Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Privatus šokių mokytojas

Pavadinimas anglų kalba

Private dance teacher

Kodas

235502

Pogrupio pavadinimas

Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojai

Pogrupio kodas

2355

Pogrupio aprašymas

Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojai moko mokinius šokio, dramos, vaizduojamojo ir kitų menų (išskyrus muziką) teorijos, praktikos ir atlikimo atskirai nuo bendrojo pradinio, vidurinio ugdymo ir aukštojo mokslo sistemos, tačiau gali mokyti papildomai privačiai ar mažose grupėse po pamokų pagal jungtines su bendrojo švietimo įstaigomis programas.
Atliekamos užduotys:

 • mokinių gebėjimų lygmens vertinimas ir poreikių nustatymas;
 • studijų, pamokų ir grupinių bei individualių seminarų planavimas, rengimas ir vedimas;
 • mokomojo dalyko teorinės medžiagos rengimas ir pristatymas;
 • praktinis dramos, šokio, vaizduojamojo ir kito meno mokymas ir demonstravimas;
 • užduočių ir darbo, atitinkančio mokinių gebėjimus, interesus ir gabumus, skyrimas;
 • mokinių vertinimas ir konsultavimas, pastabų teikimas ir skatinimas;
 • mokymo metodų ir planų, kurso medžiagos peržiūra;
 • mokinių rengimas egzaminams, pasirodymams ir vertinimams;
 • išvykų į parodas ir spektaklius organizavimas;
 • mokinių pasirodymų ir darbų parodų organizavimas ir pagalba jiems rengiantis.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-17

Reikalinga kvalifikacija

Mokytojas, kvalifikaciją galima įgyti baigus universitetinių ar koleginių studijų programas​​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):mokyti kitus žmones šokių pedagogiškai valdant praktinių gebėjimų ugdymo procesą bei panaudojant profesionalias žinias apie atskiro šokio žanro savitą atlikimo specifiką.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • pasirengimas šokių pamokoms kuriant meninius šokio, judesio, ritminės plastikos vaizdus, sumanant šokio kompozicijas, parenkant muziką ir pan.;
 • įvairaus amžiaus asmenų, kurie mokosi šokio, kūno plastikos lavinimas, treniravimas ir profesionalus šokių mokymas (atsižvelgiant į savo specializaciją) pritaikant  liaudies šokių, pramoginių, klasikinių, estradinių, sportinių šokių ar baleto žanrų savitą atlikimo specifiką;
 • asmenų vertinimas taikant neformalųjį vertinimą, pateikiant pastabas dėl šokio judesių technikos tobulinimo;
 • dalyvavimas su besimokančiu asmeniu(-imis) muzikinėse šventėse, koncertuose, festivaliuose;
 • bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais specialistais, institucijomis, asociacijomis.
Potencialūs darbdaviaiPrivačios, neformaliojo ugdymo švietimo institucijos, gali dirbti individualiai. 
Darbo priemonėsSceniniai šokio drabužiai, dalykinė, metodinė literatūra, modernios informacinės technologijos, interneto prieiga, garso ir vaizdo metodinės priemonės.
Profesinės perspektyvosSiekiant mokyti šokių reikia įgyti universitetinį šokio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, kuris suteikia teisę būti profesionaliu atlikėju įvairiuose choreografiniuose žanruose ir dirbti šokių klubų treneriais, šokių mokytojais, baletmeisteriais pramogų industrijoje; šokio specialistais šiuolaikinio, ritminio šokio srityse; sportinių šokių ant ledo choreografais; Lotynų Amerikos bei klasikinių sportinių šokių aukšto meistriškumo atlikėjų ugdymo bei ansamblinio šokimo srityse. Baigus šokių studijų programą universitete studijas galima tęsti meno studijų srities magistrantūros programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybingumas, atsakingumas, fizinis pajėgumas, judesio ir plastikos jutimas, gebėjimas bendrauti,  savarankiškumas, gebėjimas planuoti ir organizuoti savo ir kitų veiklą, atvirumas kaitai, nuolatinis profesinis tobulėjimas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginis arba universitetinis).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų