Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Veterinarijos vaistininkas

Pavadinimas anglų kalba

Pharmacist, veterinary

Kodas

226204

Pogrupio pavadinimas

Vaistininkai

Pogrupio kodas

2262

Pogrupio aprašymas

Vaistininkai saugo, laiko, gamina ir parduoda (išduoda) vaistus, konsultuoja tinkamo vaistų vartojimo ir nepageidaujamų reakcijų klausimais. Jie prisideda prie mokslo tiriamųjų darbų atlikimo, tyrimų rengimo, medicininio gydymo skyrimo ir stebėsenos, siekiant gerinti žmogaus sveikatą.

Atliekamos užduotys:

 • vaistų receptų gavimas iš gydytojų ir kitų sveikatos specialistų, pacientų ligos istorijų tikrinimas ir reikiamos dozės, vartojimo būdo bei vaistų suderinamumo su kitais vaistiniais preparatais užtikrinimas prieš juos atiduodant pacientui;
 • skystų vaistų, tepalų, miltelių, tablečių ir kitų vaistinių preparatų ruošimas ir ženklinimas ar ruošimo pagal receptus priežiūra;
 • informacijos teikimas ir receptus išrašiusių gydytojų ir klientų konsultavimas vaistų sąveikos, nesuderinamumo ir kontraindikacijų, nepageidaujamų reakcijų, dozių ir tinkamų laikymo sąlygų klausimais;
 • bendradarbiavimas su kitais sveikatos specialistais planuojant, stebint, tikrinant ir vertinant atskirų pacientų medicininio gydymo kokybę ir veiksmingumą, konkrečių vaistų ar gydymo būdų veiksmingumą;
 • narkotinių, priklausomybę sukeliančių vaistų ir nuodingų medžiagų receptų tvarkymas ir išdavimo registravimas pagal teisinius ir profesinius reikalavimus;
 • vakcinų, serumų ir kitų gendančių vaistų saugojimas ir laikymas;
 • klientų konsultavimas ir nereceptinių vaistų pardavimas (išdavimas), diagnostika ir gydymas dažnų sveikatos sutrikimų atvejais;
 • farmakotechnikų, farmacijos studentų ar praktikantų ir kitų vaistinės darbuotojų darbo priežiūra ir koordinavimas;
 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant kurti ir tobulinti vaistus, kosmetikos ir panašius cheminius gaminius;
 • konsultacijos su chemikais, inžinieriais ir kitais specialistais dėl vaistų gamybos metodų ir sudedamųjų dalių;
 • vaistų tyrimas ir analizė, siekiant nustatyti jų sudėtį, grynumą ir stiprumą pagal nustatytus standartus;
 • vaistinių preparatų ženklinimo, pakavimo ir reklamos vertinimas;
 • informacijos apie konkrečius vaistus ir jų keliamą pavojų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-17

Reikalinga kvalifikacija

LR reglamentuojama profesija (direktyva 2005/36/EB). Reikalinga vaistininko arba veterinarijos gydytojo profesinė kvalifikacija (Lietuvos Respublikos Farmacijos įstatymas, 2006 m. birželio 22 d. Nr. X-709, (Žin., 2006, Nr. 78-3056)).

Vaistininko profesinė kvalifikacija įgyjama: baigus ne trumpesnį kaip penkerių metų – 200 kreditų mokymo kursą, kurį sudaro: ne mažiau kaip ketverių su puse metų (180 kreditų) teorinės ir praktinės vientisosios studijos universitetinės aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje ir ne trumpesnė kaip šešių mėnesių farmacinės veiklos praktika (praktinei profesinei patirčiai įgyti) visuomenės ar ligoninės vaistinėje. Šios studijos skirtos asmenims, įgijusiems ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Farmacijos studijų krypties universitetinis aukštojo mokslo diplomas suteikia farmacijos magistro kvalifikacinį laipsnį ir vaistininko profesinę kvalifikaciją (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. ISAK-480/V-210, (Žin., 2003, Nr.41-1896));

Veterinarijos gydytojo profesinė kvalifikacija įgyjama: baigus ne trumpesnį kaip penkerių metų trukmės dieninės formos teorines ir praktines studijas universitetinėje aukštojoje mokykloje (Lietuvos Respublikos Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas, 2008 m. balandžio 3 d. Nr. X-1478 (Žin., 2008, Nr. 47-1747)). Šios studijos skirtos asmenims, įgijusiems ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Baigus vientisąsias universitetines veterinarinės medicinos studijas, įgyjama veterinarijos gydytojo kvalifikacija ir veterinarinės medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis;

užsienyje įgyta vaistininko arba veterinarijos gydytojo  profesinė kvalifikacija, pripažįstama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

teikti kokybišką veterinarinę farmacinę paslaugą visuomenei, taikant naujausias farmacijos koncepcijas ir teorijas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • veterinarinių medikamentų ruošimas ir vadovavimas jų gamybai pagal pateiktus receptus arba pagal nustatytas formules;
 • receptų tikrinimas ir informavimas apie vaistų vartojimo instrukcijas;
 • konsultavimas dėl galimo veterinarinių vaistų nesuderinamumo ar pašalinio poveikio;
 • veterinarinių medikamentų ir vaistų sandėliavimas bei pardavimas;
 • veterinarinių vaistų, ypač pavojingų medžiagų, registravimas laikantis apibrėžtų standartų;
 • vadovavimas kitiems įstaigos darbuotojams.
Potencialūs darbdaviaiVeterinarijos vaistinės, veterinarijos vaistų didmeninės prekybos įmonės, veterinarinės farmacijos pramonės įmonės, tarptautinės farmacijos kompanijų atstovybės, farmacijos mokslinius tyrimus vykdančios laboratorijos ir mokslo institucijos. Gali kurti savo verslą.
Darbo priemonėsMatavimo indai, piltuvai, tigliai, kolbos, pincetai, grūstuvas, piestelė, indikatorinis popierius, svarstyklės, vandens vonelės, centrifugos, kaitinimo plytelė, autoklavas, refraktometras, ph-metras, džiovinimo traukos spintos, vandens distiliavimo aparatas, kompiuteris, kasos aparatas, seifas, šaldytuvas.
Profesinės perspektyvosBaigusiems universitetines farmacijos arba veterinarinės medicinos vientisąsias  studijas suteikiama teisė stoti į trečiosios pakopos doktorantūros studijas. Veterinarijos vaistininkai privalo nuolat tobulinti savo kvalifikaciją seminaruose, paskaitose, kursuose, konferencijose. Įgiję daugiau darbo patirties ir papildomų kompetencijų, gali vadovauti šios srities specialistų veiklai, tapti padalinio, įstaigos vadovu. Gali dirbti samdomu darbuotoju arba kurti savo verslą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kompleksinis, loginis ir analitinis mąstymas, atsakingumas, savarankiškumas, matematiniai gebėjimai, gebėjimai tiksliai laikytis standartų, įsiminti ir išlaikyti didelį kiekį tikslios informacijos, bendrauti ir bendradarbiauti, nuolatinis siekis tobulėti, domėjimasis farmacijos mokslo ir pramonės naujovėmis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų