Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Gydytojas mikrobiologas

Pavadinimas anglų kalba

Microbiologist

Kodas

226318

Pogrupio pavadinimas

Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai

Pogrupio kodas

2263

Pogrupio aprašymas

Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai vertina, planuoja ir įgyvendina programas, skirtas aplinkos veiksniams, galintiems daryti poveikį žmogaus sveikatai, nustatyti, stebėti ir kontroliuoti, siekiant užtikrinti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, išvengti ligų ar traumų, kurias sukelia cheminiai, fiziniai, radiologiniai ir biologiniai ar ergonominiai veiksniai.

Atliekamos užduotys:

 • programų ir politikos krypčių, skirtų kuo labiau mažinti galimą aplinkos ir profesinį pavojų sveikatai ir saugai, rengimas, įgyvendinimas ir peržiūra;
 • planų ir strategijų komercinėms, pramoninėms, medicininėms ir buitinėms atliekoms saugiai, taupiai ir tinkamai šalinti rengimas ir įgyvendinimas;
 • prevencinių programų ir strategijų, susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, maisto sauga, nuotekų
 • valymo ir šalinimo sistemomis, pramoginėms ir buitinėms reikmėms skirto vandens kokybe, užterštomis ir pavojingomis medžiagomis, įgyvendinimas;
 • pavojų nustatymas, pranešimas apie juos ir fiksavimas dokumentuose, taip pat aplinkos ir darbo vietos rizikos vertinimas ir kontrolė, konsultavimas atitinkamų įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų laikymosi klausimais;
 • programų, skirtų darbo vietos ir aplinkos taršai labiau mažinti, įskaitant cheminius, fizinius ir biologinius pavojus, rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena;
 • konsultavimas metodų, skirtų užkirsti kelią radiologiniam ir kitokiam neigiamam poveikiui darbuotojams, studentams, visuomenei ir aplinkai, jį šalinti, kontroliuoti ar mažinti, klausimais;
 • tokių ergonomikos principų, kaip baldai, įranga ir darbinės veiklos pritaikymas darbuotojų poreikiams darbo vietoje, skatinimas;
 • švietimo, informacijos, mokymų ir konsultacijų profesinės higienos klausimais ir įvairių lygmenų sveikos aplinkos aspektų asmenims teikimas;
 • traumų, įrangos sugadinimo fiksavimas ir tyrimas, saugos ataskaitų teikimas;
 • susitarimų dėl kompensacijų nukentėjusiems darbuotojams, jų reabilitacijos ir grįžimo į darbą koordinavimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-16

Reikalinga kvalifikacija

Gydytojo kvalifikacija įgyjama baigus universitetines studijų programas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

diagnozuoti įvairių rūšių bakterines / grybines ligas, taikant šiuolaikiškus patogeninių (ligą sukeliančių) mikroorganizmų išskyrimo ir identifikavimo metodus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • infekcinių ligų išsivystymo, atsiradimo, klinikinių požymių diagnostika, gydymas ir prevencijos principų vykdymas;
 • mikrobiologijos darbo organizavimas (ekspertinės gydytojo mikrobiologo veiklos vykdymas, ligų analizavimas);
 • mikrobiologinių tyrimų (paimamas seilių, gleivių, audinio pasėlis, įdedamas į tam tikrą terpę, kurioje auginamas ligos sukėlėjas - bakterijos, grybelis ir kt., taip nustatoma, koks tai sukėlėjas, įvertinamas jo jautrumas ir atsparumas antibiotikams) planavimas ir vykdymas;
 • mikrobinės taršos nustatymas (nustatomi, produktų gedimą sukeliantys mikroorganizmai, infekcinių ligų sukėlėjai).
Potencialūs darbdaviaiGali dirbti Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (NMVRVI) laboratorijos departamente, bakteriologinių tyrimų skyriuje. Gydytojas mikrobiologas, taip pat gali dirbti privačiame sektoriuje – klinikų laboratorijose.
Darbo priemonėsBiocheminiai automatiniai analizatoriai: krešumo parametrų, imunologinis, elektrolitų, kraujo dujų, oksimetrijos; mikroorganizmų identifikavimo ir jautrumo antibiotikams nustatymo sistema.
Profesinės perspektyvosGali dirbti gydytoju mikrobiologu, įgijęs patirties gali užimti vadovaujančias pareigas laboratorijoje, vadovauti kitiems mikrobiologijos laboratorijoje dirbantiems darbuotojams. Tobulėti galima universitete studijuojant medicinos, biomedicinos srities programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):sąžiningumas, garbingumas, kritiškumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, sprendžiant problemas ir priimant sprendimus, gebėjimas bendrauti ir dirbti komandoje kartu su kitų sričių specialistais, organizaciniai gebėjimai, laiko planavimas, kruopštumas, darbštumas, atidumas, domėjimasis naujovėmis profesinėje srityje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų