Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Buhalteris

Pavadinimas anglų kalba

Accountant

Kodas

241103

Pogrupio pavadinimas

Buhalteriai

Pogrupio kodas

2411

Pogrupio aprašymas

Buhalteriai planuoja, organizuoja ir administruoja asmenų ir įmonių apskaitos sistemas. Kai kurie šio pogrupio profesijų atstovai nagrinėja ir analizuoja asmenų ir įmonių apskaitos bei finansinius duomenis, užtikrina jų tikslumą ir atitiktį nustatytiems apskaitos standartams ir procedūroms.
Atliekamos užduotys:

 • konsultavimas biudžeto, apskaitos kontrolės ir kitų apskaitos politikos krypčių ir sistemų, jų planavimo ir įdiegimo klausimais;

 • finansinės atskaitomybės, teiktinos vadovybei, akcininkams ir įstatymų nustatytoms ar kitoms institucijoms, rengimas ir tvirtinimas;

 • mokesčių deklaracijų rengimas, konsultavimas mokesčių dydžio klausimais ir mokesčių inspekcijos darbuotojų ginčytinų reikalavimų mokėti mokesčius, užginčijimas;

 • pelno prognozių ir biudžeto rengimas ar ataskaitų teikimas;

 • finansinių tyrimų, esant įtarimų dėl sukčiavimo, nemokumo ir bankroto, atlikimas;

 • apskaitos ir buhalterinių duomenų auditas;

 • tyrimų atlikimas ir vadovybės konsultavimas produktyvumo, gaminių sandėliavimo, pardavimo, naujų gaminių ir pan. finansiniais klausimais;

 • sistemos, skirtos gaminių ir paslaugų savikainai nustatyti, sukūrimas ir kontrolė.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-06

Reikalinga kvalifikacija

buhalterio kvalifikacija, įgyjama baigus koleginių studijų programą​​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):organizuoti ir tvarkyti buhalterinę apskaitą, valdyti ir  kontroliuoti finansinius procesus įmonėse, įstaigose ir organizacijose.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • ūkio subjekto buhalterinės apskaitos tvarkymas;
 • ūkinių procesų apskaitos kontrolė;
 • finansinės būklės, veiklos rezultatų analizė ir ūkio subjekto biudžetų rengimas.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės ir privačios buhalterinės apskaitos įmonės, įstaigos ir organizacijos, gali dirbti individualiai - teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas kitose srityse, steigti buhalterinių paslaugų įmonę.
Darbo priemonėsKompiuterinė ir apskaitos programinė įranga, ryšio priemonės (telefonas, faksas), seifas, kanceliarinės priemonės (pieštukai, šratinukai, liniuotės ir kt.), skaičiuoklis, kasos aparatas, apskaitos informacinės technologijos.
Profesinės perspektyvosGali dirbti buhalteriu mažmeninės, didmeninės prekybos, gamybinės veiklos įmonėse, biudžetinėse įstaigose. Atsižvelgiant į darbo patirtį, organizacinius gebėjimus, asmenines savybes, buhalteris gali tapti vyriausiuoju buhalteriu, auditoriaus padėjėju, auditoriumi, auditoriumi kontrolieriumi, finansų kontrolieriumi. Buhalteris gali siekti universitetinio išsilavinimo, studijuodamas universitete ekonomikos ar   matematikos mokslus; baigus apskaitos ir audito magistrantūros studijų programą, gali tęsti studijas socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose; taip pat gali įgyti daugiau žinių ir gebėjimų specialiuose kursuose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):matematinis raštingumas, loginis, matematinis mąstymas, susitelkimas, savarankiškumas, tikslumas,  pastabumas, nuoseklumas, objektyvumas, sąžiningumas, kruopštumas, atsakingumas, pareigingumas, problemų sprendimas, gebėjimas dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti,  nuolatinis domėjimasis profesinėmis naujovėmis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės studijos).

Vaizdinė medžiaga