Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Spaudinių dizaineris

Pavadinimas anglų kalba

Printout Designer

Kodas

216605

Pogrupio pavadinimas

Grafikos ir multimedijos dizaineriai

Pogrupio kodas

2166

Pogrupio aprašymas

Grafikos ir multimedijos dizaineriai kuria informacijai perduoti skirtą vaizdinę ir garsinę vaizdinę medžiagą, naudodami spaudą, filmus, elektronines skaitmenines ir kitas vaizdines ir garsines visuomenės informavimo priemones. Jie kuria grafinę, specialiųjų efektų, animacinę ir kitą vaizdinę medžiagą, skirtą kompiuteriniams žaidimams, filmams, muzikos klipams, spaudai ir reklamai.
Atliekamos užduotys:

 • projekto tikslų ir apribojimų nustatymas, konsultuojantis su klientais ir suinteresuotaisiais subjektais;
 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir funkcinių informacijos perdavimo reikalavimų analizė;
 • informacijos temos, dizaino koncepcijų kūrimas;
 • eskizų, diagramų, iliustracijų ir maketų, skirtų dizaino koncepcijoms, rengimas;
 • sudėtingos grafikos ir animacijos kūrimas, laikantis projekte nustatytų funkcinių, estetinių ir kūrybinių reikalavimų;
 • dvimačių ir trimačių judančių objektų vaizdų kūrimas ar proceso iliustravimas, naudojant kompiuterinę animaciją ar modeliavimo programas;
 • dizaino sprendimų aptarimas su klientais, vadovybe, už pardavimą ir gamybą atsakingais darbuotojais;
 • funkcinių ir estetinių medžiagų, taip pat visuomenės informavimo priemonių parinkimas, tikslus apibrėžimas ir rekomendavimas;
 • gamybai skirtų dokumentų ir išsamios informacijos apie pasirinktą dizainą pateikimas;
 • gamybos pasirinktoje terpėje priežiūra ar vykdymas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-22

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti grafinio dizainerio kvalifikaciją baigus koleginio mokymo programą​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kurti spaudinių koncepciją ir juos projektuoti.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • spaudinių projektavimas (knygų, periodinių leidinių, vizitinių kortelių ir pan.);
 • spaudinių rengimas gamybai (reikiamo maketo parengimas atsižvelgiant į spaudos rūšį, pvz., šilkografinė spauda);
 • spaudinių firminio stiliaus projektavimas (elementų, kurie sudaro įmonės firminį stilių, pvz., vizitinės kortelės, firminiai blankai, plakatai ir pan. Visi jie rengiami pagal bendrą idėją, vaizdą, kuri komunikuoja tam tikrą žinutę apie konkrečią įmonę).
Potencialūs darbdaviaiDizaino įmonės, leidyklos, spaustuvės, redakcijos, reklamos įmonės ir agentūros, stambios ir vidutinės įvairių sričių įmonės, kurios samdo spaudinių dizainerius projektuoti jiems reikalingus, dažniausiai reklaminius, spaudinius.
Darbo priemonėsTapybos, grafikos, braižybos priemonės (popierius, pieštukai, dažai, tušas, akvarelės, braižymo stalai ir kt.), kompiuteris, skeneris, spausdintuvas, specializuotos kompiuterinės programos (Adobe Illustrator, Adobe PhotoShop, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, Adobe PageMaker, Corel, CoreDraw, Corel Photo-Paint, Scribus, QuarkXPress, Microsoft Publisher, Microsoft Office ir kt.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti dailininku grafinio dizaino srityje spaudinių dizaineriu, dizaino projekto vadovu, įgijęs darbo patirties gali vadovauti šios srities specialistų darbui arba steigti reklamos, projektavimo individualų verslą, dalyvauti parodose bei simpoziumuose. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. Siekiantis aukštesnio išsilavinimo gali studijuoti dizaino krypties studijas aukštojoje universitetinėje mokykloje. Papildomai baigę specialiuosius dailės pedagogikos kursus ir įgiję dailės mokytojo kvalifikaciją, gali dirbti pedagoginį darbą mokyklose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybingumas, meninis skonis, komunikabilumas, principingumas, loginis mąstymas, iniciatyvumas, gebėjimas analizuoti užsakovo, vartotojo, technologijos ir ekologijos reikalavimus, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis, gebėjimas konstruktyviai ir argumentuotai spręsti problemas, gebėjimas dirbti komandoje, tolerancija.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas, gali būti reikalaujamas koleginio mokymo diplomas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų