Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Gydytojas klinikinis toksikologas

Pavadinimas anglų kalba

Clinical toxicologist

Kodas

221223

Pogrupio pavadinimas

Gydytojai specialistai

Pogrupio kodas

2212

Pogrupio aprašymas

Gydytojai specialistai (medicinos gydytojai) diagnozuoja, gydo žmonių ligas, traumas ir kitus fizinius bei psichinius sutrikimus ir vykdo jų prevenciją, naudodami specialius tyrimų, diagnostinius, medicininius, chirurginius, fizinius ir psichiatrinius metodus ir taikydami šiuolaikinės medicinos principus bei procedūras. Jie specializuojasi gydydami tam tikrų kategorijų ligas, tipų pacientus ar taikydami tam tikrus gydymo metodus, gali dalyvauti teikiant pasirinktos specializacijos srities medicininį išsilavinimą ir mokslo tiriamajame darbe.
Atliekamos užduotys:

 • fizinė pacientų apžiūra ir pokalbiai su jais bei jų šeimų nariais, siekiant nustatyti jų sveikatos būklę;
 • siuntimą skyrusio gydytojo ar kito sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo suteiktos medicininės informacijos vertinimas;
 • specialių diagnostinių tyrimų užsakymas, siekiant nustatyti sutrikimų ar ligų pobūdį;
 • vaistų, anestetikų, psichoterapijos, fizinės reabilitacijos programų ir kitų profilaktikos ir gydymo priemonių skyrimas, administravimas ir pacientų reakcijos į juos stebėsena;
 • bendrojo pobūdžio ar specializuotų chirurginių operacijų atlikimas;
 • komplikacijų prieš gimdymą, jo metu ir po jo valdymas;
 • pacientų medicininės informacijos tvarkymas, taip pat informacijos mainai su kitais sveikatos priežiūros specialistais, siekiant užtikrinti tęstinę medicininę sveikatos priežiūrą;
 • pranešimas valdžios institucijoms apie vaiko gimimą, mirties atvejus ir registruotinas ligas, laikantis teisinių ir profesinių reikalavimų;
 • informacijos apie konkrečių ligų profilaktikos priemones, gydymą ir priežiūrą teikimas pacientams, šeimoms ir bendruomenėms;
 • skrodimo atlikimas, siekiant nustatyti mirties priežastį;
 • mokslo tiriamųjų darbų apie konkrečius žmogaus sveikatos sutrikimus ir ligas, taip pat profilaktikos ir gydymo metodus, atlikimas bei rezultatų sklaida, pavyzdžiui, teikiant mokslo ataskaitas;
 • programų, skirtų dažnai pasitaikančių ligų profilaktikai ir plitimo prevencijai, planavimas ir dalyvavimas jose.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-13

Reikalinga kvalifikacija

klinikinės toksikologijos gydytojas, kvalifikacija įgyjama baigus universitetines studijų programas​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):atlikti asmens sveikatos priežiūrą, apimančią apsinuodijimų diagnostiką, gydymą ir profilaktiką.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • apsinuodijusio paciento ištyrimas, atsižvelgiant į apsinuodijimų etiologijos ir patogenezės pagrindus, nuodų toksikokinetines ir toksikodinamines savybes, jų įtaką apsinuodijimo eigai, simptomams bei pasirenkamai gydymo taktikai;
 • apsinuodijimus atspindinčių sindromų diagnostika ir tyrimo plano sudarymas;
 • gydymo plano sudarymas, vaistų ir priešnuodžių dozavimas pagal schemas, bendrinių gydymo principų ir specifinių gydymo metodų pritaikymas;
 • urgentinių būklių, išsivysčiusių dėl apsinuodijimų, diagnostika ir gydymas;
 • pacientų parinkimas (įvertinant parodymus ir priešparodymus) ekstrakorporinės detoksikacijos procedūroms atlikti (procedūra, kurios metu kraujas liečiasi su neigiamą krūvį turinčiais paviršiais, siekiant išvalyti organizmą ar organą) bei stebėjimo plano sudarymas;
 • dalyvavimas išsaugant sveikatą, sveikos gyvensenos propagavimas ir skatinimas.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės ir (ar) privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios licenciją teiki klinikinės toksikologijos paslaugas, klinikiniai bei konsultaciniai padaliniai, greitosios medicinos pagalbos įstaigos.
Darbo priemonėsĮvairūs testai, pipetės, pincetai, kolbos, švirkštai, mėgintuvėliai, vienkartinės medicininės priemonės, dezinfekcinės priemonės, lašinės, fiziologinis ir kiti tirpalai.
Profesinės perspektyvosRezidentūrą baigę asmenys gali dirbti klinikiniais toksikologais Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose, tęsti studijas doktorantūroje.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):sąžiningumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, etiškumas atsakingumas, kūrybingumas, domėjimasis mokslo naujovėmis, organizuotumas, komunikabilumas, gebėjimas dirbti komandoje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų