Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Reklamų iliustruotojas

Pavadinimas anglų kalba

Advertising illustrator

Kodas

216606

Pogrupio pavadinimas

Grafikos ir multimedijos dizaineriai

Pogrupio kodas

2166

Pogrupio aprašymas

Grafikos ir multimedijos dizaineriai kuria informacijai perduoti skirtą vaizdinę ir garsinę vaizdinę medžiagą, naudodami spaudą, filmus, elektronines skaitmenines ir kitas vaizdines ir garsines visuomenės informavimo priemones. Jie kuria grafinę, specialiųjų efektų, animacinę ir kitą vaizdinę medžiagą, skirtą kompiuteriniams žaidimams, filmams, muzikos klipams, spaudai ir reklamai.
Atliekamos užduotys:

 • projekto tikslų ir apribojimų nustatymas, konsultuojantis su klientais ir suinteresuotaisiais subjektais;
 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir funkcinių informacijos perdavimo reikalavimų analizė;
 • informacijos temos, dizaino koncepcijų kūrimas;
 • eskizų, diagramų, iliustracijų ir maketų, skirtų dizaino koncepcijoms, rengimas;
 • sudėtingos grafikos ir animacijos kūrimas, laikantis projekte nustatytų funkcinių, estetinių ir kūrybinių reikalavimų;
 • dvimačių ir trimačių judančių objektų vaizdų kūrimas ar proceso iliustravimas, naudojant kompiuterinę animaciją ar modeliavimo programas;
 • dizaino sprendimų aptarimas su klientais, vadovybe, už pardavimą ir gamybą atsakingais darbuotojais;
 • funkcinių ir estetinių medžiagų, taip pat visuomenės informavimo priemonių parinkimas, tikslus apibrėžimas ir rekomendavimas;
 • gamybai skirtų dokumentų ir išsamios informacijos apie pasirinktą dizainą pateikimas;
 • gamybos pasirinktoje terpėje priežiūra ar vykdymas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-17

Reikalinga kvalifikacija

Dailininkas, kvalifikaciją galima įgyti baigus koleginių studijų programas​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kurti, generuoti idėjas ir meniškai jas perteikti įvairių tipų reklamų iliustracijose siekiant pritraukti reklamuojamos produkcijos pirkėjų  dėmesį, priversti juos veikti.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • reklamos vizualios išraiškos kūrybinių sprendimų analizavimas atsižvelgiant į užsakovo ir vartotojo poreikius;
 • pritraukiančių dėmesį, meninių, įdomių, išradingų ir siekiančių savo tikslo (kad vartotojai pirktų, naudotųsi paslaugomis ar pan.) reklamos iliustracijų kūrimas ir realizavimas moderniomis kompiuterinėmis programomis ar taikant kitus kūrimo būdus, jų sąsajas (pavyzdžiui, piešimą, fotografavimą ir pan.);
 • idėjų generavimas, bendradarbiavimas dirbant su kitais reklamos kūrimo specialistais.
Potencialūs darbdaviaiReklamos agentūros, valstybinės ar verslo įmonės, gali dirbti individualiai, gali dirbti samdomu darbuotoju.
Darbo priemonėsPopierius, dažai, moderni kompiuterinė įranga ir specializuotos, kompiuterinės programos (Zbrush, Dreamweaver, Corel draw, Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator ir kt.).
Profesinės perspektyvosSiekiant tapti reklamų iliustruotoju galima studijuoti dailės bakalauro studijų programose aukštojo mokslo institucijose, vykdančiose studijas pagal meno studijų srities dailės krypties studijų programas (pavyzdžiui, dailė, tapyba, grafika ar pan.). Baigus dailės krypties studijų programą, studijas galima tęsti dailės krypties magistrantūros programose. Studijuoti galima ir kitose meno studijų srities programose. Reklamų iliustruotojai gali dirbti individualiai arba reklamų agentūrose iliustruojant reklamas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybingumas, kruopštumas, išradingumas, originalumas, gebėjimas planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, gebėjimas piešti, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su profesinės srities specialistais, kitais asmenimis, gebėjimas dirbti kompiuteriu.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės ar universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų