Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Akušeris

Pavadinimas anglų kalba

Midwife

Kodas

222201

Pogrupio pavadinimas

Akušerijos specialistai

Pogrupio kodas

2222

Pogrupio aprašymas

Akušerijos specialistai planuoja, valdo, teikia ir vertina akušerinės pagalbos ir priežiūros paslaugas prieš nėštumą ir gimdymą, jų metu ir po gimdymo bei naujagimių priežiūrą. Jie padeda gimdymo metu, siekdami sumažinti moterų ir naujagimių sveikatai kylančią riziką, dirbdami savarankiškai ar grupėse su kitais sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais.

Atliekamos užduotys:

 • moterų ir naujagimių priežiūros ir pagalbos paslaugų planavimas, teikimas ir vertinimas prieš nėštumą ir gimdymą, jų metu ir po gimdymo pagal šiuolaikinės akušerijos praktiką ir standartus;
 • moterų ir šeimų konsultavimas bei bendruomenės švietimas sveikatos priežiūros, mitybos, higienos, mankštos, gimdymo ir skubiosios medicinos pagalbos atvejų planų, maitinimo krūtimi, kūdikių priežiūros, šeimos planavimo ir kontracepcijos, gyvenimo būdo ir kitų su nėštumu bei gimdymu susijusiais klausimais;
 • nėštumo ir gimdymo eigos vertinimas, komplikacijų valdymas ir pavojaus požymių atpažinimas, prireikus - siuntimas pas gydytoją akušerį;
 • naujagimių sveikatos būklės stebėsena, komplikacijų valdymas ir pavojaus požymių atpažinimas, prireikus siuntimas pas gydytoją neonatalogą;
 • moterų per sąrėmius ir gimdymą jaučiamo skausmo ir nepatogumo stebėsena ir mažinimas įvairiomis gydymo priemonėmis, įskaitant vaistus nuo skausmo;
 • pranešimas valdžios institucijoms apie vaiko gimimą, laikantis teisinių ir profesinių reikalavimų;
 • akušerijos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, jų rezultatų sklaida, pavyzdžiui, rengiant mokslo straipsnius ir ataskaitas;
 • akušerijos švietimo veiklos planavimas ir vykdymas sveikatos priežiūros įstaigose ir bendruomenėje.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-05

Reikalinga kvalifikacija

LR reglamentuojama profesija (direktyva 2005/36/EB).

Akušerio profesinė kvalifikacija įgyjama:

 • baigus ne trumpesnį kaip trejų metų teorinį ir praktinį vientisųjų dieninių studijų kursą. Į šias studijas priimami asmenys, įgiję ne žemesnį kaip vidurinį arba jį atitinkantį išsilavinimą. Asmuo, baigęs šį kursą, įgyja aukštojo mokslo diplomą, suteikiantį akušerio profesinę kvalifikaciją; arba
 • baigus ne  trumpesnį kaip 18 mėn. vientisųjų dieninių studijų mokymo kursą, į kurį gali būti priimami bendrosios praktikos slaugytojai, pateikę aukštojo mokslo diplomą, patvirtinantį slaugos studijų baigimą. Asmuo, baigęs šį studijų kursą, įgyja specializacijos pažymėjimą (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. ISAK-480/V-210, (Žin., 2003, Nr.41-1896));
 • užsienyje įgyta akušerio profesinė kvalifikacija,  pripažįstama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):prižiūrėti nėščios moters, gimdyvės, naujagimio sveikatą normalaus/patologinio nėštumo ir gimdymo metu bei  reprodukcinę moters sveikatą įvairiais amžiaus periodais, asistuojant gydytojui.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • akušerinės priežiūros ir slaugos įgyvendinimas prižiūrint nėščios, gimdyvės, naujagimio sveikatą, asistuojant gydytojui ir pildant dokumentus;
 • moters reprodukcinės sveikatos priežiūra vykdant prevenciją nuo lytiškai plintančių ir onkologinių ligų;
 • pacientų sveikatos mokymas, konsultuojant sveikos gyvensenos, šeimos planavimo, pasirengimo tėvystei, motinystei klausimais;
 • profesinės veiklos tobulinimas ir plėtotė.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės ir privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, šeimos centrai, šeimos klinikos, ligoninių akušeriniai-ginekologiniai skyriai, gimdymo namai.
Darbo priemonėsAkušerinio skyriaus medicininė įranga, medicininiai instrumentai (vakuumas, akušerinės žnyplės ir kt.) ir vaistai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti akušeriu, gydytojo ginekologo akušerio asistentu, konsultacijos priimamojo registratoriumi (kolegijos absolventas). Gimdymo namuose akušeris asistuoja gydytojams ginekologams per gimdymą, prižiūri akušerinio skyriaus medicininę įrangą ir vaistus, paruošia reikalingus instrumentus, vykdo gydytojų nurodymus ir paskyrimus. Moterų konsultacijų ir ambulatorijų akušeriai atlieka nėščiųjų tyrimus, nustato nėštumo laiką, tikrina profilaktiškai, atlieka paprasčiausius laboratorinius tyrimus, fizioterapijos procedūras, administracines pareigas. Akušeris gali siekti universitetinio išsilavinimo, studijuodamas universitete biomedicinos mokslus; įgyti daugiau žinių ir gebėjimų specialiuose kursuose.  Įgijus patirties, papildomų kompetencijų ir gydytojo kvalifikaciją, gali dirbti gydytoju akušeriu ginekologu.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, jautrumas, paslaugumas, pasitikėjimas savimi, greita reakcija, fizinė ištvermė, gera judesių koordinacija, punktualumas; gebėjimas dirbti susiklosčius kritinėms situacijoms, gebėjimas aiškiai paaiškinti ir išklausyti.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

 

aukštasis.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų