Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Gydytojas psichoterapeutas

Pavadinimas anglų kalba

Physician psychotherapist

Kodas

221235

Pogrupio pavadinimas

Gydytojai specialistai

Pogrupio kodas

2212

Pogrupio aprašymas

Gydytojai specialistai (medicinos gydytojai) diagnozuoja, gydo žmonių ligas, traumas ir kitus fizinius bei psichinius sutrikimus ir vykdo jų prevenciją, naudodami specialius tyrimų, diagnostinius, medicininius, chirurginius, fizinius ir psichiatrinius metodus ir taikydami šiuolaikinės medicinos principus bei procedūras. Jie specializuojasi gydydami tam tikrų kategorijų ligas, tipų pacientus ar taikydami tam tikrus gydymo metodus, gali dalyvauti teikiant pasirinktos specializacijos srities medicininį išsilavinimą ir mokslo tiriamajame darbe.
Atliekamos užduotys:

 • fizinė pacientų apžiūra ir pokalbiai su jais bei jų šeimų nariais, siekiant nustatyti jų sveikatos būklę;
 • siuntimą skyrusio gydytojo ar kito sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo suteiktos medicininės informacijos vertinimas;
 • specialių diagnostinių tyrimų užsakymas, siekiant nustatyti sutrikimų ar ligų pobūdį;
 • vaistų, anestetikų, psichoterapijos, fizinės reabilitacijos programų ir kitų profilaktikos ir gydymo priemonių skyrimas, administravimas ir pacientų reakcijos į juos stebėsena;
 • bendrojo pobūdžio ar specializuotų chirurginių operacijų atlikimas;
 • komplikacijų prieš gimdymą, jo metu ir po jo valdymas;
 • pacientų medicininės informacijos tvarkymas, taip pat informacijos mainai su kitais sveikatos priežiūros specialistais, siekiant užtikrinti tęstinę medicininę sveikatos priežiūrą;
 • pranešimas valdžios institucijoms apie vaiko gimimą, mirties atvejus ir registruotinas ligas, laikantis teisinių ir profesinių reikalavimų;
 • informacijos apie konkrečių ligų profilaktikos priemones, gydymą ir priežiūrą teikimas pacientams, šeimoms ir bendruomenėms;
 • skrodimo atlikimas, siekiant nustatyti mirties priežastį;
 • mokslo tiriamųjų darbų apie konkrečius žmogaus sveikatos sutrikimus ir ligas, taip pat profilaktikos ir gydymo metodus, atlikimas bei rezultatų sklaida, pavyzdžiui, teikiant mokslo ataskaitas;
 • programų, skirtų dažnai pasitaikančių ligų profilaktikai ir plitimo prevencijai, planavimas ir dalyvavimas jose.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-13

Reikalinga kvalifikacija

Gydytojas, kvalifikaciją galima įgyti baigus universitetines studijų programas​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):gydyti psichikos ir asmenybės sutrikimų turinčius asmenis, siekiant geresnio jų biologinio, psichologinio bei socialinio funkcionavimo bei ilgai išliekančių pokyčių asmenybėje.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • pacientų, turinčių psichologinių problemų arba psichikos sutrikimų (nuotaikos, nerimo, panikos, psichosomatinių, miego, asmenybinių sutrikimų) ir jų artimųjų konsultavimas;
 • asmens psichinės sveikatos įvertinimas;
 • psichikos ir elgesio sutrikimų diagnozavimas, gydymas ir profilaktika;
 • bendradarbiavimas su kitais asmenimis, visuomenės sveikatos priežiūros specialistais, socialinės rūpybos darbuotojais;
 • įvairių psichoterapijos krypčių metodų bei medikamentinio gydymo taikymas (jeigu turi medicininį išsilavinimą).
Potencialūs darbdaviaiViešosios ar privačios ligoninės, medicinos ar sveikatos institutai, sveikatos priežiūros įstaigos, turinčiose licenciją teikti psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, ambulatorinėje bei stacionarinėje grandyse, gali teikti antrinio ir tretinio lygio ambulatorinę ir stacionarinę pagalbą asmenims, sergantiems psichikos sutrikimais.
Darbo priemonėsTestai, kompiuteris, muzikos grotuvas, kanceliarinės priemonės, psichologinė literatūra, vaistai, diktofonas.
Profesinės perspektyvosGali dirbti psichoterapeutu arba psichiatru (tik tokiu atveju, jeigu turi gydytojo psichiatro kvalifikaciją), o profesinę kvalifikaciją gali kelti specialiuose kursuose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Yra galimybė užimti vadovaujančias pareigas (skyriaus ar pamainos vyr. gydytoja).
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):savarankiškumas, darbas komandoje, komunikabilumas, empatija, geranoriškumas, gebėjimas aktyviai klausytis, analitinis mąstymas, lankstumas, pozityvumas, pagalba žmonėms, geros psichologijos žinios, medicininiai pagrindai.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų