Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dietologas

Pavadinimas anglų kalba

Dietologist

Kodas

226503

Pogrupio pavadinimas

Dietistai ir mitybos specialistai

Pogrupio kodas

2265

Pogrupio aprašymas

Dietistai ir mitybos specialistai vertina, planuoja ir įgyvendina maisto ir mitybos poveikio žmogaus sveikatai gerinimo programas.

Atliekamos užduotys:

 • nurodymų teikimas asmenims, šeimoms ir bendruomenėms mitybos, jos planavimo ir maisto ruošimo klausimais, kad maistas būtų kuo naudingesnis sveikatai ir būtų mažinami galimi pavojai sveikatai;
 • mitybos ir valgiaraščių planavimas, maisto ruošimo ir patiekimo priežiūra, suvalgomo maisto kiekio ir kokybės stebėsena, vykdant priežiūrą maitinimo įstaigose;
 • su asmenų, grupių ir bendruomenių sveikatos būkle ir mityba susijusių duomenų kaupimas ir vertinimas pagal patiekto ar suvartoto maisto maistinę vertę;
 • mitybos vertinimo, poveikio mitybai programų ir švietimo bei mokymų planavimas ir vykdymas, siekiant gerinti asmenų ir bendruomenių mitybos įpročius;
 • konsultavimasis su kitais sveikatos specialistais ir priežiūros teikėjais, siekiant tenkinti pacientų dietos ir mitybos poreikius;
 • maisto ir dietinių produktų ruošimas ir vertinimas, kad jie atitiktų mitybos reikalavimus;
 • mitybos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir rezultatų sklaida mokslinėse konferencijose ir kituose renginiuose.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-14

Reikalinga kvalifikacija

dietistas, LR_reglamentuojama (direktyva 2005/36/EB). Dietologu gali dirbti asmuo, įgijęs dietisto profesinę kvalifikaciją koleginėse studijose; asmuo, įgijęs gydytojo dietologo kvalifikaciją aukštojoje mokykloje.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

organizuoti, planuoti ir kontroliuoti maisto paruošimą ir maisto tvarkymą ir / ar dietinį gydymą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • dietinio gydymo organizavimas ir planavimas;
 • pacientų, jų šeimos narių, sveikatos priežiūros ir kitų sričių specialistų konsultavimas mitybos klausimais;
 • individualių maitinimosi rekomendacijų rengimas, tinkamo valgiaraščio sudarymas (maisto produktų pagal jų maistinę medžiagų sudėtį skirstymas, numatymas, kada ir kokie maisto produktai turėtų būti vartojami ir t.t.);
 • maitinimosi korekcijų planavimas (reguliuojamas maitinimosi režimas, numatoma, kokių produktų kokiu metų bei dienos laiku reikėtų valgyti daugiau / mažiau, kokių reikėtų vengti ir t.t.);
 • gyvenimo būdo, elgsenos pokyčių bei tinkamiausio fizinio aktyvumo planavimas;
 • bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais;
 • vadovavimas gydytojo dietologo padėjėjams;
 • profesinės kvalifikacijos tobulinimas dalyvaujant mokslinėje ar pedagoginėje veikloje.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės ir privačios asmens sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigos, privatus kabinetas, viešojo maitinimo įstaigos, mokymosi įstaigos.
Darbo priemonėsKanceliarinės priemonės, kompiuteris, telefonas, maisto produktų sąrašai, kalorijų lentelės, LR įstatymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys maisto saugą.
Profesinės perspektyvosBaigęs 3 metų aukštesniąją medicinos  mokyklą dietisto  specialybę ar dietisto specializacijos kursus ir turintis dietisto kvalifikaciją gali dirbti dietologu. Mokslus gali tęsti aukštojoje mokykloje ir įgyti gydytojo dietologo kvalifikaciją, kuri leistų dirbti ne tik sveikatos priežiūros įstaigose gydytoju dietologu, bet ir dėstyti praktinius ir teorinius dalykus aukštosiose ir kitose mokyklose (po dietologijos rezidentūros studijų ar jų metu).
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, kruopštumas, savarankiškumas, tolerantiškumas, įsijautimas į kito žmogaus situaciją, analitinis mąstymas, greita orientacija, organizaciniai gebėjimai, kūrybingumas, lankstumas, smalsumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės ar koleginės studijos).

Vaizdinė medžiaga