Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokslo darbuotojas {farmacija}

Pavadinimas anglų kalba

Researcher (pharmacy)

Kodas

226211

Pogrupio pavadinimas

Vaistininkai

Pogrupio kodas

2262

Pogrupio aprašymas

​Vaistininkai saugo, laiko, gamina ir parduoda (išduoda) vaistus, konsultuoja tinkamo vaistų vartojimo ir nepageidaujamų reakcijų klausimais. Jie prisideda prie mokslo tiriamųjų darbų atlikimo, tyrimų rengimo, medicininio gydymo skyrimo ir stebėsenos, siekiant gerinti žmogaus sveikatą.

Atliekamos užduotys:

 • vaistų receptų gavimas iš gydytojų ir kitų sveikatos specialistų, pacientų ligos istorijų tikrinimas ir reikiamos dozės, vartojimo būdo bei vaistų suderinamumo su kitais vaistiniais preparatais užtikrinimas prieš juos atiduodant pacientui;
 • skystų vaistų, tepalų, miltelių, tablečių ir kitų vaistinių preparatų ruošimas ir ženklinimas ar ruošimo pagal receptus priežiūra;
 • informacijos teikimas ir receptus išrašiusių gydytojų ir klientų konsultavimas vaistų sąveikos, nesuderinamumo ir kontraindikacijų, nepageidaujamų reakcijų, dozių ir tinkamų laikymo sąlygų klausimais;
 • bendradarbiavimas su kitais sveikatos specialistais planuojant, stebint, tikrinant ir vertinant atskirų pacientų medicininio gydymo kokybę ir veiksmingumą, konkrečių vaistų ar gydymo būdų veiksmingumą;
 • narkotinių, priklausomybę sukeliančių vaistų ir nuodingų medžiagų receptų tvarkymas ir išdavimo registravimas pagal teisinius ir profesinius reikalavimus;
 • vakcinų, serumų ir kitų gendančių vaistų saugojimas ir laikymas;
 • klientų konsultavimas ir nereceptinių vaistų pardavimas (išdavimas), diagnostika ir gydymas dažnų sveikatos sutrikimų atvejais;
 • farmakotechnikų, farmacijos studentų ar praktikantų ir kitų vaistinės darbuotojų darbo priežiūra ir koordinavimas;
 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant kurti ir tobulinti vaistus, kosmetikos ir panašius cheminius gaminius;
 • konsultacijos su chemikais, inžinieriais ir kitais specialistais dėl vaistų gamybos metodų ir sudedamųjų dalių;
 • vaistų tyrimas ir analizė, siekiant nustatyti jų sudėtį, grynumą ir stiprumą pagal nustatytus standartus;
 • vaistinių preparatų ženklinimo, pakavimo ir reklamos vertinimas;
 • informacijos apie konkrečius vaistus ir jų keliamą pavojų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-17

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

inicijuoti, planuoti, organizuoti ir atlikti farmacijos krypties mokslinius darbus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • farmacijos krypties mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, mokslinių straipsnių ir ataskaitų rengimas bei skelbimas;
 • farmacijos mokslo populiarinimo darbų skelbimas;
 • tarpdisciplininių konsultacijų organizavimas ir dalyvavimas jose, siekiant tobulinti farmacijos pramonės technologijas;
 • vaistinių preparatų tyrimų ir analizių atlikimas siekiant nustatyti jų kokybę ir atitikimą apibrėžtiems standartams;
 • vadovavimas kitų farmacijos krypties mokslinėje veikloje dirbančių specialistų veiklai.
Potencialūs darbdaviaiFarmacijos mokslinius tyrimus vykdančios laboratorijos, valstybinės ir nevalstybinės mokslo įstaigos, farmacijos pramonės įmonės, tarptautinės farmacijos kompanijų atstovybės.
Darbo priemonėsMatavimo indai, piltuvai, tigliai, kolbos, pincetai, grūstuvas, piestelė, indikatorinis popierius, svarstyklės, vandens vonelės, centrifugos, kaitinimo plytelė, autoklavas, refraktometras, ph-metras, džiovinimo traukos spintos, vandens distiliavimo aparatas, vaistinių preparatų ir medikamentų saugojimui reikalinga įranga, kompiuteris, speciali dalykinė literatūra, standartų rinkiniai.
Profesinės perspektyvos

Atsižvelgiant į mokslinės veiklos rezultatus ir įvykdžius keliamus kvalifikacinius reikalavimus, galima siekti užimti aukštesnes pareigas – vyresniojo arba vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas.

Įgijęs daugiau darbo patirties ir papildomų kompetencijų, priklausomai nuo organizacinių gebėjimų ir asmeninių savybių, mokslo darbuotojas gali vadovauti šios srities specialistų veiklai, tapti padalinio, įstaigos vadovu.

Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kompleksinis, loginis ir analitinis mąstymas, atsakingumas, savarankiškumas, matematiniai ir informacinių komunikacinių technologijų gebėjimai, gebėjimas tiksliai laikytis standartų, įsiminti ir išlaikyti didelį kiekį tikslios informacijos, bendrauti ir bendradarbiauti, nuolatinis siekis tobulėti, domėjimasis farmacijos mokslo ir pramonės naujovėmis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų