Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Auditorius

Pavadinimas anglų kalba

Auditor

Kodas

241104

Pogrupio pavadinimas

Buhalteriai

Pogrupio kodas

2411

Pogrupio aprašymas

Buhalteriai planuoja, organizuoja ir administruoja asmenų ir įmonių apskaitos sistemas. Kai kurie šio pogrupio profesijų atstovai nagrinėja ir analizuoja asmenų ir įmonių apskaitos bei finansinius duomenis, užtikrina jų tikslumą ir atitiktį nustatytiems apskaitos standartams ir procedūroms.
Atliekamos užduotys:

 • konsultavimas biudžeto, apskaitos kontrolės ir kitų apskaitos politikos krypčių ir sistemų, jų planavimo ir įdiegimo klausimais;

 • finansinės atskaitomybės, teiktinos vadovybei, akcininkams ir įstatymų nustatytoms ar kitoms institucijoms, rengimas ir tvirtinimas;

 • mokesčių deklaracijų rengimas, konsultavimas mokesčių dydžio klausimais ir mokesčių inspekcijos darbuotojų ginčytinų reikalavimų mokėti mokesčius, užginčijimas;

 • pelno prognozių ir biudžeto rengimas ar ataskaitų teikimas;

 • finansinių tyrimų, esant įtarimų dėl sukčiavimo, nemokumo ir bankroto, atlikimas;

 • apskaitos ir buhalterinių duomenų auditas;

 • tyrimų atlikimas ir vadovybės konsultavimas produktyvumo, gaminių sandėliavimo, pardavimo, naujų gaminių ir pan. finansiniais klausimais;

 • sistemos, skirtos gaminių ir paslaugų savikainai nustatyti, sukūrimas ir kontrolė.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-06

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti buhalterio kvalifikaciją baigus kolegines studijas, taip pat papildomai įgyti, tobulinti kompetenciją ar kompetencijas, įstaigose turinčiose teisę vykdyti mokymo veiklą. ​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):organizuoti, vykdyti ir valdyti įmonių, įstaigų ar organizacijų buhalterinės apskaitos, finansinių procesų kontrolės, ūkio subjektų valdymo ir veiklos bei  asignavimų valdymo auditą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • ūkio subjekto buhalterinės apskaitos tvarkymo ir ūkinių procesų apskaitos kontrolės auditas;
 • ūkio subjektų valdymo ir veiklos auditas;
 • asignavimų valdymo auditas (asignavimas - pinigai, skiriami kokiai nors veiklai vykdyti);
 • ataskaitų rengimas ir pristatymas bei rizikos sričių numatymas ir rekomendacijų valdymo, veiklos, resursų paskirstymo, rizikų mažinimo klausimais teikimas.
Potencialūs darbdaviaiAudito ir apskaitos tarnyba, Auditorių rūmai, į audito įmonių sąrašą įrašytos įmonės, viešasis sektorius - Valstybės kontrolė.  
Darbo priemonėsKompiuterinė ir apskaitos bei audito programinė įranga, ryšio priemonės (telefonas, faksas), seifas, kanceliarinės priemonės (pieštukai, šratinukai, liniuotės ir kt.), skaičiuoklis, kasos aparatas, apskaitos ir audito informacinės technologijos, nacionalinis audito standartas, LR galiojantys su apskaita susiję teisės aktai.  
Profesinės perspektyvosFizinis asmuo, turintis LR Audito įstatymo nustatyta tvarka suteiktą atestuoto auditoriaus vardą gali dirbti auditoriumi. Auditorius privalo nuolat kelti profesinę kvalifikaciją auditorių kvalifikacijos kėlimo kursuose, kurių turinio reikalavimus nustato Auditorių rūmai, suderinę su Audito ir apskaitos tarnyba. Įgijus patirties galima užimti skyriaus ar įmonės vadovo pareigas. Tęsiant studijas apskaitos srityje galima siekti mokslo darbuotojo pareigų.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):matematinis ir IT raštingumas, loginis, matematinis ir analitinis mąstymas, susitelkimas, savarankiškumas, tikslumas,  pastabumas, nuoseklumas, objektyvumas, sąžiningumas, kruopštumas, atsakingumas, pareigingumas, problemų sprendimas, gebėjimas dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti, gebėjimas įvertinti riziką, laikytis konfidencialumo, nuolatinis domėjimasis profesinėmis naujovėmis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga