Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Garsinių, vaizdinių ir kitų mokomųjų priemonių specialistas

Pavadinimas anglų kalba

Audible, images and next methodological measures use specialist

Kodas

235105

Pogrupio pavadinimas

Švietimo metodų specialistai

Pogrupio kodas

2351

Pogrupio aprašymas

Švietimo metodų specialistai atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir kuria mokymo metodus ir priemones, rengia kursus ir konsultuoja šiais klausimais. Jie tikrina ir nagrinėja mokytojų darbą, švietimo įstaigų veiklą ir pasiektus rezultatus, rekomenduoja, ką reikėtų keisti ir tobulinti. Atliekamos užduotys:

 • mokymo metodų, planų ir kitų naujausių švietimo praktikos pokyčių tyrimas bei konsultavimas dėl to, ką būtinai reikėtų keisti ir būtų galima tobulinti;

 • kursų turinio ir egzaminavimo metodų vertinimas ir konsultavimas šiais klausimais;

 • garsinių ir vaizdinių bei kitų mokymo priemonių tyrimas, jų įdiegimo švietimo įstaigose planavimas ir organizavimas, taip pat konsultavimas šiais klausimais;

 • mokomųjų dalykų ir kursų registravimas pagal nustatytą tvarką ir naujų kursų vertinimas;

 • nuolatinių profesinio tobulėjimo, mokymų ir konsultacinių paslaugų teikimas mokytojams;

 • seminarų ir konferencijų, skirtų mokytojams mokyti, naujoms programoms ir metodams naudoti, organizavimas ir vykdymas;

 • naujų ugdymo programų ir kursų tikslų ir turinio sandaros rengimas;

 • periodiškas lankymasis mokyklose ir konsultavimasis su administracijos darbuotojais ir mokytojais dėl mokymo planų, mokymo metodų, įrangos ir kitais panašiais klausimais;

 • dalyvavimas pamokose, siekiant įvertinti mokymo metodus, mokytojų darbą ir gautus mokymo rezultatus;ataskaitų rengim​​as ir rekomendacijų dėl galimų mokymo metodų planų pakeitimų ir tobulinimo, taip pat kitais klausimais teikimas švietimo srities valdžios institucijoms.​

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti pedagogo (mokytojo) kvalifikaciją, ar edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus aukštojo mokslo programas.​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):planuoti ir / ar diegti garsines, vaizdines bei kitas mokymo priemones švietimo įstaigose, teikti profesionalias konsultacijas suinteresuotiems asmenims.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • garsinių, vaizdinių ir kitų mokomųjų priemonių diegimo galimybių, jų edukacinio poveikio ugdytiniams analizavimas formaliajame ir neformaliajame ugdyme;
 • edukacinių vaizdo, garso, kitų mokomųjų priemonių, skirtų įvairaus amžiaus mokiniams, diegimo planavimas ir organizavimas atsižvelgiant į dalyko mokymo planus, įvairių inovacinių priemonių taikymas, jų kūrimas;
 • projektų, skirtų naujoms garsinėms, vaizdinėms ir kitoms mokomosioms priemonėms kurti, naudojamoms  mokymo turiniui perteikti, mokymo ir mokymosi kokybei gerinti, skatinančioms besimokančiųjų motyvaciją mokytis, ugdančių jų bendrąsias kompetencijas, organizavimas ir vykdymas;
 • konsultacijų teikimas švietimo darbuotojams ar kitiems suinteresuotiems asmenims.
Potencialūs darbdaviaiŠvietimo institucijos, centrai, agentūros, formaliojo ir neformaliojo mokymo įstaigos.
Darbo priemonėsKompiuteriai, interaktyvi daugialypė terpė, elektroninės lentos, televizija, mobilieji telefonai, internetas, multimedijos projektoriai, kompiuteriniai mokomieji žaislai, skaitmeniniai fotoaparatai.
Profesinės perspektyvos
 
Garsinių, vaizdinių ir kitų mokomųjų priemonių specialistas gali studijuoti socialinių mokslų studijų srities pedagogikos krypties bakalauro studijų programose, suteikiančiose pedagogo (mokytojo) kvalifikaciją. Baigus studijų programą studijas galima tęsti atitinkamos krypties magistrantūros programose ir įgyti edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):užsienio kalbų mokėjimas, analitinis ir kritinis mąstymas; atsakingumas ir savarankiškumas, nuolatinis profesinis tobulėjimas, gebėjimas dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti, spręsti problemas, sudėtingas situacijas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojamas, dažnai aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų