Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokslo darbuotojas {kitos sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos sritys, išskyrus slaugą}

Pavadinimas anglų kalba

Researcher (other health care, pharmaceutical and veterinary fields, except nursing)

Kodas

226907

Pogrupio pavadinimas

Kitur nepriskirti sveikatos specialistai

Pogrupio kodas

2269

Pogrupio aprašymas

​Šis pogrupis apima kitur 22 pagrindiniame pogrupyje „Sveikatos specialistai" nepriskirtus sveikatos specialistus. Pavyzdžiui, šis pogrupis apima tokias profesijas, kaip menų terapeutai, kiti specialistai, teikiantys diagnostikos, profilaktikos, gydymo ir reabilitacines sveikatos priežiūros paslaugas.

Atliekamos užduotys:

 • pokalbiai su pacientais ir diagnostinių tyrimų atlikimas, siekiant nustatyti jų sveikatos būklę, funkcinius sutrikimus ir fizinių ar psichinių sutrikimų pobūdį, ligas ar kitas sveikatos problemas;
 • traumų, ligų ir kitos fizinės bei psichinės negalios gydymo planų sudarymas ir įgyvendinimas;
 • pacientų sveikimo vertinimas ir fiksavimas dokumentuose rengiant gydymo planus ir prireikus siunčiant pacientus ir jų šeimos narius pas gydytojus ar kitus sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus specializuotoms, reabilitacinėms ar kitoms priežiūros paslaugoms;
 • gydomosios priežiūros ir gydymo skyrimas pacientams, įskaitant manualinės ir fizinės chiropraktikos ir osteopatijos metodų taikymą;
 • patarimai asmeniui ar grupei pritaikyti aplinką namuose, laisvalaikiu, darbe ir mokykloje, kad funkcinių sutrikimų turintys asmenys galėtų užsiimti įprastine veikla ir darbu;
 • asmenų ir grupių gydomųjų programų planavimas ir įgyvendinimas, siekiant gerinti ir palaikyti fizinę, kognityvinę, emocinę ir socialinę funkcijas, įskaitant menų ir amatų, šokio ir judesio, muzikos ir kitą pramoginę veiklą;
 • ligų ar kitų fizinių negalių, darančių poveikį pėdoms, kulkšnims ir atitinkamoms kojų dalims, gydymo nustatymas ir skyrimas, koreguojamosios avalynės skyrimas ir patarimai dėl pėdų priežiūros, siekiant gydyti kojų ligas ar jų išvengti;
 • pėdų ir kulkšnies smulkių chirurginių operacijų atlikimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-16

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama, mokslo ir studijų institucijų dokumentuose gali būti apibrėžiama kiekvienai pareigybei skirtingai.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

plėtoti pažinimą, konceptualizuoti, kurti naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas, vadovauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos srityse (išskyrus slaugą).
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • savarankiškas planavimas ir vykdymas fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų;
 • mokslo daktarų rengimas bei mokslinių ir taikomųjų tyrimų projektų koordinavimas;
 • sveikatos priežiūros mokslo populiarinimo veikla ir naujausių žinių skleidimas ir plėtojimas;
 • taikomųjų mokslo darbų vykdymas ir skelbimas, sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos srityse (išskyrus slaugą);
 • mokslinių straipsnių skelbimas pripažintuose  medicinos mokslo leidiniuose;
 • sveikatos priežiūros strateginių sprendimų priėmimas ir veikla svarbi šalies ūkio, kultūros ir visuomenės raidai;
 • sveikatos priežiūros, farmacijos bei veterinarijos srities (išskyrus slaugą) mokslinių monografijų rengimas ir išleidimas;
 • patentų registravimas Europos patentų tarnyboje, Jungtinių Amerikos Valstijų patentų ir prekių ženklų tarnyboje arba Japonijos patentų tarnyboje.
Potencialūs darbdaviaiMokslo ir studijų institucijos, mokslinių tyrimų institucijos.
Darbo priemonėsMokslinė literatūra, kompiuteris, kompiuterinės programos, internetinės paieškos programos, kanceliarinės priemonės, laboratoriniai įrenginiai, priemonės, medžiagos.
Profesinės perspektyvosGali pradėti dirbti mokslininku stažuotoju, įgijus patirties, kompetencijų ir laimėjus konkursą gali eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo, vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas. Kvalifikacija tobulinama, kompetentingumas išlaikomas sistemingai tobulinantis, nuolat mokantis, stažuojantis ir bendradarbiaujant su kitais mokslininkais, bendruomene.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis mąstymas, tikslumas, taktiškumas, kantrumas, nuoseklumas, iniciatyvumas, kūrybingumas, atsakingumas, gebėjimas savarankiškai spręsti problemas, dirbti individualiai ir komandoje.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

 

aukštasis. Kvalifikacinius pareigybių, išskyrus mokslininkų stažuotojų pareigybes, reikalavimus ir konkursų šioms pareigoms, išskyrus konkursus mokslininkų stažuotojų pareigoms eiti, organizavimo tvarką nustato mokslo ir studijų institucijos bei apibrėžia Mokslo ir studijų įstatymas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų