Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokslo darbuotojas {slauga}

Pavadinimas anglų kalba

Researcher (nursing)

Kodas

222102

Pogrupio pavadinimas

Slaugos specialistai

Pogrupio kodas

2221

Pogrupio aprašymas

Slaugos specialistai teikia ligų įveikimo, pagalbos, slaugos ir priežiūros paslaugas asmenims, kuriems reikia slaugos dėl senyvo amžiaus, traumų, ligų ar kitos fizinės ar psichinės negalios, ar potencialios rizikos sveikatai. Jie prisiima atsakomybę už pacientų slaugos planavimą, valdymą ir vertinimą, įskaitant kitų savarankiškai ar kartu su gydytojais ir kitais specialistais dirbančių sveikatos priežiūros sistemos darbuotojų priežiūrą praktiškai taikant profilaktikos, gydymo ir slaugos priemones.

Atliekamos užduotys:

 • slaugos paslaugų vertinimas, slaugos planavimas ir teikimas pacientams pagal šiuolaikinės slaugos
 • praktiką ir standartus;
 • pacientų priežiūros koordinavimas, konsultuojantis su kitais sveikatos specialistais ir sveikatos
 • priežiūros grupių nariais;
 • pacientų biologinės, socialinės ir psichologinės pagalbos ir slaugos planų sudarymas ir įgyvendinimas
 • bendradarbiaujant su kitais sveikatos specialistais;
 • individualios slaugos planų sudarymas ir įgyvendinimas, ligų įveikimas ir terapijos, įskaitant vaistų
 • tinkamumą, ir reakcijos į gydymą ar priežiūrą stebėsena;
 • žaizdų priežiūra;
 • pacientų jaučiamo skausmo ir nepatogumo stebėsena ir mažinimas, naudojant įvairias gydymo ir
 • slaugos priemones, įskaitant vaistus nuo skausmo;
 • švietimo sveikatos priežiūros programų, sveikatos saugojimo ir slaugos specialistų rengimo gydymo
 • įstaigose ir bendruomenėje planavimas ir dalyvavimas jose;
 • pacientų ir šeimų konsultavimas ir informacijos apie ligas, gydymą, slaugą ir priežiūrą teikimas;
 • kitų slaugos, sveikatos ir asmeninės priežiūros sistemos darbuotojų darbo priežiūra ir koordinavimas;
 • slaugos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, jų rezultatų sklaida, pavyzdžiui, rengiant mokslo straipsnius ir ataskaitas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-16

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama, mokslo ir studijų institucijų dokumentuose gali būti apibrėžiama kiekvienai pareigybei skirtingai

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

plėtoti pažinimą, konceptualizuoti, kurti naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas, vadovauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams asmenų slaugos srityje.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • savarankiškas planavimas ir vykdymas fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų;
 • mokslo daktarų rengimas bei mokslinių ir taikomųjų tyrimų projektų koordinavimas;
 • slaugos mokslo populiarinimo veikla ir naujausių žinių skleidimas ir plėtojimas;
 • slaugos srities monografijų rengimas ir išleidimas;
 • mokslinių straipsnių skelbimas pripažintuose slaugos ir medicinos mokslo leidiniuose;
 • slaugos strateginių sprendimų priėmimas ir veikla svarbi šalies ūkio, kultūros ir visuomenės raidai;
 • slaugos mokslinių monografijų rengimas ir išleidimas;
 • tarptautinis bendradarbiavimas su moksliniais darbuotojais, dirbančiais slaugos srityje.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės, privačios, viešosios sveikatos priežiūros ir slaugymo įstaigos, universitetai ir kitos aukštosios mokyklos, mokslo ir mokslinių tyrimų įstaigos/ institucijos.
Darbo priemonėsKompiuteris, dalykinė mokslinė literatūra, laboratoriniai instrumentai ir medžiagos (svarstyklės, cheminiai reagentai, tyrimų analizatoriai ir t.t.), kanceliarinės priemonės (tušinis, pieštukas, popieriaus lapai ir kt.), kompiuterinės programos, laikmenos.
Profesinės perspektyvosGali pradėti dirbti mokslininku stažuotoju, įgijus patirties, kompetencijų ir laimėjus konkursą gali eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo, vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas. Kvalifikacija tobulinama, kompetentingumas išlaikomas sistemingai tobulinantis, nuolat mokantis, stažuojantis ir bendradarbiaujant su kitais mokslininkais, bendruomene.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis mąstymas, tikslumas, taktiškumas, kantrumas, nuoseklumas, iniciatyvumas, kūrybingumas,  objektyvumas, atsakingumas, gebėjimas argumentuotai spręsti problemas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, gebėjimas sąžiningai konkuruoti ir laikytis tyrėjo etikos principų.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis. Kvalifikacinius pareigybių, išskyrus mokslininkų stažuotojų pareigybes, reikalavimus ir konkursų šioms pareigoms, išskyrus konkursus mokslininkų stažuotojų pareigoms eiti, organizavimo tvarką nustato mokslo ir studijų institucijos bei apibrėžia Mokslo ir studijų įstatymas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų