Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kineziterapeutas

Pavadinimas anglų kalba

Physiotherapist

Kodas

226401

Pogrupio pavadinimas

Fizioterapeutai

Pogrupio kodas

2264

Pogrupio aprašymas

Fizioterapeutai vertina, planuoja ir įgyvendina reabilitacines programas, pagal kurias atstatomos ar gerinamos žmogaus motorinės funkcijos, gerinamas gebėjimas judėti, mažinamas skausmas ir gydomas fizinis nepajėgumas, susijęs su traumomis, ligomis ir kitomis negaliomis, ar vykdoma jo profilaktika. Jie taiko tokius įvairius fizinės terapijos metodus, kaip judėjimas, ultragarsas, šildymas, lazeriai ir kitokius.

Atliekamos užduotys:

 • raumenų, nervų, sąnarių ir funkcinių gebėjimų tyrimai, siekiant nustatyti ir įvertinti pacientų fizines problemas;
 • gydymo uždavinių nustatymas kartu su pacientais ir gydymo programų sudarymas, siekiant mažinti fizinį skausmą, stiprinti raumenis, gerinti širdies ir krūtinės ląstos, širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo funkciją, atkurti sąnarių judumą, gerinti pusiausvyrą ir koordinaciją;
 • programų ir gydymo būdų, kai naudojamos mankštos, šilumos, šalčio, masažo, manualinės terapijos, vandens terapijos, elektros terapijos, ultravioletinių ir infraraudonųjų spindulių, ultragarso gydomosios savybės, rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena gydant pacientus;
 • nurodymų apie už medicinos įstaigos ribų tęstinas procedūras teikimas pacientams ir jų šeimų nariams;
 • informacijos apie pacientų sveikatos būklę ir reakcijos į gydymą fiksavimas medicininių duomenų apskaitos sistemoje, prireikus keitimasis informacija su kitais sveikatos specialistais, siekiant užtikrinti tęstinę ir visapusišką priežiūrą;
 • programų, skirtų apsisaugoti nuo dažnai pasitaikančių ligų bei sutrikimų ir jų profilaktikai, sudarymas ir įgyvendinimas;
 • fizioterapeutų padėjėjų ir kitų specialistų darbo priežiūra.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-20

Reikalinga kvalifikacija

LR reglamentuojama profesija (direktyva 2005/36/EB); Kineziterapeutas profesinę kvalifikaciją įgyja baigęs kineziterapijos studijas Lietuvos Respublikos teisės aktais valstybės pripažintoje mokymo įstaigoje, turinčioje teisę vykdyti kineziterapijos studijų programą. (Sveikatos apsaugos ministro 2004 gruodžio 14 d. įsakymas Nr.V-934 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 124:2004 „Kineziterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 184-6819)).

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas parengiant kineziterapijos programą ir ją vykdant.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • asmens funkcinės būklės ir fizinio pajėgumo tyrimas ir vertinimas;
 • kineziterapijos programos rengimas ir vykdymas;
 • medicinos ir kitų sričių specialistų konsultavimas;
 • pacientų bei jų artimųjų mokymas;
 • kineziterapeuto praktinės veiklos plėtra.
Potencialūs darbdaviaiAsmens sveikatos priežiūros įstaigos, ugdymo ir mokymo įstaigos, socialinės reabilitacijos įstaigos, sveikatingumo įstaigos, socialinės rūpybos, globos ir slaugos įstaigos, privačios gydymo įstaigos.
Darbo priemonės

Reabilitacijai, medicinai, judesio terapijai žmogaus kūno pusiausvyros įvertinimui ir lavinimui, kvėpavimo terapijai skirti treniruokliai, pusiausvyros ir koordinacijos lavinimo priemonės, įvairios pripučiamos ir poroloninės sedėseną koreguojančios pagalvėlės, terapiniai kamuoliai, elastinės juostos, kineziterapijos kilimėliai, hanteliai, svoriai, lazdelės, voleliai, masažuokliai, vandens terapijos priemonės, kinezioteipai, teipai, jėgos matuokliai, goniometrai, judesių matavimo prietaisai, sensorikos įvertinimo prietaisai, kraujospūdžio matuokliai, kiti funkcinio vertinimo prietaisai, mokomoji medžiaga, dalykinė literatūra.

Profesinės perspektyvosGali dirbti kineziterapeutu, fizioterapijos gydytojo padėjėju, gydomosios mankštos instruktoriumi, įgijęs patirties gali vadovauti jaunesniajam personalui (kineziterapeuto padėjėjams). Iniciatyvus specialistas gali įsteigti individualią verslo įmonę. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. Gali tęsti studijas aukštojoje universitetinėje mokykloje.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):komunikabilumas; gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus; gebėjimas analizuoti; kūrybingumas; atsakomybė; kritinis mąstymas; organizaciniai gebėjimai; etiškumas; tolerantiškumas; novatoriškumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimas.

Vaizdinė medžiaga