Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokyklų inspektorius

Pavadinimas anglų kalba

Schools inspector

Kodas

235110

Pogrupio pavadinimas

Švietimo metodų specialistai

Pogrupio kodas

2351

Pogrupio aprašymas

Švietimo metodų specialistai atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir kuria mokymo metodus ir priemones, rengia kursus ir konsultuoja šiais klausimais. Jie tikrina ir nagrinėja mokytojų darbą, švietimo įstaigų veiklą ir pasiektus rezultatus, rekomenduoja, ką reikėtų keisti ir tobulinti. Atliekamos užduotys:

 • mokymo metodų, planų ir kitų naujausių švietimo praktikos pokyčių tyrimas bei konsultavimas dėl to, ką būtinai reikėtų keisti ir būtų galima tobulinti;

 • kursų turinio ir egzaminavimo metodų vertinimas ir konsultavimas šiais klausimais;

 • garsinių ir vaizdinių bei kitų mokymo priemonių tyrimas, jų įdiegimo švietimo įstaigose planavimas ir organizavimas, taip pat konsultavimas šiais klausimais;

 • mokomųjų dalykų ir kursų registravimas pagal nustatytą tvarką ir naujų kursų vertinimas;

 • nuolatinių profesinio tobulėjimo, mokymų ir konsultacinių paslaugų teikimas mokytojams;

 • seminarų ir konferencijų, skirtų mokytojams mokyti, naujoms programoms ir metodams naudoti, organizavimas ir vykdymas;

 • naujų ugdymo programų ir kursų tikslų ir turinio sandaros rengimas;

 • periodiškas lankymasis mokyklose ir konsultavimasis su administracijos darbuotojais ir mokytojais dėl mokymo planų, mokymo metodų, įrangos ir kitais panašiais klausimais;

 • dalyvavimas pamokose, siekiant įvertinti mokymo metodus, mokytojų darbą ir gautus mokymo rezultatus;

 • ataskaitų rengimas ir rekomendacijų dėl galimų mokymo metodų planų pakeitimų ir tobulinimo, taip pat kitais klausimais teikimas švietimo srities valdžios institucijoms.​

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti pedagogo (​mokytojo) kvalifikaciją (direktyva 20005//36/EB) baigus universitetinių ar koleginių studijų programas. ​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):įvertinti mokyklų veiklos kokybę remiantis nustatytais kokybės kriterijais bei pateikti tolesnes mokymo proceso tobulinimo rekomendacijas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • periodiškas (pagal iš anksto sudarytą ir viešai paskelbtą planą) mokyklos veiklos kokybės įvertinimas pagal mokyklos veiklos kokybės vertinimo lygius remiantis turimomis žiniomis apie bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės vidaus auditą ir švietimą reglamentuojančius teisės aktus;
 • pamokų stebėjimas inspektavimo metu siekiant įvertinti mokytojų darbo kokybę, taikomus metodus, jų poveikį gaunamiems mokymo rezultatams;
 • konsultacijų ir rekomendacijų teikimas mokyklos administracijos darbuotojams ir mokytojams dėl mokymo planų, metodų koregavimo, ugdymo naujovių taikymo mokymo procese ir kitais klausimais;
 • inspektavimo metu surinktos medžiagos analizavimas, sisteminimas, apibendrinimas, išvadų rengimas, jų teikimas švietimo srities valdžios institucijoms.
Potencialūs darbdaviaiMokymo ir švietimo institucijos, centrai, Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra.
Darbo priemonėsModernios kompiuterinės ir komunikacinės priemonės, interneto prieiga, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymai, mokyklos kokybės veiklos dokumentai.
Profesinės perspektyvosMokyklos inspektorius gali studijuoti socialinių mokslų studijų srities pedagogikos krypties bakalauro studijų programose, suteikiančiose pedagogo kvalifikaciją.  Baigus studijų programą studijas galima tęsti atitinkamos krypties magistrantūros programoje ir įgyti edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Siekiant tapti mokyklų inspektoriumi reikia įgyti ne mažesnę kaip 3 metų pedagoginio arba/ir vadybinio darbo patirtį švietimo sistemoje.
 
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):užsienio kalbų mokėjimas, analitinis ir kritinis mąstymas; sklandus, nuoseklus, taisyklingas ir aiškus savo minčių dėstymas žodžiu ir raštu; atsakingumas, gebėjimas planuoti laiką, spręsti problemas, sudėtingas situacijas, taktiškumas, sąžiningumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų