Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Knygų iliustruotojas

Pavadinimas anglų kalba

Book illustrator

Kodas

216607

Pogrupio pavadinimas

Grafikos ir multimedijos dizaineriai

Pogrupio kodas

2166

Pogrupio aprašymas

Grafikos ir multimedijos dizaineriai kuria informacijai perduoti skirtą vaizdinę ir garsinę vaizdinę medžiagą, naudodami spaudą, filmus, elektronines skaitmenines ir kitas vaizdines ir garsines visuomenės informavimo priemones. Jie kuria grafinę, specialiųjų efektų, animacinę ir kitą vaizdinę medžiagą, skirtą kompiuteriniams žaidimams, filmams, muzikos klipams, spaudai ir reklamai.
Atliekamos užduotys:

 • projekto tikslų ir apribojimų nustatymas, konsultuojantis su klientais ir suinteresuotaisiais subjektais;
 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir funkcinių informacijos perdavimo reikalavimų analizė;
 • informacijos temos, dizaino koncepcijų kūrimas;
 • eskizų, diagramų, iliustracijų ir maketų, skirtų dizaino koncepcijoms, rengimas;
 • sudėtingos grafikos ir animacijos kūrimas, laikantis projekte nustatytų funkcinių, estetinių ir kūrybinių reikalavimų;
 • dvimačių ir trimačių judančių objektų vaizdų kūrimas ar proceso iliustravimas, naudojant kompiuterinę animaciją ar modeliavimo programas;
 • dizaino sprendimų aptarimas su klientais, vadovybe, už pardavimą ir gamybą atsakingais darbuotojais;
 • funkcinių ir estetinių medžiagų, taip pat visuomenės informavimo priemonių parinkimas, tikslus apibrėžimas ir rekomendavimas;
 • gamybai skirtų dokumentų ir išsamios informacijos apie pasirinktą dizainą pateikimas;
 • gamybos pasirinktoje terpėje priežiūra ar vykdymas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-17

Reikalinga kvalifikacija

Dailininkas, kvalifikaciją galima įgyti baigus universitetines studijų programas​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):sukurti ir meniškai piešti įvairių žanrų literatūros kūrinių, leidžiamų knygų forma, iliustracijas vizualiai išreiškiant siužetą, personažų charakterius, kitas kūrinio idėjas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • iliustruojamo kūrinio(-ių) perskaitymas siekiant išsiaiškinti siužetą, kūrinio pobūdį ir pan.;
 • iliustracijų kūrimas ir piešimas vizualiai išplėtojant siužetinį pasakojimą, paveikslėliuose pateikiant smulkių, kruopščiai nupieštų detalių, iliustracijose sukuriant įtaigius personažų charakterius, perteikiant teksto nuotaikas panaudojant iliustruotojo meninį stilių atitinkančius piešimo būdus ir technikas;
 • dalyvavimas iliustruotų knygų pristatymuose visuomenei, knygų parodose ir pan.;
 • bendradarbiavimas su kitais knygos leidybos specialistais (redaktoriumi, maketuotoju ir pan.).
Potencialūs darbdaviaiLeidybinės institucijos, gali dirbti individualiai.
Darbo priemonėsPopierius, pieštukai, guašas, akvarelė, dažai, plunksnos, anglis, raižiklis.
Profesinės perspektyvosSiekiant tapti knygų iliustruotoju galima studijuoti aukštojo mokslo institucijose, vykdančiose studijas pagal meno studijų srities dailės krypties studijų programas (pavyzdžiui, dailė, tapyba, grafika ar pan.). Baigus dailės krypties bakalauro studijų programą, studijas galima tęsti dailės krypties magistrantūros programose. Knygų iliustruotojai gali dirbti individualiai arba leidybinėse institucijose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybingumas, kruopštumas, išradingumas, originalumas, gebėjimas planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, gebėjimas piešti, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su profesinės srities specialistais, kitais asmenimis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės arba universitetinės studijos). 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų