Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kalbos terapeutas

Pavadinimas anglų kalba

Speech and language therapists

Kodas

226601

Pogrupio pavadinimas

Audiologai ir kalbos terapeutai

Pogrupio kodas

2266

Pogrupio aprašymas

​Audiologai ir kalbos terapeutai vertina, stebi ir gydo fizinius sutrikimus, veikiančius žmogaus klausą, kalbą, bendravimą ir rijimą. Jie skiria koreguojamuosius prietaisus ar reabilitacinę terapiją kurtumui, kalbos sutrikimams ir panašioms sensorinėms ir neuroninėms problemoms spręsti, konsultuoja klausos saugos ir bendravimo klausimais.

Atliekamos užduotys:

  • pacientų klausos, kalbos ir kalbinės raiškos vertinimas, siekiant nustatyti klausos ir bendravimo sutrikimus;
  • klausos ar kalbos ir (arba) kalbinės raiškos testų ar kitų tyrimų atlikimas specialiomis diagnostinėmis priemonėmis ar įranga, testų rezultatų aiškinimas kartu su kitais medicininiais, socialiniais ir elgesio diagnostiniais duomenimis, siekiant nustatyti tinkamiausią gydymo kursą;
  • konsultavimo, tikrinimo, kalbos reabilitacijos ir kitų su klausa ir bendravimu susijusių programų planavimas, vadovavimas joms ir dalyvavimas jose;
  • klausos gerinimo prietaisų ir kitų pagalbinių įtaisų skyrimas pagal pacientų poreikius ir nurodymų, kaip juos naudoti, teikimas;

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-22

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

rengti kalbos terapijos programas ir jas vykdyti.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • asmens kalbos, klausos, bendravimo, rijimo būklės ir pajėgumo tyrimas ir vertinimas;
  • kalbos terapijos programos rengimas ir vykdymas;
  • medicinos ir kitų sričių specialistų konsultavimas;
  • pacientų bei jų artimųjų mokymas;
  • kalbos terapeuto praktinės veiklos plėtra.
Potencialūs darbdaviaiAsmens sveikatos priežiūros įstaigos, ugdymo ir mokymo įstaigos, reabilitacijos įstaigos, sveikatingumo įstaigos, socialinės rūpybos, globos ir slaugos įstaigos, privačios gydymo įstaigos.
Darbo priemonėsStandartizuoti testai, specializuotos kompiuterinės programos, skaitymo medžiaga pacientui, metronomas, maskavimo aparatai, vėlinimo aparatai, klausos gerinimo prietaisai, vertinimo prietaisai, mokomoji medžiaga, dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosGali dirbti kalbos terapeutu, logopedu, gydytojo padėjėju, kalbėjimo technikos instruktoriumi, įgijęs patirties gali vadovauti jaunesniajam personalui, užsiimti moksliniais tyrimais. Iniciatyvus specialistas gali įsteigti individualią verslo įmonę, specializuotis tam tikro kalbos sutrikimo (mikčiojimas) gydyme ar dirbti su tam tikro amžiaus asmenų grupe. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. Gali tęsti studijas aukštojoje universitetinėje mokykloje pagal biomedicinos mokslų studijų srities programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):komunikabilumas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, gebėjimas analizuoti, kūrybingumas, atsakingumas, kritinis mąstymas, organizaciniai gebėjimai, etiškumas, tolerantiškumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

aukštasis (universitetinės studijos).

 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų