Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Informacinių technologijų naudojimo mokytojas

Pavadinimas anglų kalba

Information technology teacher

Kodas

235602

Pogrupio pavadinimas

Neformaliojo švietimo informacinių technologijų praktikos mokytojai

Pogrupio kodas

2356

Pogrupio aprašymas

Neformaliojo švietimo informacinių technologijų praktikos mokytojai sudaro mokymų programas ir kursus kompiuterių ir kitų informacinių technologijų naudotojams, nustato jų tvarkaraščius ir juos vykdo atskirai nuo bendrojo pradinio, vidurinio ugdymo ir aukštojo mokslo sistemos.
Atliekamos užduotys:

 • informacinių technologijų mokymo poreikių ir atskirų naudotojų bei organizacijų reikalavimų nustatymas;

 • mokomosios medžiagos ir tokių mokymo priemonių, kaip vadovėliai, vaizdinės priemonės, elektroniniai vadovai, demonstraciniai modeliai, pagalbinių informacinių mokymo dokumentų rengimas ir kūrimas;

 • individualių ar grupinių mokymo programų rengimas, koordinavimas, tvarkaraščių sudarymas, pagalba per seminarus, posėdžius, demonstracijas ir konferencijas;

 • vykstančių mokymų kokybės ir veiksmingumo vertinimo stebėsena, taip pat mokymo tikslų, metodų ir siektinų kurso rezultatų peržiūra ir keitimas;

 • papildomos medžiagos rinkimas, nagrinėjimas ir tyrimas, siekiant visapusiškai suprasti dalyko esmę ir sistemą;

 • informacijos apie naujų gaminių versijų išleidimą, programinės įrangos naujoves ir bendrus informacinių technologijų polinkius pateikimas, naudotojams skirtų gaminių ir medžiagų tokių aprašų, kaip mokymo, rekomendacinių ir instrukcinių vadovų rengimas, pagalbos internetu teikimas, instrukcijų naudojimas ir tvarkymas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-17

Reikalinga kvalifikacija

Mokytojas, kvalifikaciją galima įgyti baigus universitetinių ar koleginių studijų programas.​​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):mokyti ir ugdyti įvairaus amžiaus žmonių kompiuterių ir kitų informacinių technologijų naudojimo  praktinius įgūdžius remiantis naujausiomis mokslo žiniomis.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • įvairaus amžiaus asmenų informacinių technologijų naudojimo teorinių bei praktinių gebėjimų testavimas, nustatymas siekiant sudaryti individualias ar grupines jų mokymo programas;
 • pasirengimas informacinių technologijų naudojimo pamokoms pritaikant užduotis pagal iš anksto suplanuotas temas, parenkant vadovėlius, vaizdines priemones, kitas modernias ir šiuolaikines dalyko mokymo priemones, apgalvojant pamokos eigą bei metodus;
 • objektyvios ir motyvuojančios neformaliojo žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos taikymas vertinant besimokančiųjų įgytas informacinių technologijų naudojimo kompetencijas;
 • besimokančiųjų pasiekimų ir poreikių analizavimas, vertinimas, reikiamų dokumentų parengimas;
 • bendravimas ir bendradarbiavimas su kitomis švietimo institucijomis, organizacijomis.
Potencialūs darbdaviaiFormalios ir neformalios švietimo institucijos, gali dirbti individualiai. 
Darbo priemonėsInformacinių technologijų vadovėliai, dalykinė literatūra, modernios informacinės ir komunikacinės technologijos, interneto prieiga, garso ir vaizdo metodinės priemonės.
Profesinės perspektyvosInformacinių technologijų naudojimo mokytojas turėtų baigti studijas pagal kolegijų ar universitetų studijų programas, kuriose rengiami informatikai, informacinių technologijų mokytojai ir pan., ir įgyti informatikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Papildomai galima įgyti mokytojo kvalifikaciją, kurią turėdami asmenys gali dirbti su pradinio, pagrindinio, vidurinio, profesinio lygmens mokiniais mokymo įstaigose, neformaliojo ugdymo institucijoje. Studijas galima tęsti magistrantūros programose, atitinkančiose bakalauro programos sritį.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):lankstumas, gebėjimas dirbti komandoje, gebėjimas konstruktyviai bendrauti, gebėjimas spręsti problemas, atsakingumas,  savarankiškumas, gebėjimas planuoti ir organizuoti savo ir kitų veiklą, nuolatinis profesinis tobulėjimas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis ar koleginis).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų