Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Laboratorinės medicinos gydytojas

Pavadinimas anglų kalba

Physician in Laboratory medicine

Kodas

221266

Pogrupio pavadinimas

Gydytojai specialistai

Pogrupio kodas

2212

Pogrupio aprašymas

Gydytojai specialistai (medicinos gydytojai) diagnozuoja, gydo žmonių ligas, traumas ir kitus fizinius bei psichinius sutrikimus ir vykdo jų prevenciją, naudodami specialius tyrimų, diagnostinius, medicininius, chirurginius, fizinius ir psichiatrinius metodus ir taikydami šiuolaikinės medicinos principus bei procedūras. Jie specializuojasi gydydami tam tikrų kategorijų ligas, tipų pacientus ar taikydami tam tikrus gydymo metodus, gali dalyvauti teikiant pasirinktos specializacijos srities medicininį išsilavinimą ir mokslo tiriamajame darbe.
Atliekamos užduotys:

 • fizinė pacientų apžiūra ir pokalbiai su jais bei jų šeimų nariais, siekiant nustatyti jų sveikatos būklę;
 • siuntimą skyrusio gydytojo ar kito sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo suteiktos medicininės informacijos vertinimas;
 • specialių diagnostinių tyrimų užsakymas, siekiant nustatyti sutrikimų ar ligų pobūdį;
 • vaistų, anestetikų, psichoterapijos, fizinės reabilitacijos programų ir kitų profilaktikos ir gydymo priemonių skyrimas, administravimas ir pacientų reakcijos į juos stebėsena;
 • bendrojo pobūdžio ar specializuotų chirurginių operacijų atlikimas;
 • komplikacijų prieš gimdymą, jo metu ir po jo valdymas;
 • pacientų medicininės informacijos tvarkymas, taip pat informacijos mainai su kitais sveikatos priežiūros specialistais, siekiant užtikrinti tęstinę medicininę sveikatos priežiūrą;
 • pranešimas valdžios institucijoms apie vaiko gimimą, mirties atvejus ir registruotinas ligas, laikantis teisinių ir profesinių reikalavimų;
 • informacijos apie konkrečių ligų profilaktikos priemones, gydymą ir priežiūrą teikimas pacientams, šeimoms ir bendruomenėms;
 • skrodimo atlikimas, siekiant nustatyti mirties priežastį;
 • mokslo tiriamųjų darbų apie konkrečius žmogaus sveikatos sutrikimus ir ligas, taip pat profilaktikos ir gydymo metodus, atlikimas bei rezultatų sklaida, pavyzdžiui, teikiant mokslo ataskaitas;
 • programų, skirtų dažnai pasitaikančių ligų profilaktikai ir plitimo prevencijai, planavimas ir dalyvavimas jose.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-13

Reikalinga kvalifikacija

Laboratorinės medicinos gydytojas, kvalifikacija įgyjama baigus universitetines studijų programas​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):atlikti asmens sveikatos priežiūrą, apimančią laboratorinės diagnostikos paslaugas, t.y., tiksliai, greitai ir kokybiškai atlikti laboratorinius tyrimus, reikalingus ligonių būklei įvertinti, diagnozuoti ir gydyti.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • laboratorinių tyrimų organizavimas (kraujo, šlapimo, mikroskopiniai grybelio tyrimai, baltymų, riebalų apykaitos ir kt.);
 • laboratorijos darbo organizavimas;
 • ligų laboratorinė diagnostika (liga nustatoma tiksliai iš kraujo, šlapimo ar kitų mėginių, tuomet  skiriami tinkami vaistai), diferencinė diagnostika (simptomų tarpusavyje lyginimas ir svarstymas, ar jie susiję, ar nepanaikina vienas kito savo pobūdžiu), laboratorinis gydymo efektyvumo vertinimas;
 • laboratorinius tyrimus užsakiusiųjų specialistų bei pacientų konsultavimas;
 • dalyvavimas išsaugant sveikatą, sveikos gyvensenos propagavimas ir skatinimas.
Potencialūs darbdaviaiValstybinių ir privačių sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijos, akademinių institucijų laboratorijos, neklinikinio profilio pramonės ar mokslo laboratorijos.
Darbo priemonėsLaboratorinė įranga (mikroskopas, matuokliai, elektrodai, siurbliai, analizatoriai), skysčiai, indai, pipetės, dezinfekcinės priemonės, vienkartinės apsaugos priemonės (pirštinės, chalatai, kombinezonai, antrankoviai, kepuraitės), kompiuteris, įvairūs laboratoriniai dokumentai.
Profesinės perspektyvosBaigę laboratorinės medicinos rezidentūrą, specialistai toliau gali rinktis doktorantūros studijas, dirbti laboratorinės medicinos gydytojais sveikatos priežiūros įstaigų ir akademinių institucijų laboratorijose, neklinikinio profilio pramonės ar mokslo laboratorijose. Taip pat gali dirbti mokslo-tiriamąjį darbą, pedagoginį darbą aukštojo mokslo institucijose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas); dokumentų rengimo taisyklių išmanymas; gebėjimas analizuoti, sisteminti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, kruopštumas, savarankiškumas, atsakingumas, domėjimasis chemija ir biomedicina.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis) išsilavinimas biomedicinos srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų