Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokslo darbuotojas {medicina, išskyrus bendrąją praktiką/šeimos mediciną}

Pavadinimas anglų kalba

Researcher (medicine, except general practice / family medicine)

Kodas

221279

Pogrupio pavadinimas

Gydytojai specialistai

Pogrupio kodas

2212

Pogrupio aprašymas

Gydytojai specialistai (medicinos gydytojai) diagnozuoja, gydo žmonių ligas, traumas ir kitus fizinius bei psichinius sutrikimus ir vykdo jų prevenciją, naudodami specialius tyrimų, diagnostinius, medicininius, chirurginius, fizinius ir psichiatrinius metodus ir taikydami šiuolaikinės medicinos principus bei procedūras. Jie specializuojasi gydydami tam tikrų kategorijų ligas, tipų pacientus ar taikydami tam tikrus gydymo metodus, gali dalyvauti teikiant pasirinktos specializacijos srities medicininį išsilavinimą ir mokslo tiriamajame darbe.
Atliekamos užduotys:

 • fizinė pacientų apžiūra ir pokalbiai su jais bei jų šeimų nariais, siekiant nustatyti jų sveikatos būklę;
 • siuntimą skyrusio gydytojo ar kito sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo suteiktos medicininės informacijos vertinimas;
 • specialių diagnostinių tyrimų užsakymas, siekiant nustatyti sutrikimų ar ligų pobūdį;
 • vaistų, anestetikų, psichoterapijos, fizinės reabilitacijos programų ir kitų profilaktikos ir gydymo priemonių skyrimas, administravimas ir pacientų reakcijos į juos stebėsena;
 • bendrojo pobūdžio ar specializuotų chirurginių operacijų atlikimas;
 • komplikacijų prieš gimdymą, jo metu ir po jo valdymas;
 • pacientų medicininės informacijos tvarkymas, taip pat informacijos mainai su kitais sveikatos priežiūros specialistais, siekiant užtikrinti tęstinę medicininę sveikatos priežiūrą;
 • pranešimas valdžios institucijoms apie vaiko gimimą, mirties atvejus ir registruotinas ligas, laikantis teisinių ir profesinių reikalavimų;
 • informacijos apie konkrečių ligų profilaktikos priemones, gydymą ir priežiūrą teikimas pacientams, šeimoms ir bendruomenėms;
 • skrodimo atlikimas, siekiant nustatyti mirties priežastį;
 • mokslo tiriamųjų darbų apie konkrečius žmogaus sveikatos sutrikimus ir ligas, taip pat profilaktikos ir gydymo metodus, atlikimas bei rezultatų sklaida, pavyzdžiui, teikiant mokslo ataskaitas;
 • programų, skirtų dažnai pasitaikančių ligų profilaktikai ir plitimo prevencijai, planavimas ir dalyvavimas jose.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-16

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, mokslo ir studijų institucijų dokumentuose gali būti apibrėžiama kiekvienai pareigybei skirtingai​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):plėtoti pažinimą, konceptualizuoti, kurti naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas, vadovauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams medicinos srityje.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • savarankiškas medicininių fundamentinių ir / ar taikomųjų mokslinių tyrimų planavimas, vykdymas ir jų rezultatų interpretavimas;
 • mokslinių straipsnių skelbimas pripažintuose medicininiuose leidiniuose;
 • patentų registravimas Europos patentų tarnyboje, Jungtinių Amerikos Valstijų patentų ir prekių ženklų tarnyboje arba Japonijos patentų tarnyboje bei ląstelių linijų, mikroorganizmų kamienų registravimas;
 • mokslo daktarų rengimas bei mokslinių ir taikomųjų tyrimų projektų koordinavimas;
 • medicinos ekspertinės ir technologinės plėtros darbų skelbimas;
 • medicinos mokslo populiarinimo veikla ir naujausių žinių skelbimas;
 • bendradarbiavimas su pramonės, mokslinių tyrimų institutais bei ligoninių ir akademinėmis bendruomenėmis;
 • ataskaitinės veiklos vykdymas (pažangos ataskaitų rengimas finansavimo įstaigoms, kurios palaiko medicininius tyrimus).
Potencialūs darbdaviaiUniversitetai ir kitos aukštosios mokyklos, mokslo ir tyrimų įstaigos/ institucijos, valstybinės ar privačios klinikos ir jų laboratorijos.
Darbo priemonėsMokslinė medicinos literatūra, kompiuteris, kompiuterinės programos (tyrimų duomenims apdoroti SPSS), internetinės paieškos programos, kanceliarinės priemonės (rašiklis, pieštukas, trintukas, popieriaus lapai ir t.t.), medicininė laboratorijos įranga bei priemonės (svarstyklės, cheminiai reagentai, tyrimų analizatoriai ir t.t.), medžiagos, tiriamieji (gyvūnai, medžiagos, žmonės).
Profesinės perspektyvosGali pradėti dirbti mokslininku stažuotoju, įgijus patirties, kompetencijų ir laimėjus konkursą gali eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo, vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas. Kvalifikacija tobulinama, kompetentingumas išlaikomas sistemingai tobulinantis, nuolat mokantis, stažuojantis ir bendradarbiaujant su kitais mokslininkais, bendruomene.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):komunikabilumas, gebėjimas bendrauti bei rašyti nors viena užsienio kalba profesiniu lygiu, turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius, gdarbštumas, atsakingumas, analitinis ir loginis mąstymas, iniciatyvumas, organizaciniai gebėjimai, atsidavimas veiklai, tikslumas, kantrumas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis. Kvalifikacinius pareigybių, išskyrus mokslininkų stažuotojų pareigybes, reikalavimus ir konkursų šioms pareigoms, išskyrus konkursus mokslininkų stažuotojų pareigoms eiti, organizavimo tvarką nustato mokslo ir studijų institucijos bei apibrėžia Mokslo ir studijų įstatymas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų