Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Privatus tapybos mokytojas

Pavadinimas anglų kalba

Private painting teacher

Kodas

235503

Pogrupio pavadinimas

Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojai

Pogrupio kodas

2355

Pogrupio aprašymas

Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojai moko mokinius šokio, dramos, vaizduojamojo ir kitų menų (išskyrus muziką) teorijos, praktikos ir atlikimo atskirai nuo bendrojo pradinio, vidurinio ugdymo ir aukštojo mokslo sistemos, tačiau gali mokyti papildomai privačiai ar mažose grupėse po pamokų pagal jungtines su bendrojo švietimo įstaigomis programas.
Atliekamos užduotys:

 • mokinių gebėjimų lygmens vertinimas ir poreikių nustatymas;

 • studijų, pamokų ir grupinių bei individualių seminarų planavimas, rengimas ir vedimas;

 • mokomojo dalyko teorinės medžiagos rengimas ir pristatymas;

 • praktinis dramos, šokio, vaizduojamojo ir kito meno mokymas ir demonstravimas;

 • užduočių ir darbo, atitinkančio mokinių gebėjimus, interesus ir gabumus, skyrimas;

 • mokinių vertinimas ir konsultavimas, pastabų teikimas ir skatinimas;

 • mokymo metodų ir planų, kurso medžiagos peržiūra;

 • mokinių rengimas egzaminams, pasirodymams ir vertinimams;

 • išvykų į parodas ir spektaklius organizavimas;​mokinių pasirodymų ir darbų parodų organizavimas ir pagalba jiems rengiantis.​

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-17

Reikalinga kvalifikacija

Mokytojas, kvalifikaciją galima įgyti baigus universitetinių ar koleginių studijų programas​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):mokyti įvairaus amžiaus asmenis tapyti dailės kūrinius ugdant jų meninius gebėjimus, kūrybiškumą bei lavinant tapybos techniką.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • pasirengimas privačioms tapybos pamokoms pagal iš anksto sudarytą ugdymo planą parenkant užsiėmimo temą bei priemones;
 • tapybos (natiurmortų, eksterjerų, tapybos interpretacijų ir kt.) mokymas įvairaus amžiaus asmenų atsižvelgiant į jų turimus gebėjimus, talentą, siekius remiantis savo kaip mokytojo profesionalo piešimo, tapybos, kompozicijos, grafikos, freskos, mozaikos pagrindų, šiuolaikinės tapybos plastinės raiškos, profesionalaus tapybos meno pagrindų (technikos, technologijos, medžiagos) ir kt. žiniomis;
 • asmenų vertinimas taikant neformalųjį vertinimą, pateikiant pastabas dėl tapymo technikos tobulinimo, darbo planavimo ir organizavimo;
 • dalyvavimas parodose, tapybos ekspozicijose;
 • bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais specialistais, institucijomis, organizacijomis, asociacijomis.
Potencialūs darbdaviaiPrivačios, neformaliojo ugdymo švietimo institucijos, gali dirbti individualiai. 
Darbo priemonėsPaletė, teptukai, tapymo mentelės, dažai ir priedai tapybai, popierius, drobė ir porėmiai.
Profesinės perspektyvosĮgiję dailės bakalauro, tapytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti kūrybinį darbą tapybos srityje, dirbti dailės galerijose ir muziejuose (eiti pareigas), dalyvauti meno projektuose, parodose, papildomai baigę specialiuosius dailės pedagogikos kursus ir įgiję dailės mokytojo kvalifikaciją – dirbti dailės pedagoginį darbą bendrojo lavinimo ir specializuotose mokyklose. Studijas galima tęsti dailės magistrantūros studijose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybingumas, originalus, kritiškas ir analitiškas mąstymas, lankstumas, gebėjimas dirbti komandoje, gebėjimas konstruktyviai, kryptingai bendrauti ir bendradarbiauti su įvairaus amžiaus žmonėmis, gebėjimas spręsti problemas, atsakingumas,  savarankiškumas organizuojant savo kūrybinį darbą, atvirumas kaitai.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis). 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų