Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokslo darbuotojas {bendroji praktika/šeimos medicina}

Pavadinimas anglų kalba

Researcher (general practice / family medicine)

Kodas

221105

Pogrupio pavadinimas

Bendrosios praktikos gydytojai

Pogrupio kodas

2211

Pogrupio aprašymas

Bendrosios praktikos gydytojai (įskaitant šeimos ir pirminės sveikatos priežiūros gydytojus) diagnozuoja, gydo ligas, traumas ir kitus fizinius bei psichinius sutrikimus ir vykdo jų prevenciją, palaiko bendrą žmogaus sveikatos būklę, taikydami šiuolaikinės medicinos principus ir procedūras. Jų praktika neapsiriboja tam tikromis ligų kategorijomis ar gydymo metodais, jie gali prisiimti atsakomybę už tęstinės ir visapusiškos medicininės sveikatos priežiūros teikimą asmenims, šeimoms ir bendruomenėms.

Atliekamos užduotys:

 • fizinė pacientų apžiūra ir pokalbiai su jais bei jų šeimų nariais, siekiant nustatyti jų sveikatos būklę;
 • laboratorinių, radiologinių tyrimų ir kitų diagnostinių procedūrų užsakymas, jų rezultatų analizė, siekiant nustatyti sutrikimų ir ligų pobūdį;
 • tęstinės sveikatos priežiūros teikimas pacientams, įskaitant gydymo ir profilaktikos priemonių skyrimą, jų administravimą, stebėseną ir konsultacijas;
 • chirurginių operacijų ir kitų gydomųjų procedūrų atlikimas;
 • asmenų, šeimų ir bendruomenių konsultavimas sveikatos, mitybos ir gyvenimo būdo, kurie padeda užkirsti kelią ligoms ir sveikatos sutrikimams bei juos gydyti, klausimais;
 • siuntimų specializuotai priežiūrai ligoninėse, reabilitacijos centruose ir kitokio pobūdžio sveikatos priežiūros centruose išrašymas pacientams ir šeimoms;
 • su komplikacijomis prieš gimdymą, jo metu ir po jo susijusių atvejų nustatymas, valdymas ir siuntimas pas specialistus;
 • pacientų medicininės informacijos ir bendrosios praktikos specialistais ir sveikatos priežiūros sistemos darbuotojais, siekiant užtikrinti tęstinę medicininę sveikatos priežiūrą;
 • pranešimas valdžios institucijoms apie vaiko gimimą, mirties atvejus ir registruotinas ligas, laikantis teisinių ir profesinių reikalavimų;
 • mokslo tiriamųjų darbų apie žmogaus sveikatą ir medicinines paslaugas atlikimas, rezultatų sklaida, pavyzdžiui, teikiant mokslo ataskaitas;
 • programų, skirtų dažnai pasitaikančių ligų profilaktikai ir plitimo prevencijai, planavimas ir dalyvavimas jose.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-16

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, tačiau mokslo ir studijų institucijų dokumentuose gali būti apibrėžiama kiekvienai pareigybei skirtingai

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

plėtoti pažinimą, konceptualizuoti, kurti naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas, vadovauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams bendrosios medicinos praktikos srityje.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • savarankiškas planavimas ir vykdymas fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų;
 • mokslo daktarų rengimas bei mokslinių ir taikomųjų tyrimų projektų koordinavimas;
 • bendrosios medicinos mokslo populiarinimo veikla ir naujausių žinių skleidimas ir plėtojimas;
 • taikomųjų mokslo darbų vykdymas ir skelbimas, bendrosios medicinos praktikos srityje;
 • mokslinių straipsnių skelbimas pripažintuose  medicinos mokslo leidiniuose;
 • bendrosios praktikos medicinos strateginių sprendimų priėmimas ir veikla svarbi šalies ūkio, kultūros ir visuomenės raidai;
 • bendrosios praktikos medicinos mokslinių monografijų rengimas ir išleidimas;
 • patentų registravimas Europos patentų tarnyboje, Jungtinių Amerikos Valstijų patentų ir prekių ženklų tarnyboje arba Japonijos patentų tarnyboje;
 • tarptauninis bendradarbiavimas su kitų šalių moksliniais darbuotojais, dirbančiais bendrosios praktikos medicinos srityje.
Potencialūs darbdaviaiMokslo ir studijų institucijos, mokslinių tyrimų institucijos.
Darbo priemonėsMokslinė literatūra, kompiuteris, kompiuterinės programos, interentinės paieškos programos, kanceliarinės priemonės (rašiklis, pieštukas, trintukas ir t.t.), laboratoriniai įrenginiai bei priemonės (svarstyklės, cheminiai reagentai, tyrimų analizatoriai ir t.t.), medžiagos.
Profesinės perspektyvosGali pradėti dirbti mokslininku stažuotoju, įgijus patirties, kompetencijų ir laimėjus konkursą gali eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo, vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas. Kvalifikacija tobulinama, kompetentingumas išlaikomas sistemingai tobulinantis, nuolat mokantis, stažuojantis ir bendradarbiaujant su kitais mokslininkais, bendruomene.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):komunikabilumas, geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai,, darbštumas, atsakingumas, analitinis mąstymas, iniciatyvumas, organizaciniai gebėjimai, atsidavimas veiklai.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis. Kvalifikacinius pareigybių, išskyrus mokslininkų stažuotojų pareigybes, reikalavimus ir konkursų šioms pareigoms, išskyrus konkursus mokslininkų stažuotojų pareigoms eiti, organizavimo tvarką nustato mokslo ir studijų institucijos bei apibrėžia Mokslo ir studijų įstatymas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų