Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Medicinos auditorius

Pavadinimas anglų kalba

Medical auditor

Kodas

226908

Pogrupio pavadinimas

Kitur nepriskirti sveikatos specialistai

Pogrupio kodas

2269

Pogrupio aprašymas

​Šis pogrupis apima kitur 22 pagrindiniame pogrupyje „Sveikatos specialistai" nepriskirtus sveikatos specialistus. Pavyzdžiui, šis pogrupis apima tokias profesijas, kaip menų terapeutai, kiti specialistai, teikiantys diagnostikos, profilaktikos, gydymo ir reabilitacines sveikatos priežiūros paslaugas.

Atliekamos užduotys:

 • pokalbiai su pacientais ir diagnostinių tyrimų atlikimas, siekiant nustatyti jų sveikatos būklę, funkcinius sutrikimus ir fizinių ar psichinių sutrikimų pobūdį, ligas ar kitas sveikatos problemas;
 • traumų, ligų ir kitos fizinės bei psichinės negalios gydymo planų sudarymas ir įgyvendinimas;
 • pacientų sveikimo vertinimas ir fiksavimas dokumentuose rengiant gydymo planus ir prireikus siunčiant pacientus ir jų šeimos narius pas gydytojus ar kitus sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus specializuotoms, reabilitacinėms ar kitoms priežiūros paslaugoms;
 • gydomosios priežiūros ir gydymo skyrimas pacientams, įskaitant manualinės ir fizinės chiropraktikos ir osteopatijos metodų taikymą;
 • patarimai asmeniui ar grupei pritaikyti aplinką namuose, laisvalaikiu, darbe ir mokykloje, kad funkcinių sutrikimų turintys asmenys galėtų užsiimti įprastine veikla ir darbu;
 • asmenų ir grupių gydomųjų programų planavimas ir įgyvendinimas, siekiant gerinti ir palaikyti fizinę, kognityvinę, emocinę ir socialinę funkcijas, įskaitant menų ir amatų, šokio ir judesio, muzikos ir kitą pramoginę veiklą;
 • ligų ar kitų fizinių negalių, darančių poveikį pėdoms, kulkšnims ir atitinkamoms kojų dalims, gydymo nustatymas ir skyrimas, koreguojamosios avalynės skyrimas ir patarimai dėl pėdų priežiūros, siekiant gydyti kojų ligas ar jų išvengti;
 • pėdų ir kulkšnies smulkių chirurginių operacijų atlikimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-16

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota, galima įgyti medicinos magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

užtikrinti sveikatos priežiūros įstaigose teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolę.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • įstaigos rizikų vertinimas (nepageidaujamų įvykių valdymas, kontrolės bei prevencinių procesų efektyvumo vertinimas);
 • įstaigos / įmonės audituojamos srities veiklos analizavimas ir vertinimas;
 • medicininio audito duomenų valdymas (gautos informacijos kaupimas, analizavimas, sisteminimas ir apibendrinimas, rezultatų pateikimas, išvadų rengimas bei jų pateikimas vadovams);
 • teisės aktų, įstatymų, medicininių normų analizavimas bei naujienų sekimas;
 • nuolatinis profesinės kvalifikacijos kėlimas, dalyvaujant kursuose, seminaruose, mokymuose apie audito naujoves, pasikeitimus ir pan.;
 • teikti įmonės / įstaigos veiklos bei esamos dokumentacijos gerinimo pasiūlymus.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės ar privačios sveikatos priežiūros įstaigos arba įmonės vykdančios auditą pagal užsakymus.
Darbo priemonėsKompiuteris, kompiuterinės programos (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook), internetinė naršyklė, teisinės bazės informacinė sistema, Valstybės kontrolės veiklą reguliuojantys teisės aktai, Valstybinio audito reikalavimai, kiti auditą reguliuojantys teisės aktai, dokumentų rengimo taisyklės, automobilis, kanceliarinės priemonės (rašiklis, popieriaus lapai ir t.t.).
Profesinės perspektyvosGali verstis individualia auditoriaus veikla arba dirbti medicinos įstaigoje ar įmonėje, atliekančioje medicinos auditą, sandomu darbuotoju. Mokslus gali tęsti studijuodamas įvairias medicinos srities magistrantūros, vėliau – doktorantūros studijų programas. Profesinę kvalifikaciją taip pat gali kelti dalyvaudamas įvairiuose kursuose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):komunikabilumas, mandagumas, kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas, analitinis mąstymas, gebėjimas rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei pateikti išvadas, gebėjimas planuoti ir organizuoti audito grupės darbą.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis medicinos srities išsilavinimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų