Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas (dirbantis intensyviosios terapijos, reanimacijos skyriuje, teikiantis intensyviąją terapiją)

Pavadinimas anglų kalba

Anesthesia and intensive care nurse

Kodas

222106

Pogrupio pavadinimas

Slaugos specialistai

Pogrupio kodas

2221

Pogrupio aprašymas

​Slaugos specialistai teikia ligų įveikimo, pagalbos, slaugos ir priežiūros paslaugas asmenims, kuriems reikia slaugos dėl senyvo amžiaus, traumų, ligų ar kitos fizinės ar psichinės negalios, ar potencialios rizikos sveikatai.

Jie prisiima atsakomybę už pacientų slaugos planavimą, valdymą ir vertinimą, įskaitant kitų savarankiškai ar kartu su gydytojais ir kitais specialistais dirbančių sveikatos priežiūros sistemos darbuotojų priežiūrą praktiškai taikant profilaktikos, gydymo ir slaugos priemones.

Atliekamos užduotys:

 • slaugos paslaugų vertinimas, slaugos planavimas ir teikimas pacientams pagal šiuolaikinės slaugos
 • praktiką ir standartus;
 • pacientų priežiūros koordinavimas, konsultuojantis su kitais sveikatos specialistais ir sveikatos
 • priežiūros grupių nariais;
 • pacientų biologinės, socialinės ir psichologinės pagalbos ir slaugos planų sudarymas ir įgyvendinimas
 • bendradarbiaujant su kitais sveikatos specialistais;
 • individualios slaugos planų sudarymas ir įgyvendinimas, ligų įveikimas ir terapijos, įskaitant vaistų
 • tinkamumą, ir reakcijos į gydymą ar priežiūrą stebėsena;
 • žaizdų priežiūra;
 • pacientų jaučiamo skausmo ir nepatogumo stebėsena ir mažinimas, naudojant įvairias gydymo ir
 • slaugos priemones, įskaitant vaistus nuo skausmo;
 • švietimo sveikatos priežiūros programų, sveikatos saugojimo ir slaugos specialistų rengimo gydymo
 • įstaigose ir bendruomenėje planavimas ir dalyvavimas jose;
 • pacientų ir šeimų konsultavimas ir informacijos apie ligas, gydymą, slaugą ir priežiūrą teikimas;
 • kitų slaugos, sveikatos ir asmeninės priežiūros sistemos darbuotojų darbo priežiūra ir koordinavimas;
 • slaugos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, jų rezultatų sklaida, pavyzdžiui, rengiant mokslo straipsnius ir ataskaitas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-16

Reikalinga kvalifikacija

Bendrosios praktikos slaugytojas LR reglamentuojama profesija (direktyva 2005/36/EB). Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoju gali dirbti asmuo, įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją aukštosiose mokyklose

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

atlikti paciento buklės stebėseną ir asistuoti gydytojui anestezijos (vaistų sukelta nejautra, kuriai esant įmanoma atlikti bet kokias skausmingas gydymo ar diagnostikos procedūras) metu ir po jos.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • slaugos veiksmų planavimas ir organizavimas (intesyvioji slauga, specifinių slaugos procedūrų atlikimas, tokių kaip intubacija, centrinių venų punkcija, elektrinė širdies defibriliacija ir kt.);
 • asistavimas gydytojui anestezijos (vaistų sukeltos nejautros)  metu ir po jos;
 • medicinos prietaisų, skirtų nejautrai sukelti ir paciento gyvybinėms funkcijoms stebėti, valdymas;
 • infekcijų kontrolės valdymas;
 • anesteziologijos skyriaus darbo organizavimas;
 • paciento būklės stebėjimas ir vertinimas bei problemų sprendimas anestezijos metu (ar po jos);
 • skubios medicinos pagalbos teikimas.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės, privačios, viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančiose reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugas.
Darbo priemonėsIntubaciniai vamzdeliai, švirkštai, deguonies maitinimo pompos, defibriliatorius, EKG aparatas, kraujo dujų analizatorius, intraveniniai tirpalai (natrio chloridas, gliukozės tirpalas, Ringerio acetato tirpalas).
Profesinės perspektyvosKolegijos absolventas baigęs bendrosiso praktikos slaugytojo specialybę ir papildomai pabaigės anestezijos ir intesyviosios praktikos lausgytojo kursą, gali dirbti anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoju, o įgijęs darbo patirties – padalinio vadovu ligoninėje ir kt. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):geri bendravimo įgūdžiai, gebėjimas įsijausti į paciento išgyvenimus, atsakingumas, kantrybė, gebėjimas valdyti savo emocijas, paslaugumas, pasitikėjimas savimi, darbštumas, greita orientacija, sąžiningumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės ar universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų