Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Gydytojas endoskopuotojas

Pavadinimas anglų kalba

Physician endoscopy

Kodas

221277

Pogrupio pavadinimas

Gydytojai specialistai

Pogrupio kodas

2212

Pogrupio aprašymas

Gydytojai specialistai (medicinos gydytojai) diagnozuoja, gydo žmonių ligas, traumas ir kitus fizinius bei psichinius sutrikimus ir vykdo jų prevenciją, naudodami specialius tyrimų, diagnostinius, medicininius, chirurginius, fizinius ir psichiatrinius metodus ir taikydami šiuolaikinės medicinos principus bei procedūras. Jie specializuojasi gydydami tam tikrų kategorijų ligas, tipų pacientus ar taikydami tam tikrus gydymo metodus, gali dalyvauti teikiant pasirinktos specializacijos srities medicininį išsilavinimą ir mokslo tiriamajame darbe.
Atliekamos užduotys:

 • fizinė pacientų apžiūra ir pokalbiai su jais bei jų šeimų nariais, siekiant nustatyti jų sveikatos būklę;
 • siuntimą skyrusio gydytojo ar kito sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo suteiktos medicininės informacijos vertinimas;
 • specialių diagnostinių tyrimų užsakymas, siekiant nustatyti sutrikimų ar ligų pobūdį;
 • vaistų, anestetikų, psichoterapijos, fizinės reabilitacijos programų ir kitų profilaktikos ir gydymo priemonių skyrimas, administravimas ir pacientų reakcijos į juos stebėsena;
 • bendrojo pobūdžio ar specializuotų chirurginių operacijų atlikimas;
 • komplikacijų prieš gimdymą, jo metu ir po jo valdymas;
 • pacientų medicininės informacijos tvarkymas, taip pat informacijos mainai su kitais sveikatos priežiūros specialistais, siekiant užtikrinti tęstinę medicininę sveikatos priežiūrą;
 • pranešimas valdžios institucijoms apie vaiko gimimą, mirties atvejus ir registruotinas ligas, laikantis teisinių ir profesinių reikalavimų;
 • informacijos apie konkrečių ligų profilaktikos priemones, gydymą ir priežiūrą teikimas pacientams, šeimoms ir bendruomenėms;
 • skrodimo atlikimas, siekiant nustatyti mirties priežastį;
 • mokslo tiriamųjų darbų apie konkrečius žmogaus sveikatos sutrikimus ir ligas, taip pat profilaktikos ir gydymo metodus, atlikimas bei rezultatų sklaida, pavyzdžiui, teikiant mokslo ataskaitas;
 • programų, skirtų dažnai pasitaikančių ligų profilaktikai ir plitimo prevencijai, planavimas ir dalyvavimas jose.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-13

Reikalinga kvalifikacija

Gydytojas, kvalifikaciją galima įgyti baigus universitetines studijų programas​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):apžiūrėti ir įvertinti vidaus organus, atlikti gydomąsias procedūras: sustabdyti žarnos vidinį kraujavimą, šalinti polipus, pradines auglių užuomazgas, atlikti biopsiją.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • vidaus organų apžiūra ir įvertinimas (kolonoskopija, rektoromanoskopija, citobiopsinis ištyrimas)
 • gydomųjų procedūrų atlikimas (žarnos vidinio kraujavimo sustabdymas, polipų, auglių užuomazgų šalinimas, biopsijos atlikimas ir kt.);
 • endoskopinio tyrimo metodikos bei gydomųjų procedūrų kvalifikuotas įvertinimas (ezofagoskopija, ezofagogastroskopija, ezofagogastroduodenoskopija, duodenoskopija, rektoromanoskopija, sigmoskopija, kolonoskopija, chaledochoskopija, laparoskopija) bei atlikimas;
 • žinių apie kenksmingus veiksnius, susijusius su gydytojo endoskopuotojo darbu, taikymas;
 • socialinės medicinos ir sveikatos apsaugos organizavimo žinių savo veikloje taikymas.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės ir (ar) privačios sveikatos priežiūros įstaigos,  aukštojo mokslo institucijos (gali dirbti mokslinį - tiriamąjį ir pedagoginį darbą), privatūs konsultaciniai kabinetai.
Darbo priemonėsEndoskopas, kompiuteris, programinė įranga, specialios kompiuterinės programos, vienkartinės medicininės priemonės, dezinfekcinės priemonės, valymo šepetėliai, transvaginaliniai ir transrektaliniai biopsinių adatų įvedikliai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti gydytoju endoskopuotoju, kelti kvalifikaciją nuolat tobulinantis specialiuose profesiniuose kursuose, o baigus aukštesnės pakopos mokslus universitete (doktorantūrą) gali vykdyti mokslinio tyrimo darbus, dėstyti teorinius ir praktinius dalykus aukštosiose ir kitose mokyklose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):komunikabilumas, atsakingumas, kruopštumas, lankstumas, organizuotumas, palankumas žmonėms, taktiškumas, jautrumas ir atjauta, emocinis susivaldymas įvairiose situacijose, domėjimasis technika ir naujovėmis profesinėje srityje, gebėjimas dirbti kompiuteriu.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų