Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vaistininkas

Pavadinimas anglų kalba

Pharmacist

Kodas

226205

Pogrupio pavadinimas

Vaistininkai

Pogrupio kodas

2262

Pogrupio aprašymas

​Vaistininkai saugo, laiko, gamina ir parduoda (išduoda) vaistus, konsultuoja tinkamo vaistų vartojimo ir nepageidaujamų reakcijų klausimais. Jie prisideda prie mokslo tiriamųjų darbų atlikimo, tyrimų rengimo, medicininio gydymo skyrimo ir stebėsenos, siekiant gerinti žmogaus sveikatą.

Atliekamos užduotys:

 • vaistų receptų gavimas iš gydytojų ir kitų sveikatos specialistų, pacientų ligos istorijų tikrinimas ir reikiamos dozės, vartojimo būdo bei vaistų suderinamumo su kitais vaistiniais preparatais užtikrinimas prieš juos atiduodant pacientui;
 • skystų vaistų, tepalų, miltelių, tablečių ir kitų vaistinių preparatų ruošimas ir ženklinimas ar ruošimo pagal receptus priežiūra;
 • informacijos teikimas ir receptus išrašiusių gydytojų ir klientų konsultavimas vaistų sąveikos, nesuderinamumo ir kontraindikacijų, nepageidaujamų reakcijų, dozių ir tinkamų laikymo sąlygų klausimais;
 • bendradarbiavimas su kitais sveikatos specialistais planuojant, stebint, tikrinant ir vertinant atskirų pacientų medicininio gydymo kokybę ir veiksmingumą, konkrečių vaistų ar gydymo būdų veiksmingumą;
 • narkotinių, priklausomybę sukeliančių vaistų ir nuodingų medžiagų receptų tvarkymas ir išdavimo registravimas pagal teisinius ir profesinius reikalavimus;
 • vakcinų, serumų ir kitų gendančių vaistų saugojimas ir laikymas;
 • klientų konsultavimas ir nereceptinių vaistų pardavimas (išdavimas), diagnostika ir gydymas dažnų sveikatos sutrikimų atvejais;
 • farmakotechnikų, farmacijos studentų ar praktikantų ir kitų vaistinės darbuotojų darbo priežiūra ir koordinavimas;
 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant kurti ir tobulinti vaistus, kosmetikos ir panašius cheminius gaminius;
 • konsultacijos su chemikais, inžinieriais ir kitais specialistais dėl vaistų gamybos metodų ir sudedamųjų dalių;
 • vaistų tyrimas ir analizė, siekiant nustatyti jų sudėtį, grynumą ir stiprumą pagal nustatytus standartus;
 • vaistinių preparatų ženklinimo, pakavimo ir reklamos vertinimas;
 • informacijos apie konkrečius vaistus ir jų keliamą pavojų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-17

Reikalinga kvalifikacija

LR reglamentuojama profesija (direktyva 2005/36/EB). Vaistininko profesinė kvalifikacija įgyjama: baigus ne trumpesnį kaip penkerių metų – 200 kreditų mokymo kursą, kurį sudaro: ne mažiau kaip ketverių su puse metų (180 kreditų) teorinės ir praktinės vientisosios studijos universitetinės aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, ir ne trumpesnė kaip šešių mėnesių farmacinės veiklos praktika (praktinei profesinei patirčiai įgyti) visuomenės ar ligoninės vaistinėje. Šios studijos skirtos asmenims, įgijusiems ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Farmacijos studijų krypties universitetinis aukštojo mokslo diplomas suteikia farmacijos magistro kvalifikacinį laipsnį ir vaistininko profesinę kvalifikaciją (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. ISAK-480/V-210, (Žin., 2003, Nr.41-1896));

užsienyje įgyta vaistininko profesinė kvalifikacija,  pripažįstama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

teikti kokybišką farmacinę paslaugą visuomenei, taikant naujausias farmacijos koncepcijas ir teorijas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • medikamentų ruošimas ir vadovavimas jų gamybai pagal pateiktus receptus arba pagal nustatytas formules;
 • receptų tikrinimas ir pacientų, klientų ar gydančių asmenų informavimas apie vaistų vartojimo instrukcijas;
 • konsultavimas dėl galimo vaistų nesuderinamumo ar pašalinio poveikio;
 • medikamentų ir vaistų sandėliavimas bei išdavimas ligoninėse, pardavimas vaistinėse;
 • vaistų, ypač narkotinių, nuodingų medžiagų ir priklausomybę sukeliančių vaistų, registravimas laikantis apibrėžtų standartų;
 • vadovavimas kitiems įstaigos darbuotojams.
Potencialūs darbdaviaiVaistinės, vaistų didmeninės prekybos įmonės, farmacijos pramonės įmonės, tarptautinės farmacijos kompanijų atstovybės, farmacijos mokslinius tyrimus vykdančios laboratorijos ir mokslo institucijos. Gali kurti savo verslą.
Darbo priemonėsMatavimo indai, piltuvai, tigliai, kolbos, pincetai, grūstuvas, piestelė, indikatorinis popierius, svarstyklės, vandens vonelės, centrifugos, kaitinimo plytelė, autoklavas, refraktometras, ph-metras, džiovinimo traukos spintos, vandens distiliavimo aparatas, ryšio priemonės, kompiuteris, kasos aparatas, seifas, šaldytuvas.
Profesinės perspektyvosBaigusiems universitetines farmacijos vientisąsias  studijas suteikiama teisė stoti į trečiosios pakopos doktorantūros studijas. Vaistininkai privalo nuolat tobulinti savo kvalifikaciją seminaruose, paskaitose, kursuose, konferencijose. Įgiję daugiau darbo patirties ir papildomų kompetencijų, gali vadovauti šios srities specialistų veiklai, tapti padalinio, įstaigos vadovu. Gali dirbti samdomu darbuotoju arba kurti savo verslą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kompleksinis, loginis ir analitinis mąstymas, atsakingumas, savarankiškumas, matematiniai gebėjimai, gebėjimai tiksliai laikytis standartų, įsiminti ir išlaikyti didelį kiekį tikslios informacijos, bendrauti ir bendradarbiauti, empatija, nuolatinis siekis tobulėti, domėjimasis farmacijos mokslo ir pramonės naujovėmis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga