Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Privatus gitaros mokytojas

Pavadinimas anglų kalba

Private guitar teacher

Kodas

235402

Pogrupio pavadinimas

Neformaliojo švietimo muzikos mokytojai

Pogrupio kodas

2354

Pogrupio aprašymas

Neformaliojo švietimo muzikos mokytojai moko mokinius muzikos teorijos, praktikos ir atlikimo atskirai nuo bendrojo pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo sistemos, tačiau gali mokyti papildomai privačiai ar mažose grupėse po pamokų pagal jungtines su bendrojo švietimo įstaigomis programas.
Atliekamos užduotys:

 • mokinių gebėjimų lygmens vertinimas ir poreikių bei mokymosi tikslų nustatymas;

 • mokymo programų, pamokų ir grupinių bei individualių seminarų planavimas, rengimas ir vedimas;

 • medžiagos apie muzikos teoriją ir interpretaciją rengimas ir pristatymas;

 • praktinis dainavimo ar grojimo konkrečiu muzikos instrumentu mokymas ir rodymas;

 • mokinių mokymas skaityti muzikos natas ir jas rašyti;

 • užduočių skyrimas ir muzikos kūrinių, atitinkančių mokinių gebėjimus, interesus ir gabumus, mokymas;

 • mokinių vertinimas ir konsultavimas, pastabų teikimas ir skatinimas;

 • mokymo metodų ir planų, kurso medžiagos peržiūra;

 • mokinių rengimas egzaminams, pasirodymams ir vertinimams;

 • išvykų į muzikinius renginius organizavimas;

 • mokinių darbo perklausų ar pasirodymų organizavimas ir pagalba jiems rengiantis.​

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-17

Reikalinga kvalifikacija

Mokytojas, kvalifikaciją galima įgyti baigus universitetinių ar koleginių studijų programas​​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):mokyti ir ugdyti asmens grojimo gitara gebėjimus skatinant jų kūrybines galias, diegiant muzikinį supratimą, keliant meninį lygį.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • individualių gitaros mokymo programų kūrimas atsižvelgiant į asmenų gebėjimus, amžių ir pan.;
 • pasirengimas individualiems ar grupiniams gitaros mokymo užsiėmimams parenkant natas, kūrinius, repertuarą, juos nuolat atnaujinant;
 • profesionalus mokymas groti gitara sudarant sąlygas asmenims atskleisti savo talentus, įgyti gebėjimų ir skatinant jų kūrybiškumą, plėtojant kultūrinius interesus;
 • asmenų vertinimas taikant neformalųjį vertinimą, pateikiant pastabas dėl grojimo technikos tobulinimo, darbo planavimo ir organizavimo;
 • dalyvavimas konkursuose, muzikinėse šventėse, koncertuose, renginiuose;
 • bendravimas ir bendradarbiavimas su kitomis švietimo institucijomis, organizacijomis, asociacijomis.
Potencialūs darbdaviaiPrivačios, neformaliojo ugdymo švietimo institucijos, gali dirbti individualiai.
Darbo priemonėsGitara, derinimo instrumentai, kamertonas, moderni kompiuterinė įranga, dalykinė muzikinė, metodinė literatūra, garso ir vaizdo metodinės priemonės.
Profesinės perspektyvosMuzikanto karjera pradedama muzikos mokyklose mokantis  groti tam tikru instrumentu(-ais). Profesija įgyjama mokantis aukštojo mokslo studijose. Įgijus muzikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo meno studijų srities, muzikos studijų krypties programas. Papildomai įgijus mokytojo kvalifikaciją, galima dirbti mokytoju meno,  muzikos ar specializuotose vidurinėse mokyklose bei gimnazijose. Įgiję muzikos magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti simfoninių, kamerinių orkestrų ar ansamblių atlikėjais ir dirigentais.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):puikūs muzikiniai gebėjimai (klausa, ritmo pojūtis), muzikinė atmintis, atsakingumas, kūrybingumas, savarankiškumas, efektyvus bendravimas su kolegomis, nuolatinis profesinis tobulėjimas, gebėjimas planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginis arba universitetinis). 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų