Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokslo darbuotojas {mokymo metodai}

Pavadinimas anglų kalba

Researcher (teaching methods)

Kodas

235109

Pogrupio pavadinimas

Švietimo metodų specialistai

Pogrupio kodas

2351

Pogrupio aprašymas

Švietimo metodų specialistai atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir kuria mokymo metodus ir priemones, rengia kursus ir konsultuoja šiais klausimais. Jie tikrina ir nagrinėja mokytojų darbą, švietimo įstaigų veiklą ir pasiektus rezultatus, rekomenduoja, ką reikėtų keisti ir tobulinti. Atliekamos užduotys:

 • mokymo metodų, planų ir kitų naujausių švietimo praktikos pokyčių tyrimas bei konsultavimas dėl to, ką būtinai reikėtų keisti ir būtų galima tobulinti;

 • kursų turinio ir egzaminavimo metodų vertinimas ir konsultavimas šiais klausimais;

 • garsinių ir vaizdinių bei kitų mokymo priemonių tyrimas, jų įdiegimo švietimo įstaigose planavimas ir organizavimas, taip pat konsultavimas šiais klausimais;

 • mokomųjų dalykų ir kursų registravimas pagal nustatytą tvarką ir naujų kursų vertinimas;

 • nuolatinių profesinio tobulėjimo, mokymų ir konsultacinių paslaugų teikimas mokytojams;

 • seminarų ir konferencijų, skirtų mokytojams mokyti, naujoms programoms ir metodams naudoti, organizavimas ir vykdymas;

 • naujų ugdymo programų ir kursų tikslų ir turinio sandaros rengimas;

 • periodiškas lankymasis mokyklose ir konsultavimasis su administracijos darbuotojais ir mokytojais dėl mokymo planų, mokymo metodų, įrangos ir kitais panašiais klausimais;

 • dalyvavimas pamokose, siekiant įvertinti mokymo metodus, mokytojų darbą ir gautus mokymo rezultatus;

 • ataskaitų rengimas ir rekomendacijų dėl galimų mokymo metodų planų pakeitimų ir tobulinimo, taip pat kitais klausimais teikimas švietimo srities valdžios institucijoms.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-25

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, tačiau mokslo ir studijų institucijų dokumentuose gali būti apibrėžiama kiekvienai pareigybei skirtingai.​​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):plėtoti pažinimą, konceptualizuoti, kurti naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas, vadovauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams mokymų metodų srityje.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • švietimo metodų ir / ar metodikų kūrimas, analizavimas;
 • švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo, savišvietos poreikių tyrimas ir prognozavimas;
 • metodinės veiklos efektyvumo ir naudingumo ar pan. tyrimas ir apibendrinimas;
 • tyrimų rezultatų sklaida leidiniuose ar mokslinėse konferencijose;
 • tarptautinių mokslo ir studijų sistemos tendencijų bei mokslinės literatūros, kitos informacijos analizavimas;
 • siūlymų teikimas dėl tarptautinius standartus atitinkančios studijų metodikos rengimo ir įgyvendinimo;
 • mokslo daktarų rengimas bei mokslinių ir taikomųjų projektų koordinavimas;
 • dalyvavimas rengiant projektus, siekiant gauti įvairių fondų finansinę ir intelektualinę paramą.
Potencialūs darbdaviaiAukštosios mokyklos, mokslo institutai, švietimo skyriai, centrai, agentūros, formaliojo ir neformaliojo mokymo įstaigos.
Darbo priemonėsMokslinės literatūros šaltiniai ir bazės, modernios kompiuterinės ir komunikacinės technologijos bei programos, interneto prieiga.
Profesinės perspektyvosMokslo darbuotojai dirba kaip metodų tyrėjai ir kūrėjai, kurie skleidžia metodines inovacijas, analizuoja užsienio šalių švietėjų ir ugdytojų patirtį, metodų įvairovę, rengia mokslinius straipsnius, projektus. Turi turėti ne žemesnį kaip magistro laipsnį (studijų kryptis priklauso nuo darbo pobūdžio). Studijas galima tęsti doktorantūroje. 
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):užsienio kalbų mokėjimas, kūrybingumas, atsakingumas, gebėjimas savarankiškai planuoti, dirbti komandoje, sklandus ir argumentuotas minčių dėstymas žodžiu ir raštu.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis. Kvalifikacinius pareigybių, išskyrus mokslininkų stažuotojų pareigybes, reikalavimus ir konkursų šioms pareigoms, išskyrus konkursus mokslininkų stažuotojų pareigoms eiti, organizavimo tvarką nustato mokslo ir studijų institucijos bei apibrėžia Mokslo ir studijų įstatymas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų