniciatyvumas, susitelkimas, savarankiškumas, tikslumas,  pastabumas, nuoseklumas, objektyvumas, reiklumas, sąžiningumas, atsakingumas, pareigingumas, organizuotumas, problemų sprendimas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti, gebėjimas organizuoti veiklą, gebėjimas įvertinti riziką, laikytis konfidencialumo, nuolatinis domėjimasis profesinėmis naujovėmis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų