Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Gydytojas chirurgas

Pavadinimas anglų kalba

Surgeon

Kodas

221201

Pogrupio pavadinimas

Gydytojai specialistai

Pogrupio kodas

2212

Pogrupio aprašymas

Gydytojai specialistai (medicinos gydytojai) diagnozuoja, gydo žmonių ligas, traumas ir kitus fizinius bei psichinius sutrikimus ir vykdo jų prevenciją, naudodami specialius tyrimų, diagnostinius, medicininius, chirurginius, fizinius ir psichiatrinius metodus ir taikydami šiuolaikinės medicinos principus bei procedūras. Jie specializuojasi gydydami tam tikrų kategorijų ligas, tipų pacientus ar taikydami tam tikrus gydymo metodus, gali dalyvauti teikiant pasirinktos specializacijos srities medicininį išsilavinimą ir mokslo tiriamajame darbe.

Atliekamos užduotys:

 • fizinė pacientų apžiūra ir pokalbiai su jais bei jų šeimų nariais, siekiant nustatyti jų sveikatos būklę;
 • siuntimą skyrusio gydytojo ar kito sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo suteiktos medicininės informacijos vertinimas;
 • specialių diagnostinių tyrimų užsakymas, siekiant nustatyti sutrikimų ar ligų pobūdį;
 • vaistų, anestetikų, psichoterapijos, fizinės reabilitacijos programų ir kitų profilaktikos ir gydymo priemonių skyrimas, administravimas ir pacientų reakcijos į juos stebėsena;
 • bendrojo pobūdžio ar specializuotų chirurginių operacijų atlikimas;
 • komplikacijų prieš gimdymą, jo metu ir po jo valdymas;
 • pacientų medicininės informacijos tvarkymas, taip pat informacijos mainai su kitais sveikatos priežiūros specialistais, siekiant užtikrinti tęstinę medicininę sveikatos priežiūrą;
 • pranešimas valdžios institucijoms apie vaiko gimimą, mirties atvejus ir registruotinas ligas, laikantis teisinių ir profesinių reikalavimų;
 • informacijos apie konkrečių ligų profilaktikos priemones, gydymą ir priežiūrą teikimas pacientams, šeimoms ir bendruomenėms;
 • skrodimo atlikimas, siekiant nustatyti mirties priežastį;
 • mokslo tiriamųjų darbų apie konkrečius žmogaus sveikatos sutrikimus ir ligas, taip pat profilaktikos ir gydymo metodus, atlikimas bei rezultatų sklaida, pavyzdžiui, teikiant mokslo ataskaitas;
 • programų, skirtų dažnai pasitaikančių ligų profilaktikai ir plitimo prevencijai, planavimas ir dalyvavimas jose.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-14

Reikalinga kvalifikacija

gydytojas chirurgas, įgyjama baigus universitetines studijų programas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

gydyti žmogaus kūno sužeidimus, organizmo sutrikimus, ligas, o įvairių negalavimų bei susižalojimų atveju atlikti chirurgines operacijas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • paciento konsultavimas (sužalojimų, galimų operacijų, traumų klausimais);
 • paciento tyrimo ir gydymo plano sudarymas;
 • skubios medicinos pagalbos teikimas;
 • diagnostinių procedūrų atlikimas, rezultatų vertinimas ir interpretacija;
 • chirurginių intervencijų atlikimas (ambulatorinių operacijų atlikimas, odos ir poodžio audinių šalinimas, rektoskopijų atlikimas ir pan.);
 • dalyvavimas išsaugant sveikatą, sveikos gyvensenos propagavimas ir skatinimas.
Potencialūs darbdaviaiLigoninių ir poliklinikų chirurgijos skyriai, traumatologiniai skyriai, priimamieji, mokslinis darbas universitete.
Darbo priemonėsAparatūra, reikalinga diagnozėms nustatyti, operacijoms atlikti ar pooperacinei slaugai užtikrinti; chirurginiai instrumentai (skalpelis, švirkštai ir kt.) operacijoms atlikti; drenai, langetės, gipsas, tvarsčiai, vaistai, įranga prilaikyti gipsuotas kūno vietas.
Profesinės perspektyvosBaigęs chirurgijos rezidentūros studijų programą, gydytojas chirurgas gali dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose teisę teikti chirurgo profilio paslaugas, pagal įgytą licenciją Lietuvoje ir užsienyje, siekti mokslo laipsnio doktorantūroje, dirbti pedagoginį darbą. Gydytojas chirurgas gali tapti skyriaus vedėju, sveikatos priežiūros įstaigos vadovu ar jo pavaduotoju, vadovauti ligoninės chirurgijos tarnybai. Gydytojas chirurgas toliau gali mokytis doktorantūroje ir įgyti daktaro mokslinį laipsnį.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas kaupti ir vertinti informaciją; analitinis mąstymas; atidumas; imlumas žinioms; gebėjimas bendrauti; nesavanaudiškumas, sąžiningumas; geri organizaciniai gebėjimai; iniciatyvumas, lyderio gebėjimai; įtaigumas; atsparumas moraliniam spaudimui; gera sveikata; lankstumas, susikaupimas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų