Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Gydytojas priklausomybės ligų psichiatras

Pavadinimas anglų kalba

Addiction psychiatrist

Kodas

221273

Pogrupio pavadinimas

Gydytojai specialistai

Pogrupio kodas

2212

Pogrupio aprašymas

Gydytojai specialistai (medicinos gydytojai) diagnozuoja, gydo žmonių ligas, traumas ir kitus fizinius bei psichinius sutrikimus ir vykdo jų prevenciją, naudodami specialius tyrimų, diagnostinius, medicininius, chirurginius, fizinius ir psichiatrinius metodus ir taikydami šiuolaikinės medicinos principus bei procedūras. Jie specializuojasi gydydami tam tikrų kategorijų ligas, tipų pacientus ar taikydami tam tikrus gydymo metodus, gali dalyvauti teikiant pasirinktos specializacijos srities medicininį išsilavinimą ir mokslo tiriamajame darbe.
Atliekamos užduotys:

 • fizinė pacientų apžiūra ir pokalbiai su jais bei jų šeimų nariais, siekiant nustatyti jų sveikatos būklę;
 • siuntimą skyrusio gydytojo ar kito sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo suteiktos medicininės informacijos vertinimas;
 • specialių diagnostinių tyrimų užsakymas, siekiant nustatyti sutrikimų ar ligų pobūdį;
 • vaistų, anestetikų, psichoterapijos, fizinės reabilitacijos programų ir kitų profilaktikos ir gydymo priemonių skyrimas, administravimas ir pacientų reakcijos į juos stebėsena;
 • bendrojo pobūdžio ar specializuotų chirurginių operacijų atlikimas;
 • komplikacijų prieš gimdymą, jo metu ir po jo valdymas;
 • pacientų medicininės informacijos tvarkymas, taip pat informacijos mainai su kitais sveikatos priežiūros specialistais, siekiant užtikrinti tęstinę medicininę sveikatos priežiūrą;
 • pranešimas valdžios institucijoms apie vaiko gimimą, mirties atvejus ir registruotinas ligas, laikantis teisinių ir profesinių reikalavimų;
 • informacijos apie konkrečių ligų profilaktikos priemones, gydymą ir priežiūrą teikimas pacientams, šeimoms ir bendruomenėms;
 • skrodimo atlikimas, siekiant nustatyti mirties priežastį;
 • mokslo tiriamųjų darbų apie konkrečius žmogaus sveikatos sutrikimus ir ligas, taip pat profilaktikos ir gydymo metodus, atlikimas bei rezultatų sklaida, pavyzdžiui, teikiant mokslo ataskaitas;
 • programų, skirtų dažnai pasitaikančių ligų profilaktikai ir plitimo prevencijai, planavimas ir dalyvavimas jose.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-13

Reikalinga kvalifikacija

Gydytojo psichiatras, kvalifikaciją galima įgyti baigus universitetines studijų programas​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):konsultuoti, gydyti pacientus, turinčius problemų ar sergančius priklausomybės ligomis (priklausomybė alkoholiui, narkotinėms ar kitoms psichiką veikiančioms medžiagoms).
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • žmogaus biologinių ir psichologinių mechanizmų valdymas (numatyti žmogaus elgesį tam tikroje situacijoje, fizinės būsenos ir būklės numatymas po tam tikrų medžiagų vartojimo ar priešingai - ilgo nevartojimo, koreguoti psichinius reiškinius sveikatai palankia kryptimi ir pan.);
 • paciento vertinimas (galimos indikacijos stacionariniam ir ambulatoriniam gydymui ir prievartiniam hospitalizavimui (pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą tvarką));
 • paciento konsultavimas dėl esamos priklausomybės ir jos sukeltų psichinių bei fizinių negalavimų;
 • bendradarbiavimas su kitos srities bei kitų šalių specialistais, sprendžiant pagalbos suteikimo priklausomybės ligomis sergantiems asmenims gerinimo, atnaujinimo bei naujų metodų taikymo klausimus;
 • ambulatorinis ir stacionarus paciento gydymas.
Potencialūs darbdaviaiPriklausomybės ligų reabilitacijos centrai, psichikos sveikatos centrai, klinikos, ligoninės, privatūs konsultaciniai kabinetai.
Darbo priemonėsKompiuteris, kompiuterinės programos (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook), teisinės bazės informacinė sistema, interneto naršyklė, organizacinė technika, ryšio priemonės.
Profesinės perspektyvosBaigus psichiatrijos studijas aukštojoje mokykloje galima specializuotis įvairiose srityse: vaikų, paauglių, suaugusiųjų, priklausomybės ligų. Gali dirbti psichiatru, konsultantu, o pabaigus psichologinius kursus - galima dirbti ir psichologu.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):komunikabilumas, empatija, gebėjimas taikyti aktyvaus klausymosi bei savirealizacijos metodus, domėjimasis psichologija, priklausomybės ligomis, darbo komandoje įgūdžiai, savarankiškumas, operatyvumas sprendžiant problemas, mokėti dirbti kompiuteriu.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų