Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Darbo medicinos gydytojas

Pavadinimas anglų kalba

Doctor, labour medicine

Kodas

221202

Pogrupio pavadinimas

Gydytojai specialistai

Pogrupio kodas

2212

Pogrupio aprašymas

Gydytojai specialistai (medicinos gydytojai) diagnozuoja, gydo žmonių ligas, traumas ir kitus fizinius bei psichinius sutrikimus ir vykdo jų prevenciją, naudodami specialius tyrimų, diagnostinius, medicininius, chirurginius, fizinius ir psichiatrinius metodus ir taikydami šiuolaikinės medicinos principus bei procedūras. Jie specializuojasi gydydami tam tikrų kategorijų ligas, tipų pacientus ar taikydami tam tikrus gydymo metodus, gali dalyvauti teikiant pasirinktos specializacijos srities medicininį išsilavinimą ir mokslo tiriamajame darbe.

Atliekamos užduotys:

 • fizinė pacientų apžiūra ir pokalbiai su jais bei jų šeimų nariais, siekiant nustatyti jų sveikatos būklę;
 • siuntimą skyrusio gydytojo ar kito sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo suteiktos medicininės informacijos vertinimas;
 • specialių diagnostinių tyrimų užsakymas, siekiant nustatyti sutrikimų ar ligų pobūdį;
 • vaistų, anestetikų, psichoterapijos, fizinės reabilitacijos programų ir kitų profilaktikos ir gydymo priemonių skyrimas, administravimas ir pacientų reakcijos į juos stebėsena;
 • bendrojo pobūdžio ar specializuotų chirurginių operacijų atlikimas;
 • komplikacijų prieš gimdymą, jo metu ir po jo valdymas;
 • pacientų medicininės informacijos tvarkymas, taip pat informacijos mainai su kitais sveikatos priežiūros specialistais, siekiant užtikrinti tęstinę medicininę sveikatos priežiūrą;
 • pranešimas valdžios institucijoms apie vaiko gimimą, mirties atvejus ir registruotinas ligas, laikantis teisinių ir profesinių reikalavimų;
 • informacijos apie konkrečių ligų profilaktikos priemones, gydymą ir priežiūrą teikimas pacientams, šeimoms ir bendruomenėms;
 • skrodimo atlikimas, siekiant nustatyti mirties priežastį;
 • mokslo tiriamųjų darbų apie konkrečius žmogaus sveikatos sutrikimus ir ligas, taip pat profilaktikos ir gydymo metodus, atlikimas bei rezultatų sklaida, pavyzdžiui, teikiant mokslo ataskaitas;
 • programų, skirtų dažnai pasitaikančių ligų profilaktikai ir plitimo prevencijai, planavimas ir dalyvavimas jose.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-14

Reikalinga kvalifikacija

darbo medicinos gydytojas, įgyjama baigus universitetinių studijų programą

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

įvertinti įsidarbinančių ir dirbančių asmenų galimybes dirbti konkretų darbą bei konkrečias darbo sąlygas, turinčias įtakos asmens sveikatai.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • būtinosios medicinos pagalbos teikimas;
 • darbdavio, darbuotojo ir paciento konsultavimas;
 • paciento tyrimo plano sudarymas, tyrimų, diagnostikos, gydymo metodų taikymas;
 • diagnostinių procedūrų, tyrimų atlikimas, rezultatų vertinimas ir jų interpretacija;
 • dalyvavimas nustatant profesinės rizikos veiksnius darbo vietoje;
 • profesinės rizikos veiksnių poveikio darbuotojų sveikatai stebėjimas, jų vertinimas;
 • sveikos gyvensenos, ligų profilaktikos, sveikatos saugojimo idėjų skleidimas;
 • įvairių statistinių ir kitų duomenų Sveikatos apsaugos ministerijai, apskrities ir savivaldybės gydytojui, visuomenės sveikatos centrui bei kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms bei teisėsaugos institucijoms teikimas.
Potencialūs darbdaviaiKonsultaciniai kabinetai, valstybinės, privačios sveikatos priežiūros įstaigos, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos (darbo medicinos) tarnybos, turinčios licenciją teikti darbo medicinos paslaugas.
Darbo priemonėsKrepšys, indai, reikalingi instrumentų dezinfekcijai ir plovimu, fonendoskopas, otorinooftalmoskopas, kraujospūdžio matavimo aparatas, mikrospirometras (FVC, FEV1), neurologinis plaktukas, intubacinis "S" formos vamzdelis, pincetas, ruloninis pleistras, sterilūs pleistrai, įvairių parametrų, sterilios pirštinės, sterilus ir nesterilus tvarstis, varžtis, vata (nesterili, 100 mg), vienkartiniai švirkštai, pirmosios pagalbos medikamentų rinkinys, profesinių ligų literatūra, sąrašas, klasifikatorius, kompiuteris.
Profesinės perspektyvosGali dirbti darbo medicinos gydytoju savarankiškai, bendradarbiaudamas su kitais asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos, darbų saugos bei darbo inspekcijos specialistais. Taip pat darbo medicinos gydytojas gali dirbti mokslinį-tiriamąjį ir pedagoginį darbą aukštojo mokslo institucijose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):sąžiningumas, kritiškumas sau ir kitiems, aktyvumas, kūrybingumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, analitinis mąstymas, komunikabilumas, empatija, garbingumas bendraujant su pacientu, gebėjimas dirbti komandoje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos) medicinos srities išsilavinimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų