Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Sporto medicinos gydytojas

Pavadinimas anglų kalba

Sports medicine physician

Kodas

221263

Pogrupio pavadinimas

Gydytojai specialistai

Pogrupio kodas

2212

Pogrupio aprašymas

Gydytojai specialistai (medicinos gydytojai) diagnozuoja, gydo žmonių ligas, traumas ir kitus fizinius bei psichinius sutrikimus ir vykdo jų prevenciją, naudodami specialius tyrimų, diagnostinius, medicininius, chirurginius, fizinius ir psichiatrinius metodus ir taikydami šiuolaikinės medicinos principus bei procedūras. Jie specializuojasi gydydami tam tikrų kategorijų ligas, tipų pacientus ar taikydami tam tikrus gydymo metodus, gali dalyvauti teikiant pasirinktos specializacijos srities medicininį išsilavinimą ir mokslo tiriamajame darbe.
Atliekamos užduotys:

 • fizinė pacientų apžiūra ir pokalbiai su jais bei jų šeimų nariais, siekiant nustatyti jų sveikatos būklę;
 • siuntimą skyrusio gydytojo ar kito sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo suteiktos medicininės informacijos vertinimas;
 • specialių diagnostinių tyrimų užsakymas, siekiant nustatyti sutrikimų ar ligų pobūdį;
 • vaistų, anestetikų, psichoterapijos, fizinės reabilitacijos programų ir kitų profilaktikos ir gydymo priemonių skyrimas, administravimas ir pacientų reakcijos į juos stebėsena;
 • bendrojo pobūdžio ar specializuotų chirurginių operacijų atlikimas;
 • komplikacijų prieš gimdymą, jo metu ir po jo valdymas;
 • pacientų medicininės informacijos tvarkymas, taip pat informacijos mainai su kitais sveikatos priežiūros specialistais, siekiant užtikrinti tęstinę medicininę sveikatos priežiūrą;
 • pranešimas valdžios institucijoms apie vaiko gimimą, mirties atvejus ir registruotinas ligas, laikantis teisinių ir profesinių reikalavimų;
 • informacijos apie konkrečių ligų profilaktikos priemones, gydymą ir priežiūrą teikimas pacientams, šeimoms ir bendruomenėms;
 • skrodimo atlikimas, siekiant nustatyti mirties priežastį;
 • mokslo tiriamųjų darbų apie konkrečius žmogaus sveikatos sutrikimus ir ligas, taip pat profilaktikos ir gydymo metodus, atlikimas bei rezultatų sklaida, pavyzdžiui, teikiant mokslo ataskaitas;
 • programų, skirtų dažnai pasitaikančių ligų profilaktikai ir plitimo prevencijai, planavimas ir dalyvavimas jose.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-13

Reikalinga kvalifikacija

Sporto medicinos gydytojas, kvalifikacija įgyjama baigus universitetines studijų programas​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):teikti sportuojančių asmenų sveikatos priežiūros paslaugas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • sportuojančių asmenų medicininės priežiūros organizavimas;
 • sportininkų medicininis – pedagoginis treniruočių kontrolės organizavimas;
 • fizioterapijos kabineto darbo organizavimas;
 • sportinių traumų prevencija ir gydymas;
 • medicininės sportininkų atrankos metodikos taikymas;
 • sportininkų reabilitacijos, atsigavimo ir darbingumo didinimo būdų (intensyvinti sportininko organizme energijos gamybą, didinti ištvermę, valingai atpalaiduoti raumenis ir pan.) organizavimas;
 • skubios medicinos pagalbos teikimas;
 • dalyvavimas išsaugant sportuojančiųjų sveikatą, sveikos gyvensenos propagavimas ir skatinimas.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės, privačios sveikatos priežiūros įstaigos, turinčiose licenciją teikti sporto medicinos paslaugas, sporto medicinos centrai, sporto rinktinės ir komandos, sporto klubai, sportininkų rengimo centrai, sporto mokyklos, sportininkų reabilitacijos centrai, sveikatos kabinetai, mokyklos.
Darbo priemonėskompiuteris, mobili diagnostinė aparatūra  (kameros, analizatoriai, elektrodai ir pan.), įvairūs testai, kineziterapijos priemonės, sporto inventorius, įvairios kompiuterinės programos, prevencinės, apsauginės priemonės (įtvarai, elastiniai bintai, tvarsčiai, magnetinės juostelės ir pan.), vaistai, įtvarai, gumos.
Profesinės perspektyvosGydytojas, turintis sporto medicinos gydytojo licenciją, turi teisę tęsti studijas doktorantūroje; dirbti: sporto medicinos centruose, sporto rinktinėse ir komandose, sporto klubuose, sportininkų rengimo centruose, sporto mokyklose, sportininkų reabilitacijos centruose, sveikatos kabinetuose, mokyklose, kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Gali dirbti mokslinį-tiriamąjį ir pedagoginį darbą aukštojo mokslo institucijose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):sąžiningumas, kritiškumas sau ir kitiems, aktyvumas, kūrybingumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, analitinis mąstymas, komunikabilumas, gera fizinė sveikata, domėjimasis naujovėmis profesinėje srityje, geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos) išsilavinimas medicinos srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų